Procedury uruchamiania i kalibracji Dewalt D28131

Procedura uruchamiania i kalibracji Dewalt D28131 jest prosta i skuteczna. Przed uruchomieniem narzędzia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zapoznać się z przedstawionymi tam instrukcjami bezpieczeństwa. Następnie należy włączyć narzędzie i upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne są prawidłowe. Następnie należy ustawić narzędzie na maksymalne obroty, aby upewnić się, że jest ono w pełni zsynchronizowane i gotowe do pracy. Ostatnim krokiem jest przeprowadzenie procedury kalibracji, w której narzędzie musi być ustawione na prawidłowe obroty i ciśnienie. Po wykonaniu tych czynności narzędzie jest gotowe do pracy.

Ostatnia aktualizacja: Procedury uruchamiania i kalibracji Dewalt D28131

Indywidualne rozwiązania od testowania po kalibrację pipet

Jak możemy Ci pomóc?

 • Biblioteka experta
 • Wyszukiwarka produktów
 • Wydarzenia w Twoim kraju

Waga laboratoryjna Kalibracja i testowanie pipet

Zadzwoń

 • Przegląd
 • Usługi serwisowe
 • Biblioteka
 • Więcej informacji
 • Więcej informacji

Kontrola pipety

Kalibracja pipet

Rozwiązania pozwalające w ciągu kilku minut wykonać szybką kontrolę w ramach codziennych testów działania. Wykorzystuje RFID oraz odpowiednie oprogramowanie, które stale śledzi status pipety.

Kalibracja pipet jest szybka, niezawodna i zgodna z normą ISO8655. To zasługa połączenia doświadczeń firmy METTLER TOLEDO z oprogramowaniem do sterowania procesami.

Dane techniczne

Zakres do 220 g przy dokładności odczytu 0, 01 mg

Zakres kontroli pipet

Od 20 µl do 10 ml

Pułapka pary

Pozwala uniknąć parowania i uzyskać lepsze wyniki

Obsługa z przewodnikiem

Szybka i spójna kontrola pipet

GPP — Dobra Praktyka Pipetowania

Regularne kontrole zgodne z SOP trwają tylko kilka minut

Śledzenie pipet dzięki RIFD

Szybsze i niezawodne testowanie pipet

Dane techniczne

Nośność do 220 g i dokładność odczytu do 1 µg

Zakres kalibracji pipet

Od 1 µl do 10 ml

Pokrywka z czujnikiem ruchu

Doskonałe i powtarzalne wyniki nawet z mikropipetami

Obsługa

Oprogramowanie Calibry zapewnia profesjonalną obsługę i rejestrację śladu audytowego

Zgodność z przepisami

Zgodność z wymaganiami normy ISO8655 lub innych określonych metod niestandardowych

Raportowanie

Oprogramowanie Calibry umożliwia tworzenie identyfikowalnych raportów zgodności

Kontrola pipety

Rozwiązania pozwalające w ciągu kilku minut wykonać szybką kontrolę w ramach codziennych testów działania.

Kalibracja pipet

Kalibracja pipet jest szybka, niezawodna i zgodna z normą ISO8655.

Usługi serwisowe

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji – od instalacji po konserwację zapobiegawczą oraz od wzorcowania po naprawy.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy

 • Repair Service
 • Spare Parts and Kits

Wydajność
Konserwacja i optymalizacja

 • Professional Installation
 • Preventive Maintenance

Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja

 • Calibration and Certificates
 • Equipment Qualification
 • Twój rzetelny plan zapewnienia jakości ważenia

Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

 • User Training

Nowości

 • Nowy, niskoobjętościowy, ręczny system pipetujący do 96 dołków
 • Postawa ma znaczenie – nie bądź pipetującą małpą
 • Unikaj kontuzji dzięki właściwej ergonomii pipetowania
 • Dokładne pipety poprawiają smak wina
 • Nowy plakat: szybkie sprawdzanie pipet

Więcej Nowości...

