Rysunek wymiarowy Frigidaire Fdb834rft0

Rysunek wymiarowy Frigidaire Fdb834rft0 to przedstawienie szczegółowych wymiarów urządzenia, które pomaga w instalacji i naprawie. Rysunek wymiarowy składa się z wymiarów szerokości, głębokości i wysokości, a także informacji o ilości przestrzeni potrzebnej do instalacji filtra wody i innych części. Jest to bardzo przydatne narzędzie dla instalatorów, które pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia, że instalacja zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Rysunek wymiarowy Frigidaire Fdb834rft0

 • Michi
  • WZMACNIACZE ZINTEGROWANE
  • Przedwzmacniacze stereo
  • WZMACNIACZE STEREO
  • MONOBLOKOWE WZMACNIACZE MOCY
 • Systemy Muzyczne
  • Streamer z wbudowanym wzmacniaczem
  • WZMACNIACZE ZINTEGROWANE
  • Przedwzmacniacze Stereo
  • Wzmacniacze Stereo
  • Konwertery C/A
  • Odtwarzacze CD
  • Tunery
 • Kino Domowe
  • WZMACNIACZE WIELOKANAŁOWE
 • AUDIO DLA DOMU
  • Wzmacniacze Hi-Fi Multiroom
  • WZMACNIACZE DYSTRYBUCYJNE
 • Wsparcie
  • Gwarancja
  • Rejestracja Produktu
  • Serwis
  • Pobieranie Oprogramowania
  • Instrukcje i Zasoby
  • Archiwum Produktów
  • Informacja o Zgodności
 • POZNAJ I DZIEL SIĘ
  • Blog
  • Stereo ABC…
  • Kino Domowe ABC…
  • Dźwięk w całym domu ABC…
 • O MARCE
 • Region/Language
  • AsiaEnglish
  • 中国简体中文
  • AustraliaEnglish
  • EuropeEnglish
  •  Français
  •  Deutsch
  •  Italiano
  •  Pyсский
  •  Español
  •  Polski
  •  Česky
  • United StatesEnglish
  • CanadaEnglish
  •  Français
  • Latin AmericaEnglish
  •  Español
 • Gdzie kupić
 • Zarejestruj
 • Aktualności

Rysunki z wymiarowaniem Rotel

关注我们

扫一扫以下二维码或者搜索微信公众号即可关注,获取最新鲜的ROTEL资讯!

微信公众号:rotel-hifi

Rysunek techniczny maszynowy – Zasady wymiarowania

Rysunek techniczny to podstawa do wykonania jakiegoś przedmiotu. Jednak samo narysowanie go w rzutach prostokątnych to za mało. Same rzuty, bowiem informują nas o kształcie przedmiotu i szczegółach jego wyglądu, ale nie mówią nic o jego wielkości. Należy dodać konieczne wymiary, czyli zwymiarować go.

Przystępując do wymiarowania rysunku technicznego należy pomyśleć o osobie, która na jego podstawie będzie wykonywać dany przedmiot. Trzeba zadbać o to, aby nie zabrakło żadnego z potrzebnych wymiarów i aby można je było jak najłatwiej sprawdzić na materiale podczas obróbki.

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Wymiarowanie jest jedną z najważniejszych czynności związanych ze sporządzeniem rysunku technicznego i objete jest wieloma zasadami. To powoduje, że rysunek staje się powszechnie zrozumiały i możliwe jest wykonanie przedmiotu zgodnie z wymaganiami konstruktora - autora rysunku.

Rysunek techniczny będący podstawą wykonania przedmiotu, narysowany bez wymiarów albo z błędami i brakami w zakresie wymiarowania nie ma żadnej wartości.

Ogólne zasady wymiarowania w rysunku technicznym maszynowym dotyczą:

 • linii wymiarowych i pomocniczych linii wymiarowych
 • strzałek-grotów wymiarowych
 • liczb wymiarowych
 • znaków wymiarowych

Linie wymiarowe

Linie wymiarowe rysuje się linią ciągłą cienką równolegle do wymiarowanego odcinka w odległości co najmniej 10 mm. Są one zakończone grotami dotykającymi ostrzem krawędzi przedmiotu, pomocniczych linii wymiarowych lub osi symetrii z reguły od wewnątrz linii, między którymi wymiar ma być podany. Przy braku miejsca groty można umieszczać na zewnątrz tych linii, na ich przedłużeniach.
Linie wymiarowe nie mogą się przecinać. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem od ogólnego zakazu przecinania się linii wymiarowych jest przecinanie się linii wymiarowych średnic w ich środku.

