Publikacje techniczne Bosch Hbl8453uc

Bosch Hbl8453uc jest wysoce wydajną, profesjonalną publikacją techniczną, stworzoną przez firmę Bosch. Publikacja ta jest przeznaczona dla inżynierów, którzy chcą zapoznać się z wysoce zaawansowanymi technologiami, produktami i usługami, z których wszystkie są zgodne z najnowszymi standardami i wymaganiami. Publikacja techniczna Hbl8453uc zawiera informacje o nowych produktach i technologiach firmy Bosch, w tym informacje o ich powiązaniach i funkcjach. Publikacja ta zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania produktów i technologii firmy Bosch. Publikacja jest dostępna w wielu formatach, w tym w formacie PDF, co pozwala inżynierom uzyskać dostęp do niej z dowolnego miejsca. Publikacja techniczna Hbl8453uc jest niezawodnym źródłem informacji dla profesjonalnych inżynierów, którzy potrzebują informacji o produktach i technologiach firmy Bosch.

Ostatnia aktualizacja: Publikacje techniczne Bosch Hbl8453uc

Instrukcje poszczególnych urządzeń można łatwo pobrać korzystając z wyszukiwarki dokumentacji technicznej

Przejdź do wyszukiwarki

Linki do instrukcji są również dostępne w danych technicznych urządzenia w zakładce "Produkty".

publikacje techniczne

 

poradnik GESTRA

Poradnik szczegółowo omawia podstawowe typy odwadniaczy, zasady ich doboru oraz przykłady zastosowań. Omówione zostały także zasady montażu oraz zalecenia doboru i prowadzenia rurociągów. W załączonym wydaniu po raz pierwszy zamieszczono rozdział dotyczący odwodnień rurociągów parowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...więcej »

artykuły i publikacje techniczne

Autorem artykułów i publikacji technicznych prezentowanych w tym katalogu jest Krzysztof Szałucki. Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi za możliwość ich prezentacji na naszej stronie internetowej i zapraszamy do ich lektury. Artykuły przybliżają zagadnienia związane z parą i kondensatem, kotłowniami parowymi oraz automatyką kotłową...więcej »


Produkty firmy Robert Bosch Power Tools GmbH są rozwijane i produkowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami techniki. Parametry techniczne i funkcje naszych produktów są regularnie kontrolowane na etapie rozwoju i produkcji seryjnej z zastosowaniem metod statystycznych. Możemy dzięki temu zapewnić, że produkty w jak najlepszym stopniu spełniają nasze normy jakościowe oraz oczekiwania użytkowników.

Rzeczywista wydajność elektronarzędzia może różnić się w zależności od urządzenia i jest to zjawisko normalne. Znaczący wpływ na to mają warunki otoczenia oraz konkretne zastosowanie elektronarzędzia. Odpowiednie informacje techniczne, zamieszczone np. na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi, odnoszą się do wartości średnich i dotyczą produktów oraz osprzętu w stanie nowym. Poniżej przedstawiamy przykładowe zestawienie najważniejszych czynników mających wpływ na rzeczywistą wydajność elektronarzędzia w odniesieniu do jego zastosowania i warunków otoczenia.

Ostrzeżenie
TYPOWE IKONY I WARTOŚCI

mogą różnić się w zależności od modelu

Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

Czas pracy akumulatora naszych elektronarzędzi bezprzewodowych zależy od wielu czynników, takich jak...

 • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od
  • właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. wysokości i gęstości trawy, gęstości drewna, …)
  • wymiary obrabianego elementu (np. pojemność opon, średnica i długość wkrętów, …)
  • techniki pracy i prędkość pracy (np. siła wywierana przez użytkownika lub prędkość poruszania się i nakładanie się pasów podczas koszenia trawnika lub cięcia żywopłotu)

Najdłuższy czas pracy uzyskuje się zazwyczaj w warunkach bez obciążenia.

 • temperatura otoczenia – optymalną wydajność akumulator można osiągnąć przy temperaturze od 15 do 25°C. Przy niższych temperaturach czas pracy oraz wydajność akumulatora ulega skróceniu.
 • stan akumulatora: pojemność akumulatora w dużym stopniu zależy od historii jego użytkowania, np. wieku, liczby cykli ładowania, trybu ładowania (szybkie/wolne ładowanie), rezerwy energii (rozładowywanie akumulatora „do zera” lub doprowadzanie go do stanu głębokiego rozładowania może z czasem spowodować trwałe obniżenie pojemności akumulatora).
Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

Czas ładowania naszych akumulatorów zależy od wielu czynników, takich jak...

 • stan naładowania akumulatora przed rozpoczęciem ładowania
 • temperatura otoczenia
 • stan akumulatora: pojemność (maleje w miarę eksploatacji akumulatora), a także historia jego użytkowania, np. liczba cykli ładowania, tryb ładowania (szybkie/wolne ładowanie), rezerwa energii (rozładowywanie akumulatora „do zera” lub doprowadzanie go do stanu głębokiego rozładowania może z czasem spowodować trwałe obniżenie pojemności akumulatora). com/images/drilling_performance_wac_hg_2021_web--0f87663d4948413da0304107338f4bdf. jpg? imgWidth=4608&imgHeight=2592&scale=1 4x" alt="Wydajność wiercenia" title="Wydajność wiercenia" role="img" aria-label="Wydajność wiercenia"/>
  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Wydajność wiercenia naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak...