Wydarzenia

 • SmartCheck – szybka weryfikacja pipet, zarządzanie pipetami
 • Learn about Cost Effective Computerized System Validation

Seminaria internetowe

 • Wprowadzenie do GPP - Dobrej Praktyki Pipetowania
 • Dobre techniki pipetowania
 • Liquidator96 – seminarium internetowe na żądanie
 • Webinar: How to Select the Right Mass Comparator
 • Webinar: Seamless Data Flow from Balance to HPLC

Odpowiadamy na pytania dotyczące kalibracji

1. Czy uzyskany wynik kalibracji może być nieprawidłowy? 

Wynik kalibracji nie może posiadać błędnych wartości, ponieważ kalibracja nie ustala czy wyniki wskazane przez przyrząd wzorcowany są poprawne czy nieprawidłowe. Z tego powodu na dokumencie jakim jest świadectwo wzorcowania nie umieszcza się oceny wyniku kalibracji czy oceny poszczególnych pomiarów pod kątem poprawności uzyskanych wyników. Wzorcowanie (kalibracja) jedynie określa jakie są wskazania przyrządu wzorcowanego, porównując go z wartościami wzorcowymi. Inaczej mówiąc, wzorcowanie opisuje aktualny stan przyrządu bez wprowadzania w nim żadnych zmian, np. strojenia. 

2. Czy nieprawidłowe wskazania mogą oznaczać, że miernik jest uszkodzony lub niesprawny? 

Miernik uznaje się za uszkodzony bądź niesprawny w momencie, gdy nie pozwala na przeprowadzenie niezbędnych pomiarów w trakcie procesu wzorcowania, kalibracji. Za uszkodzenie można uznać, np. zniszczoną obudowę miernika, brak możliwości uruchomienia przyrządu, wyświetlanie zawsze takich samych wartości (bez względu na zadaną wartość wzorcową), błędne działanie jednej z kilku, osobnych funkcji pomiarowych w urządzeniach wielofunkcyjnych. W wymienionych przypadkach świadectwo wzorcowania nie jest wystawiane, sama procedura zatrzymana, a dostarczony przyrząd pomiarowy uznaje się za niesprawny. W takim wypadku niezwłocznie informujemy klienta o zaistniałej sytuacji i przedstawiamy dalsze czynności i możliwości. 

3. Czy błędnie wskazujący miernik może uzyskać świadectwo wzorcowania? 

Miernik, który wskazuje wartości z pewnym błędem nie może zostać automatycznie uznany za niesprawny, ponieważ w niektórych przypadkach błąd wzorcowanego przyrządu może być przez jego użytkownika uznany za nieistotny. Dla przykładu termometr mierzący temperaturę w zakresie od 0 do 100 °C z dokładnością +/- 1 °C, która została określona przez producenta. Podczas kalibracji laboratorium wykazało, że pomiar wartości temperatury badanego termometru jest obarczony błędem +/- 3 °C. Jako, że samo świadectwo wzorcowania nie posiada deklaracji co do poprawności działania i oceny wyniku, a sam użytkownik miernika temperatury w zakłada dokładność +/- 5 °C w procesie technologicznym, to może uznać, że przyrząd może być użytkowany jako spełniający założone wymagania. Oznacza to, że celem bezpośrednim wykonania usługi wzorcowania jest określenie ewentualnie występujących błędów, a już w gestii użytkownika pozostaje to czy błędy takie są dla niego akceptowalne i uznaje on przyrząd za odpowiedni do jego zastosowania. Dodatkowo warto wspomnieć, że w laboratoriach wzorcujących obowiązuje niepisana zasada, że zawsze kiedy wyniki pomiarowe odbiegają w znaczący sposób od założonych wskazań, klient jest o tym fakcie informowany przed wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania. W momencie gdy jest to możliwe laboratorium może dodatkowo zaoferować usługę strojenia (adiustacji) przyrządu pomiarowego klienta. 

4. Czy kalibracja także obejmuje strojenie miernika? 

Dość powszechnie powielanym błędem przez zleceniodawcę jest założenie, że kalibracja (wzorcowanie) nie tylko polega na porównaniu wartości ze wzorcem, ale także w przypadku błędnych wskazań, na wyeliminowaniu wykrytych błędów (regulacji / strojenia urządzenia). Najprawdopodobniej wynika to z błędnego tłumaczenia, które jest często stosowane. W języku angielskim zwrot calibration jest tłumaczony na język polski jako wzorcowanie, a nie kalibracja jak mogło by się na pierwszy rzut oka wydawać. W rodzimym języku słowo kalibracja posiada konotację procesu wykonywania regulacji, strojenia. Niestety takie założenie w przypadku urządzeń kontrolno-pomiarowych jest najzwyczajniej błędne. Dopiero gdy w przyrządzie pomiarowym przeprowadza się zmiany w sposobie w jaki wykonuje on pomiary mamy do czynienia ze strojeniem (adiustacją). 