Pomocnicze linie wymiarowe

To są to linie ciągłe cienkie, będące przedłużeniami linii rysunku. Rysuje się je prostopadle do mierzonego odcinka.

Pomocnicze linie wymiarowe mogą się przecinać.

strzałki-groty wymiarowe

 • Długość grota powinna wynosić 6-8 grubości linii zarysu przedmiotu, lecz nie mniej niż 2, 5 mm.
 • Grot może być otwarty, zamknięty lub zamknięty i zaczerniony. Z reguły groty powinny być zaczernione. Na szkicach odręcznych dopuszcza się stosowanie grotów niezaczernionych.
 • Długość grotów powinna być jednakowa dla wszystkich wymiarów na rysunku.
 • Ostrze grota powinno mieć kąt rozwarcia, zawarty w przedziale 15÷90°.
 • Zasadniczo ostrza grotów powinny dotykać od wewnątrz linii, między którymi wymiar podajemy.
 • Przy podawaniu małych wymiarów groty można umieszczać na zewnątrz tych linii, na przedłużeniach linii wymiarowej.
 • Dopuszcza się zastępowanie grotów cienkimi kreskami o długości co najmniej 3, 5 mm, nachylonymi pod kątem 45o do linii wymiarowej albo zaczernionymi kropkami o średnicy do 3mm.
 • Liczby wymiarowe

 • Liczby wymiarowe pisze się nad liniami wymiarowymi w odległości 0, 5 - 1, 5 mm od nich, mniej więcej na środku. Wymiary liniowe (długościowe) podaje się w milimetrah przy czym oznaczenie "mm" pomija się. Wymiary kątowe podaje się w stopniach, minutach i sekundach, oznaczając je odpowiednio symbolami °, ' oraz ''
 • Jeżeli zachodzi potrzeba podania wymiaru w innej jednostce, to za liczbą należy podać jej symbol bez żadnych nawiasów
 • Jeżeli linia wymiarowa jest krótka, to liczbę wymiarową można napisać nad jej przedłużeniem
 • Należy unikać umieszczania liczb wymiarowych na liniach zarysu przedmiotu, osiach i liniach kreskowania przekrojów.
 • Należy unikać przecinania się linii pomocniczych wymiarowych z liniami wymiarowymi innych wymiarów i z liniami rysunku
 • Wymiary powinny być tak rozmieszczone, żeby jak najwięcej z nich można było odczytać patrząc na rysunek od dołu lub od prawej strony
 • Jeżeli jest to konieczne, to trzeba w miejscach, gdzie mają być napisane liczby wymiarowe lub narysowane groty, przerwać linię rysunku
 • Wymiary nominalne pisze się pismem o wysokości min. 3, 5 mm
 • Ułamki zwyczajne i odchyłki graniczne pisze się pismem o jeden stopień mniejszym (lecz nie mniej niż 2, 5 mm)
 • Na dużych rysunkach poglądowych wysokość cyfr przyjmuje się odpowiednio do grubości linii rysunkowych
 • Na wszystkich rysunkach wykonanych na jednym arkuszu i w jednakowej podziałce liczby wymiarowe powinny mieć jednakową wysokość, niezależnie od wielkości rzutów i wartości wymiarów
 • Znaki wymiarowe

  Do wymiarowania wielkości średnic i promieni krzywizn, gwintów stosujemy specjalne znaki wymiarowe.
  Średnice wymiarujemy poprzedzając liczbę wymiarową znakiem Ø (fi). Znak ten pomija się gdy wymiar podany jest w postaci symbolu (d) oraz przed oznaczeniem gwintu.

  Średnice powierzchni obrotowych przedstawione na rysunku w postaci niepełnego okręgu wymiaruje się jak na rysunkach poniżej. pl/images/stories/artykuly/Marek/wymiary_srednice. jpg" alt="wymiary srednice"/>

  Promienie łuków wymiarujemy poprzedzając liczbę wymiarową znakiem R. Linię wymiarową prowadzi się od środka łuku i zakańcza się grotem tylko od strony łuku.