  • & typ, jakość i stan wiertła (dopasowany do danego zastosowania)

  • średnica wiertła w zależności od rodzaju materiału

  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy także od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardości i gęstości), średnicy wiercenia, głębokości wiercenia itp.

  • prędkość obrotowa: należy wybrać 2. bieg i zwiększyć tempo aż do osiągnięcia prędkości maksymalnej; nie zalecamy pracy ciągłej przy obniżonej prędkości – pozwoli to wydłużyć żywotność elektronarzędzia

  • techniki pracy i prędkości pracy, np. siła wywierana przez użytkownika

  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  Wydajność wkręcania naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak...

  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardości i gęstości), wymiarów wkrętów itp.

  • typ, jakość i stan &

   • końcówek wkręcających (dopasowany do danego zastosowania)

   • wkręty (gwint pełny/niepełny, typ łba, powłoka, jakość itp. )

  • prędkość obrotowa (należy wybrać 1. bieg, który zapewnia wyższy miękki moment obrotowy)

  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  • techniki pracy i prędkości pracy, np. siła wywierana przez użytkownika

  Wydajność piłowania, frezowania i cięcia

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Wydajność piłowania, frezowania i cięcia naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak...

  • & typ, jakość i stan osprzętu (wybór odpowiedniego brzeszczotu, frezu, …)
  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardości i gęstości), wymiarów osprzętu, głębokości cięcia itp.
  • dobre zamocowanie obrabianego elementu / urządzenia – np. brak drgań podczas pracy wyrzynarką
  • smarowanie konieczne przy niektórych zastosowaniach
  • techniki pracy, np.
   • siła wywierana przez użytkownika
   • kierunek włókien w drewnie względem kierunku cięcia
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  Wydajność szlifowania i strugania

  Wydajność szlifowania i strugania naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak...

  • & Typ, jakość i stan osprzętu (typ papieru ściernego, wielkość ziarna, typ noża, typ osprzętu, …)
  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. wymiary, twardość, gęstość, wilgotność, kierunek włókien w drewnie, …), wielkość powierzchni roboczej itp.
  • techniki pracy, np.
   • siła wywierana przez użytkownika
   • zamocowanie obrabianego elementu i urządzenia – w celu zapobiegania drganiom
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  Liczba udarów, prędkość skokowa, prędkość oscylacyjna, prędkość łańcucha

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Liczba udarów, prędkość skokowa, prędkość oscylacyjna, a także prędkość łańcucha naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak …

  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardość i gęstość), wielkości powierzchni roboczej itp.
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora
  • stan elektronarzędzia, np. dotarcie i temperatura, które mają wpływ na wydajność akumulatora oraz lepkość smaru stosowanego w urządzeniu

  Prędkość (min–1) – prędkość bez obciążenia

  Prędkość obrotowa naszych elektronarzędzi jest podawana jako wartość maksymalna bez obciążenia, której nie należy przekraczać, aby uniknąć problemów przy zastosowaniu nieodpowiedniego osprzętu. Parametr ten zależy od wielu czynników, takich jak …

  • stan elektronarzędzia, np. dotarcie i temperatura, które mają wpływ na wydajność akumulatora oraz lepkość smaru stosowanego w urządzeniu
  • & nominalne napięcie i natężenie prądu, stan naładowania akumulatora
  • obciążenie spowodowane wymiarami i masą własną osprzętu

  Moment obrotowy (miękki, twardy, maks. )

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Moment obrotowy (miękki, twardy, maks. ) naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak …

  • & typ i stan osprzętu
  • techniki pracy użytkownika, np.
   • siła wywierana w celu utrzymania / ustalenia pozycji elektronarzędzia
   • zamocowanie obrabianego elementu / obrabianych elementów
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora
  • temperatura akumulatora i elektronarzędzia
  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Energia udaru naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak …

  • rozmiar wiertła (duże młoty pracują wydajniej z dużymi wiertłami, a małe z małymi wiertłami).
  • siła wywierana przez użytkownika (młoty: brak siły wywieranej przez użytkownika jest korzystny dla postępu pracy; wiertarki udarowe: dodatkowa siła wywierana przez użytkownika zapewnia szybszy postęp pracy)
  • stan elektronarzędzia i akumulatora (np. temperatura)
  • ciśnienie atmosferyczne i temperatura otoczenia
  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Wartości emisji drgań i hałasu są oznaczane zgodnie ze standardową procedurą pomiarową, np. EN 62841‑2‑11.