5. Czy każdy miernik może być adiustowany? 

To czy można przeprowadzić strojenie danego miernika jest uzależnione od jego producenta oraz możliwości technicznych laboratorium w którym dokonywana jest kalibracja aparatury. W starszych typach przyrządów pomiarowych strojenie mierników odbywało się ręcznie za pomocą analogowych potencjometrów, którymi regulowało się wskazania przyrządu pomiarowego. W dzisiejszych czasach, gdzie mierniki analogowe wyparły rozwiązania cyfrowe sposób przeprowadzania strojenia uległ całkowitej zmianie i w większości przypadków wykonanie strojenia wymaga odpowiedniego oprogramowania producenta wzorcowanego przyrządu oraz interfejsów podłączeniowych miernik do komputer. Oprócz tego niezbędne jest posiadanie odpowiednich wzorców, a także całej procedury adiustacji i bezcennego doświadczenia w jej wykonywaniu. To oznacza, że możliwość wykonania strojenia jest ograniczona wyłącznie do laboratoriów i serwisów, które ściśle współpracują z producentem danej aparatury. To znaczy, że posiadają autoryzację producentsa na wykonywanie takich usług jakimi jest nie tylko kalibracja, ale też adiustacja czy naprawy. Jeżeli wystąpiło podejrzenie, że wskazania mogą przekraczać akceptowalny próg błędu, zalecane jest korzystanie z usług laboratoriów umożliwiających wykonanie usług strojenia przyrządów producenta, które chcemy wzorcować. Warto wspomnieć, że firma Merserwis posiada wyłączną autoryzację na naprawy, wzorcowanie oraz strojenie aparatury kontrolno-pomiarowej firm Kimo i Metrel w całej Polsce. 

6. Czy strojenie mierników jest odpłatne? 

Adiustacja mierników jest osobno wykonywaną usługą, która podlega dodatkowej opłacie. Wzorcowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych odbywa się w co najmniej trzech punktach pomiarowych, które zostały odpowiednio dobrane do zakresów pomiarowych miernika i technicznych możliwości laboratoriów. Natomiast strojenie jest procesem znacznie dłuższym i o wiele bardziej pracochłonnym. Adiustacja jest przeprowadzana w sposób odpowiednio dostosowany dla różnego rodzaju urządzeń pomiarowych. Jak wspominaliśmy w artykule, podczas przeprowadzania strojenia trzeba porównać i wyregulować od paru do nawet kilkunastu punktów jednej lub kilku wielkości w przypadku miernika wielofunkcyjnego. Dodatkowo w wielu współczesnych urządzeniach cyfrowych do prawidłowego wykonania strojenia jest wymagany specjalny kod odblokowujący, wydawany tylko przez producenta danego przyrządu. Po wykonaniu strojenia miernik jest poddawany ponownemu wzorcowaniu w celu weryfikacji efektów przeprowadzonej regulacji. 

Aktualnie cały proces wygląda następująco:

1) Wzorcowanie / Kalibracja 

2) Strojenie / Adiustacja

3) Ponownie Wzorcowanie / Kalibracja

Uruchamianie pakietu SSIS z działaniem procedury składowanej — Azure - Azure Data Factory | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 8 min

DOTYCZY: Azure Data Factory Azure Synapse Analytics (wersja zapoznawcza)

W tym artykule opisano sposób uruchamiania pakietu usług SSIS w potoku Azure Data Factory pr Synapse Pipelines przy użyciu działania Procedury składowanej.

Wymagania wstępne

Azure SQL Database

Przewodnik w tym artykule korzysta z usługi Azure SQL Database do hostowania katalogu usług SSIS. Możesz również użyć Azure SQL Managed Instance.

Data Factory

Do zaimplementowania tego przewodnika będzie potrzebne wystąpienie Azure Data Factory. Jeśli nie masz jeszcze aprowizowanej fabryki danych, możesz wykonać kroki opisane w przewodniku Szybki start: tworzenie fabryki danych przy użyciu Azure Portal i programu Azure Data Factory Studio.