  Grubość płaskich przedmiotów o nieskomplikowanych kształtach zaznaczamy poprzedzając liczbę wymiarową znakiem x. pl/images/stories/artykuly/Marek/wymiary_prom. jpg" alt="wymiary prom"/>

  Gwinty wymiaruje się przez podanie oznaczenia gwintu i jego długości użytkowej. Oznaczenie gwintu składa się ze znaku określającego rodzaj gwintu i jego wymiarów. pl/images/stories/artykuly/Marek/wymiary_gwinty. png" alt="wymiary gwinty"/>

   Znaki wymiarowe

  ZnakNazwa znakuPrzykład zapisuZastosowanie
  ØśrednicaØ100wymiarowanie elementów okrągłych, kołowych
  RpromieńR50wymiarowanie promieni łukówkwadrat  10wymiarowanie elementów kwadratowychkąt, wielokąt6 20wymiarowanie wielokątów foremnych z parzystą liczbą boków (poza kwadratem)SRpromień kuliSR50wymiarowanie powierzchni kulistychśrednica kuliSØ40wymiarowanie średnicy kulixgrubość przedmiotu w jednym rzuciex5wymiarowanie grubości jeżeli mamy tylko jeden rzutpochylenie powierzchni 1:100wymiarowanie powierzchni pochylonych pod małym kątem długość rozwinięcia  200wymiarowanie przedmiotów wygiętych po wyprostowaniu lub w rozwinięciudługość łuku


  100

  wymiarowanie długości łuku

  Podstawowe zasady wymiarowania

  Podstawowe zasady wymiarowania w rysunku technicznym dotyczą:

  1. Stawiania wszystkich wymiarów koniecznych
 • Zawsze podajemy wymiary gabarytowe (zewnętrzne), wymiary mniejsze rysujemy bliżej rzutu przedmiotu
 • Zawsze podajemy tylko tyle i takich wymiarów, które są niezbędne do jednoznacznego określenia wymiarowego przedmiotu
 • Każdy wymiar na rysunku powinien dawać się odmierzyć na przedmiocie w czasie wykonywania czynności obróbkowych
 • Wymiary powinny być umieszczane na tych rzutach, na których wymiarowane elementy przedmiotu widać najwyraźniej
  1. Niepowtarzania wymiarów
  2. Wymiarów nie należy nigdy powtarzać, ani na tym samym rzucie, ani na różnych rzutach tego samego przedmiotu
  3. Każdy wymiar powinien być podany na rysunku tylko raz i to w miejscu, w którym jest on najbardziej zrozumiały, łatwy do odszukania i potrzebny ze względu na przebieg obróbki
   1. Niezamykania łańcuchów wymiarowych
   2. Łańcuchy wymiarowe stanowią szereg kolejnych wymiarów równoległych (tzw. łańcuchy wymiarowe proste) lub dowolnie skierowanych (tzw. łańcuchy wymiarowe złożone)
    W obu rodzajach łańcuchów nie należy wpisywać wszystkich wymiarów, gdyż łańcuch zamknięty zawiera wymiary zbędne wynikające z innych wymiarów. Łańcuchy wymiarowe powinny więc pozostać otwarte, przy czym pomija się wymiar najmniej ważny.

    1. Pomijania wymiarów oczywistych
    2. Pomijanie wymiarów oczywistych dotyczy przede wszystkim wymiarów kątowych, wynoszących 0o lub 90o, tj. odnoszących się do linii wzajemnie równoległych lub prostopadłych.

     1. Wymiarowania od baz
     2. Wymiarowanie powinno uwzględniać proces konstruowania, wykonania przedmiotu i pomiary w trakcie kolejnych faz tego procesu. Należy obrać odpowiednie powierzchnie przedmiotu jako bazy pomiarowe niezbędne w trakcie jego wykonania. Rozróżnia się w związku z tym bazy: konstrukcyjne, obróbkowe, pomiarowe. Wybór następuje podczas tworzenia i opracowywania technologii. To jest trudny i szeroki temat, który przekracza ramy tego artykułu.

      1. Unikania wymiarowania niewidocznych zarysów i powierzchni przedmiotu
      2. Takie fragmenty narysowane liniami kreskowymi nie powinny być wymiarowane w tym rzucie. Powinien powstać inny rzut albo przekrój, który już wyrażnie pokazuje ten fragment przedmiotu.