  Oznaczone wartości emisji drgań i hałasu odnoszą się do głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli jednak elektronarzędzie jest używane do innych zastosowań wraz z innym lub zużytym osprzętem, albo też elektronarzędzie nie jest we właściwy sposób konserwowane, emisja drgań i hałasu może się różnić od podanych wartości. Czynniki te mogą znacząco zwiększyć emisję drgań i hałasu w całym okresie eksploatacji.

  Ciśnienie i wydajność pompy

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  W przypadku myjek wysokociśnieniowych ciśnienie maksymalne odpowiada wartości początkowego ciśnienia we wnętrzu pompy po włączeniu urządzenia i przed naciśnięciem spustu lancy. Jest to wartość obowiązkowa, którą podaje się ze względów bezpieczeństwa: w danym urządzeniu wolno stosować wyłącznie osprzęt przystosowany do pracy z podaną wartością ciśnienia maksymalnego.

  Wartość ta nie jest odpowiednikiem stałego ciśnienia roboczego, które można zmierzyć u wylotu węża lub lancy podczas pracy.

  Ciśnienie robocze i wydajność pompy naszych myjek wysokociśnieniowych, pistoletów natryskowych, pompek i dmuchaw do liści zależy od wielu czynników, takich jak …

  • stan elektronarzędzia (dobrze oczyszczone filtry, brak ciał obcych utrudniających pracę elektronarzędzia, …)
  • właściwości cieczy (np. temperatura, lepkość, napięcie powierzchniowe, gęstość itp. )
  • ciśnienie atmosferyczne i temperatura otoczenia
  • stan naładowania akumulatora
  • typ osprzętu, np. średnica i długość węża/rury
  • indywidualne ustawienia użytkownika wprowadzone w celu wyregulowania przepływu cieczy i powietrza

  Postęp pracy, wyrażony np. w m²/min w przypadku pistoletów natryskowych do malowania zależy także od prędkości pracy użytkownika oraz od indywidualnych preferencji (np. pokrycie powierzchni 1 warstwą lub 2–3 warstwami farby).

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Moc nominalna naszych elektronarzędzi zależy głównie od napięcia i natężenia prądu w sieci zasilającej. &

  Stopień rozdrabniania naszych elektronarzędzi ogrodowych zależy od wielu czynników, takich jak …

  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. wymiary, twardość, gęstość, wilgotność, kierunek włókien w drewnie, …)
  • stan noży – noże są częścią zużywalną i należy je odpowiednio konserwować lub wymienić, gdy wydajność rozdrabniania maleje.
  • techniki pracy użytkownika

  Natężenie światła naszych lamp zależy od wielu czynników, takich jak …

  • stan naładowania akumulatora
  • stan lampy (dobrze oczyszczone ekrany)
  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Wydajność klejenia naszych pistoletów do klejenia zależy od wielu czynników, takich jak...

  • użycie właściwego wkładu klejącego: właściwości materiałowe i wymiary wkładu klejącego
  • stan dyszy (czysta dysza)
  • siła wywierana przez użytkownika
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  Czas nagrzewania / gotowość do pracy w ciągu x s

  Czas nagrzewania naszych pistoletów do klejenia zależy głównie od temperatury otoczenia oraz temperatury wyjściowej pistoletu do klejenia.

  Temperatura powietrza opalarek

  Temperatura powietrza opalarek zależy głównie od odległości roboczej pomiędzy dyszą a obrabianym elementem. Należy zaczekać do zakończenia cyklu nagrzewania, aby osiągnąć optymalny rezultat pracy. com/images/lawn_size_wac_hg_2021_web--dc341efa6ed44952be1490dd670f2ff7. jpg? imgWidth=4608&imgHeight=2592&scale=1 4x" alt="Wielkość trawnika" title="Wielkość trawnika" role="img" aria-label="Wielkość trawnika"/>

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Zalecana wielkość trawnika jest wartością, która ma pomóc klientom podjąć decyzję o wyborze właściwego modelu kosiarki w zależności od indywidualnych potrzeb. Wielkość trawnika jest zazwyczaj mniejsza niż całkowita powierzchnia ogrodu. Dla różnych kategorii trawników (np. 200 m², 500 m², 700 m² i in. ) oferujemy odpowiednie modele kosiarek. Różnią się one średnicą obudowy noża oraz wielkością noża.

  Szerokość i wysokość cięcia

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Szerokość cięcia zależy od wielkości noża. Praca kosiarką z większym nożem oznacza większą szerokość cięcia i szybszy postęp pracy podczas koszenie trawnika.

  Wysokość cięcia można w większości modeli kosiarek ustawić, wybierając jeden z kilku zdefiniowanych stopni. Ustawienie wysokości cięcia zależy od tolerancji fabrycznych części mechanicznych kosiarki i warunków otoczenia, takich jak płaskość, wilgotność i kondycja trawnika (np. występowanie filcu, infekcji).

Publikacje techniczne Bosch Hbl8453uc

Bezpośredni link do pobrania Publikacje techniczne Bosch Hbl8453uc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Publikacje techniczne Bosch Hbl8453uc