Azure SSIS Integration Runtime

Na koniec będziesz również wymagać środowiska Azure-SSIS Integration Runtime, jeśli nie masz go, wykonując instrukcję krok po kroku w samouczku : wdrażanie pakietów usług SSIS.

Tworzenie potoku z działaniem procedury składowanej

W tym kroku użyjesz interfejsu użytkownika usługi Data Factory do utworzenia potoku. Jeśli nie przejdziesz już do programu Azure Data Factory Studio, otwórz fabrykę danych w witrynie Azure Portal i kliknij przycisk Otwórz program Azure Data Factory Studio, aby go otworzyć.

Następnie dodasz działanie procedury składowanej do nowego potoku i skonfigurujesz je do uruchamiania pakietu SSIS przy użyciu procedury składowanej sp_executesql.

 1. Na stronie głównej kliknij pozycję Orkiestruj:

 2. W przyborniku Działania wyszukaj procedurę składowaną i przeciągnij i upuść działanie Procedury składowanej na powierzchni projektanta potoku. com/pl-pl/azure/data-factory/media/how-to-invoke-ssis-package-stored-procedure-activity/drag-drop-sproc-activity. png" alt="Działanie procedury składowanej przeciągania i upuszczania" data-linktype="relative-path"/>

 3. Wybierz działanie Procedury składowanej, które właśnie dodano do powierzchni projektanta, a następnie kartę Ustawienia, a następnie kliknij pozycję + Nowy obok połączonej usługi. Utworzysz połączenie z bazą danych w usłudze Azure SQL Database, która hostuje katalog usług SSIS (baza danych SSIDB). com/pl-pl/azure/data-factory/media/how-to-invoke-ssis-package-stored-procedure-activity/new-linked-service-button. png" alt="Przycisk Nowa połączona usługa" data-linktype="relative-path"/>

 4. W oknie Nowa połączona usługa wykonaj następujące czynności:

 5. Wybierz pozycję Azure SQL Database w polu Typ.

 6. Wybierz domyślną wartość AutoResolveIntegrationRuntime, aby nawiązać połączenie z bazą SSISDB danych Azure SQL hostujących bazę danych.

 7. Wybierz bazę danych Azure SQL, która hostuje bazę danych SSISDB dla pola Nazwa serwera.

 8. Wybierz pozycję SSISDB w polu Nazwa bazy danych.

 9. W polu Nazwa użytkownika wprowadź nazwę użytkownika, który ma dostęp do bazy danych.

 10. W polu Hasło wprowadź hasło użytkownika.

 11. Przetestuj połączenie z bazą danych, klikając przycisk Testuj połączenie.

 12. Zapisz połączoną usługę, klikając przycisk Zapisz. com/pl-pl/azure/data-factory/media/how-to-invoke-ssis-package-stored-procedure-activity/azure-sql-database-linked-service-settings. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający proces dodawania nowej połączonej usługi. " data-linktype="relative-path"/>

 • Po powrocie do okna właściwości na karcie Ustawienia wykonaj następujące kroki:

 • Wybierz pozycję Edytuj.

 • W polu Nazwa procedury składowanej wprowadź wartość sp_executesql.

 • Kliknij pozycję + Nowy w sekcji Parametry procedury składowanej.

 • Jako nazwę parametru wprowadź wartość stmt.

 • Jako typ parametru wprowadź ciąg.

 • Jako wartość parametru wprowadź następujące zapytanie SQL:

  W zapytaniu SQL określ odpowiednie wartości parametrów folder_name, project_name i package_name.

  DECLARE @return_value INT, @exe_id BIGINT, @err_msg NVARCHAR(150) EXEC @return_value=[SSISDB]. [catalog]. [create_execution] @folder_name=N'<FOLDER name in SSIS Catalog>', @project_name=N'<PROJECT name in SSIS Catalog>', @package_name=N'<PACKAGE name>. dtsx', @use32bitruntime=0, @runinscaleout=1, @useanyworker=1, @execution_id=@exe_id OUTPUT EXEC [SSISDB]. [set_execution_parameter_value] @exe_id, @object_type=50, @parameter_name=N'SYNCHRONIZED', @parameter_value=1 EXEC [SSISDB]. [start_execution] @execution_id=@exe_id, @retry_count=0 IF(SELECT [status] FROM [SSISDB]. [executions] WHERE execution_id=@exe_id)<>7 BEGIN SET @err_msg=N'Your package execution did not succeed for execution ID: ' + CAST(@exe_id AS NVARCHAR(20)) RAISERROR(@err_msg, 15, 1) END