       1. Wymiarowanie równoległe
       2. Polega na podawaniu wszystkich wymiarów równoległych do jednej bazy (powierzchni lub linii). Przy wymiarowaniu w układzie równoległym dokładność każdego wymiaru zależy tylko od dokładności samej obróbki, a nie zależy od dokładności innych wymiarów przedmiotu. Ten sposób wymiarowania stosuje się, gdy zależy nam na uzyskaniu dokładnego położenia pewnej ilości powierzchni przedmiotu od wybranej uprzednio bazy.

        1. Wymiarowanie szeregowe
        2. Polega na wpisywaniu wymiarów równoległych jeden za drugim. Ten sposób wymiarowania stosuje się gdy zależy na dokładności wzajemnego położenia sąsiednich elementów przedmiotu.

         1. Wymiarowanie mieszane
         2. To jest połączenie wymiarowania w układzie równoległym i szeregowym i jednoczy zalety obu tych sposobów. Dzięki takiemu wymiarowaniu, wszystkie ważne wymiary przedmiotu mogą być bezpośrednio podane, a zatem i bezpośrednio sprawdzone. pl/images/wym_szereg. jpg" alt="wym szereg"/>

          Temat „Rysunek techniczny maszynowy - zasady wymiarowania” to ważny, ale wąski zakres materiału z całej dziedziny wiedzy o tworzeniu rysunków technicznych. Warto zapoznać się również z zasadami rzutowania, rysowania przekrojów, przenikań i rozwinięć powierzchni, a także złożeń części. Innym ciekawym tematem jest pokrótce poruszone w tym artykule „ Wymiarowanie od baz”.

          Każdy doświadczony technolog, ślusarz narzędziowy, monter maszyn i urządzeń doskonale wie, że podanie wymiaru to jeszcze nie wszystko. Wymiar musi być odpowiednio wybrany, po to aby był odpowiednio zmierzony przez wykonawcę detalu i w końcowym efekcie detal pasował do innych współpracujących detali.

          1 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 1 ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW Rysunek przedmiotu wykonany w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych przedstawia jedynie jego kształt. W celu wykonania przedmiotu, niezbędne jest podanie jego wymiarów. Układ wymiarów stanowi liczbowy zapis cech konstrukcyjnych przedmiotu Na wymiar rysunkowy składają się następujące elementy: linia wymiarowa, pomocnicza linia wymiarowa, liczba wymiarowa, znaki wymiarowe. Linia wymiarowa jest to cienka linia zakończona grotami dotykającymi ostrzem linii rysunkowych lub ich przedłużenia. Rys. 1. Linie wymiarowe Pomocnicza linia wymiarowa jest linią cienką, która stanowi przedłużenie linii rysunku lub jest styczna do linii rysunku co pozwala umieszczać wymiary poza zarysem przedmiotu. Pomocnicze linie wymiarowe Rys. 2. Pomocnicze linie wymiarowe

          2 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 2 Groty linii wymiarowych Rys. 3. Różne postacie grotów linii wymiarowych Groty można zastępować cienkimi kreskami o długości co najmniej 3, 5 mm i nachylonymi pod kątem 45 o do pomocniczych linii wymiarowych lub kropkami o średnicy ok. 1 mm. 4. Przykłady zakończenia linii wymiarowych

          3 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 3 Linia wymiarowa powinna być równoległa do kierunku wymiaru natomiast pomocnicza linia wymiarowa jest zwykle prostopadła do kierunku wymiaru Rys. 5. Położenie linii wymiarowych względem linii rysunkowych Liczba wymiarowa podaje wartość wymiaru w odpowiednich jednostkach (np. długość, szerokość, wysokość, głębokość, średnicę, kąt, itp. ) Wymiary liniowe podaje się w mm. jeżeli wymiary podawane są w innych jednostkach to za liczbą wymiarową należy podać oznaczenie jednostek. Wymiary kątowe podaje się w stopniach, minutach i sekundach. 6. Przykłady zapisu liczb wymiarowych

          4 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 4 Podczas konstruowania zaleca się przyjmować wymiary z tzw. ciągów normalnych. Ciąg o niższym wskaźniku jest uprzywilejowany względem ciągu o wyższym wskaźniku. Tablica 1. Fragment tablicy wymiarów normalnych Ra 5 Ra 10 Ra 20 Ra 40 Ra 5 Ra 10 Ra 20 Ra 40 Ra 5 Ra 10 Ra 20 Ra 40 1, 0 1, 0 1, 0 1,, 05 10,, 1 1,, 15 11,, 2 1, 2 1,,, 4 1,,, 6 1, 6 1, 6 1,,, 8 1,,, 0 2, 0 2,,, 2 2,,, 5 2, 5 2, 5 2,,, 8 2,,, 2 3, 2 3,,, 6 3,,, 0 4, 0 4, 0 4, Zapis liczb wymiarowych na rysunkach Do opisu małych wymiarów można używać linii odniesienia Rys. 7. Przykład zapisu małych wymiarów

          5 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 5 Należy przerwać linie rysunku w przypadku kolizji z liczbą wymiarową Rys. 8. Zapis liczb wymiarowych w przypadku kolizji z liniami rysunku Linia wymiarowa przedmiotu przerwanego nie jest przerwana Rys. 9. Zapis wymiaru w przypadku przerwania przedmiotu na rysunku W przypadku gdy liczba wymiarowa nie odpowiada podziałce rysunku to należy ją podkreślić Rys. 10. Zapis wymiaru w przypadku braku zgodności liczby wymiarowej z rzeczywistą wartością wymiaru na rysunku

          6 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 6 Znaki wymiarowe są to odpowiednie dodatkowe symbole określające cechy geometryczne przedmiotu wymiarowanego w celu uproszczenia jego zapisu, np. R,, SR, S, M i inne. Zastosowanie znaków wymiarowych zostanie pokazane na przykładach w dalszej części wykładu. ZASADY OGÓLNE ROZMIESZCZANIA WYMIARÓW NA RYSUNKACH 1) Wymiary powinny być rozmieszczone w taki sposób aby najłatwiej było je czytać patrząc na rysunek z dołu lub z prawej strony. 2) Należy unikać przecinania się linii wymiarowych. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przecinanie pomocniczych linii wymiarowych. 11. Niepoprawne i poprawne usytuowanie linii wymiarowych na rysunku

          7 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 7 3) Wymiarowanie jest przejrzyste jeżeli wymiary są rozmieszczone na tych rzutach, na których elementy wymiarowane są najlepiej widoczne, czyli raczej na przekrojach a nie na widokach. W przypadku przedmiotów obrotowych wskazane jest rozmieszczanie wymiarów w rzucie przedmiotu na płaszczyznę równoległą do jego osi. 12. Rozmieszczanie wymiarów na widokach i przekrojach 4) Linie wymiarowe średnic przecinają się w ich środku Rys. 13. Wymiarowanie średnic okręgów współśrodkowych 5) Należy unikać niewidocznych zarysów i powierzchni przedmiotów narysowanych liniami kreskowymi. W takim przypadku wskazane jest wykonanie dodatkowego rzutu.

          8 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 8 WYMIAROWANIE CHARAKTERYSTYCZNYCH FRAGMENTÓW PRZEDMIOTÓW WYMIAROWANIE ŚREDNIC POWIERZCHNI OBROTOWYCH Dla oznaczania średnicy liczbę wymiarową poprzedza się znakiem wymiarowym (symbolem). Znaku nie podaję się przy wymiarowaniu średnic gwintów oraz w przypadku podawania średnicy w postaci symbolu literowego np. d lub D. Znak wymiarowy Rys. 14. Przykłady zapisu średnicy z użyciem znaku wymiarowego oraz symbolu literowego d

          9 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 9 Wymiarowanie średnic powierzchni obrotowych w rzucie na płaszczyznę równoległą do osi obrotu można uprościć w ten sposób, ze linię wymiarową średnicy rysuje się z jednej strony osi a następnie urywa po przeciągnięciu za oś ok mm. a) b) Rys. 15. Wymiarowanie średnic: a) na półwidoku; b) na półwidoku-półprzekroju Rys. 16. Wymiarowanie średnic na przekroju

          10 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 10 WYMIAROWANIE PROMIENI KRZYWIZNY Przy wymiarowaniu promieni przed liczbą wymiarową pisze się znak wymiarowy R. Linie wymiarową prowadzi się od środka krzywizny do linii zarysu krzywizny. Znak wymiarowy R Rys. 17. Przykłady zastosowania znaku wymiarowego R do wymiarowania promieni WYMIAROWANIE ŚREDNIC I PROMIENI POWIERZCHNI KULISTYCH Wymiary średnic i promieni powierzchni kulistych należy poprzedzić literą S Rys. 18. Oznaczanie średnic i promieni powierzchni kulistych

          11 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 11 WYMIAROWANIE KĄTÓW Przy wymiarowaniu kąta linia wymiarowa jest łukiem zatoczonym z wierzchołka kąta, pomocnicza linia wymiarowa jest przedłużeniem kąta. Liczba wymiarowa powinna być napisana prostopadle do dwusiecznej kąta. Kąty można również podawać na rysunkach za pomocą wymiarów liniowych. W takim przypadku pomocnicze linie wymiarowe mogą się przecinać Rys. 19. Przykłady wymiarowania kątów Kąty stożków, ostrosłupów, klinów można wymiarować za pomocą zbieżności lub pochylenia. C d1 d2 d1 d2 2tg C tg L 2 2L 2 Symbol pochylenia Symbol zbieżności Rys. 20. Wymiarowanie zbieżności i pochylenia

          12 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 12 Uprzywilejowane wartości kątów: 120, 90, 60, 45, 30, Zbieżności: 1:3, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 Pochylenia: 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 WYMIAROWANIE STOŻKÓW Rys. 21. Wymiarowanie stożków WYMIAROWANIE ŚCIĘĆ KRAWĘDZI WAŁKÓW I OTWORÓW Rys. 22. Wymiarowanie ścięć

          13 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 13 WYMIAROWANIE POGŁĘBIANYCH OTWORÓW Rys. 23. Wymiarowanie pogłębień otworów WYMIAROWANIE ROWKÓW WPUSTOWYCH Rys. 24. Wymiarowanie rowków wpustowych

          14 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 14 WYMIAROWANIE ELEMENTÓW O PRZEKROJACH KWADRATOWYCH Na rysunku 25 pokazano różne warianty wymiarowania elementów, których przekrój jest kwadratem w zależności od położenia względem rzutni. 25. Przykłady wymiarowania elementów o przekroju kwadratowym

          15 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 15 WYMIAROWANIE ELEMENTÓW O PRZEKROJACH WIELOKĄTÓW FOREMNYCH Na rysunku 26 pokazano różne warianty wymiarowania elementów których przekrój jest sześciokątem w zależności od położenia względem rzutni. 26. Przykłady wymiarowania elementów o przekroju sześciokątnym

          16 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 16 ZASADY WYMIAROWANIA 1. Zasada wymiarów koniecznych Należy podać wszystkie wymiary niezbędne do wykonania narysowanego przedmiotu, a w szczególności wymiary gabarytowe. Zasada niepowtarzania wymiarów Każdy wymiar powinien być podany tylko raz, niezależnie od liczby rzutów ani liczby arkuszy, na których jest przedmiot narysowany. Zasada niezamykania łańcucha wymiarowego Łańcuch wymiarowy jest to układ wielu wymiarów odpowiednio uporządkowanych. Łańcuch taki powinien być otwarty tzn. zawierać wszystkie wymiary z wyjątkiem jednego najmniej ważnego, który można obliczyć. Zasada pomijania wymiarów oczywistych Wymiary oczywiste wynikające z prostopadłości i równoległości linii rysunkowych oraz z symetrii przedmiotu należy pominąć. Zasada wymiarowania od baz Wymiarowanie powinno uwzględniać proces konstruowania, wykonania przedmiotu i pomiary w trakcie kolejnych faz tego procesu. Należy obrać odpowiednie powierzchnie przedmiotu jako bazy pomiarowe niezbędne w trakcie jego wykonania. Rozróżnia się w związku z tym bazy: konstrukcyjne, obróbkowe, pomiarowe.

          17 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 17 Łańcuch wymiarowy prosty jest to układ wymiarów położonych jeden za drugim Łańcuch wymiarowy złożony jest to układ wymiarów dowolnie skierowanych Rys. 27. Łańcuch wymiarowy prosty Łańcucha wymiarowego nie należy zamykać, najmniej ważny wymiar powinien być wymiarem wyliczonym!!! W szczególnych przypadkach wymiar domykający podaje się w nawiasach. Wymiary przekreślone są wymiarami domykającymi i nie należy ich podawać Rys. 28. Łańcuch wymiarowy złożony

          18 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 18 RODZAJE WYMIAROWANIA Wymiarowanie równoległe - polega na podawaniu wszystkich wymiarów od jednej bazy (powierzchni lub linii) Płaski prostokątny układ współrzędnych tworzą dwie bazy wzajemnie prostopadłe Rys. 29. Wymiarowanie równoległe w prostokątnym układzie współrzędnych Płaski biegunowy układ współrzędnych tworzą dwie bazy np. oś symetrii i wybrana linia zarysu przedmiotu Rys. 30. Wymiarowanie w biegunowym układzie współrzędnych Wymiarowanie równoległe stosowane jest wówczas gdy zachodzi potrzeba uzyskania dokładności wymiarów względem jednej bazy

          19 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 19 Wymiarowanie szeregowe - polega na podawaniu wymiarów jeden za drugim Wymiarowanie szeregowe we współrzędnych prostokątnych W takim przypadku można podać wymiar domykający Rys. 31. Wymiarowanie szeregowe w prostokątnym układzie współrzędnych Wymiarowanie szeregowe we współrzędnych biegunowych Rys. 32. Wymiarowanie szeregowe w biegunowym układzie współrzędnych Wymiarowanie szeregowe jest stosowane w przypadku potrzeby uzyskania dokładnego położenia elementów przedmiotu względem siebie a nie względem wybranej bazy.

          20 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 20 Wymiarowanie mieszane (szeregowo-równoległe) stanowi połączenie obydwu metod wymiarowania, jest najczęściej stosowane ponieważ pozwala na uniknięcie ich wad a równocześnie umożliwia uwzględnienie wymogów procesu technologicznego. 33. Przykład wymiarowania mieszanego

          21 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 21 RODZAJE RYSUNKÓW Rysunki wykonawcze są to rysunki na podstawie których będą wykonywane części mechaniczne. Powinny być rysowane w podziałce 1:1, a jeżeli nie jest to możliwe w pomniejszeniu 1:2 lub wyjątkowo 1:5. Małe części o skomplikowanych kształtach rysuje się w powiększeniu. Na rysunkach wykonawczych podaje się: wymiary, rodzaj materiału, masę oraz inne informacje niezbędne do wykonania przedmiotu z żądaną dokładnością i parametrami technicznymi. Rysunki złożeniowe przedstawiają przedmioty złożone z różnych elementów. W zależności od stopnia złożoności mogą być mniej lub bardziej skomplikowane. Przedstawiają szczegółowo kompletne maszyny lub urządzenia, wzajemne usytuowanie zespołów (np. przekładnia, silnik, pompa) w układach złożonych (samochód, obrabiarka itp. ) oraz budowę pojedynczych zespołów i podzespołów. W zasadzie na rysunkach złożeniowych nie podaje się wymiarów. Rysunki zestawieniowe posiadają cechy rysunku złożeniowego i wykonawczego. Podaje się na nich wymiary oraz wymagania dotyczące wykonania. Rysunki tego typu są wykonywane dla przedmiotów o małej złożoności.

          22 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 22 PRZYKŁADY WYMIAROWANIA NA RYSUNKACH Rys. 34. Typowy rysunek wykonawczy

          23 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 23 Rys. 35a. Rysunek złożeniowy chwytaka, arkusz 1/2 (rzut główny lewa połowa formatu A3)

          24 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 24 Rys. 35b. Rysunek złożeniowy chwytaka, arkusz 1/2 (rzut z lewej strony prawa połowa formatu A3)

          25 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 25 Rys. 35c. Rysunek złożeniowy chwytaka, arkusz 2/2 (tabliczka rysunku z wykazem części - format A4)

          26 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 26 Rys. 36. Rysunek wykonawczy jednej części chwytaka

          27 Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 27 Literatura: 1. Bober A., Dudziak M. : Zapis Konstrukcji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań Dobrzański T. Rysunek Techniczny Maszynowy. WNT, Warszawa, Paprocki K. : Zasady Zapisu Konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa Rydzanicz I. Podstawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, PN-ISO 129. Wymiarowanie. Zasady ogólne. Metody wykonania i oznaczenia specjalne

  Rysunek wymiarowy Frigidaire Fdb834rft0

  Bezpośredni link do pobrania Rysunek wymiarowy Frigidaire Fdb834rft0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Rysunek wymiarowy Frigidaire Fdb834rft0