 • Aby zweryfikować konfigurację potoku, kliknij pozycję Weryfikuj na pasku narzędzi. Aby zamknąć okno Raport weryfikacji potoku, kliknij pozycję >>. com/pl-pl/azure/data-factory/media/how-to-invoke-ssis-package-stored-procedure-activity/validate-pipeline. png" alt="Weryfikowanie potoku" data-linktype="relative-path"/>

 • Opublikuj potok w usłudze Data Factory, klikając przycisk Opublikuj wszystko. com/pl-pl/azure/data-factory/media/how-to-invoke-ssis-package-stored-procedure-activity/publish-all-button. png" alt="Publikowanie" data-linktype="relative-path"/>

  Uruchamianie i monitorowanie potoku

  W tej sekcji wyzwolisz uruchomienie potoku, a następnie go będziesz monitorować.

 • Aby wyzwolić przebieg potoku, kliknij pozycję Wyzwól na pasku narzędzi, a następnie kliknij pozycję Wyzwól teraz. com/pl-pl/azure/data-factory/media/how-to-invoke-ssis-package-stored-procedure-activity/trigger-now. png" alt="Wyzwól teraz" data-linktype="relative-path"/>

 • W oknie Uruchomienie potoku wybierz pozycję Zakończ.

 • Przejdź do karty Monitorowanie po lewej stronie. Zobaczysz przebieg potoku i jego stan wraz z innymi informacjami (takimi jak Czas uruchamiania). Aby odświeżyć widok, kliknij przycisk Odśwież. com/pl-pl/azure/data-factory/media/how-to-invoke-ssis-package-stored-procedure-activity/pipeline-runs. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający uruchomienia potoku" data-linktype="relative-path"/>

 • Kliknij link Wyświetl uruchomienia działania w kolumnie Akcje. Zobaczysz tylko jedno uruchomienie działania, ponieważ potok ma tylko jedno działanie (działanie procedury składowanej). com/pl-pl/azure/data-factory/media/how-to-invoke-ssis-package-stored-procedure-activity/activity-runs. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający uruchomienia działań" data-linktype="relative-path"/>

 • Możesz uruchomić następujące zapytanie względem bazy danych SSISDB w SQL Database, aby sprawdzić, czy pakiet został wykonany.

  select * from catalog. executions

  Azure PowerShell

  W tej sekcji użyjesz Azure PowerShell do utworzenia potoku usługi Data Factory z działaniem procedury składowanej, która wywołuje pakiet SSIS.

  Zainstaluj najnowsze moduły Azure PowerShell, postępując zgodnie z instrukcjami w temacie Jak zainstalować i skonfigurować Azure PowerShell.

  Tworzenie fabryki danych

  Możesz użyć tej samej fabryki danych, która ma Azure-SSIS IR lub utworzyć oddzielną fabrykę danych. Poniższa procedura zawiera kroki tworzenia fabryki danych. Potok jest tworzony przy użyciu działania procedury składowanej w tej fabryce danych. Działanie procedury składowanej wykonuje procedurę składowaną w bazie danych SSISDB w celu uruchomienia pakietu SSIS.

 • Zdefiniuj zmienną nazwy grupy zasobów, której użyjesz później w poleceniach programu PowerShell. Skopiuj poniższy tekst polecenia do programu PowerShell, podaj nazwę grupy zasobów platformy Azure w podwójnych cudzysłowach, a następnie uruchom polecenie. Na przykład: "adfrg".

  $resourceGroupName = "ADFTutorialResourceGroup";

  Jeśli grupa zasobów już istnieje, możesz zrezygnować z jej zastąpienia. Przypisz inną wartość do zmiennej $ResourceGroupName i ponownie uruchom polecenie.

 • Aby utworzyć grupę zasobów platformy Azure, uruchom następujące polecenie:

  $ResGrp = New-AzResourceGroup $resourceGroupName -location 'eastus'
 • Zdefiniuj zmienną nazwy fabryki danych.

  Ważne

  Zaktualizuj nazwę fabryki danych, aby była unikatowa w skali globalnej,

  $DataFactoryName = "ADFTutorialFactory";
 • Aby utworzyć fabrykę danych, uruchom następujące polecenie cmdlet Set-AzDataFactoryV2, używając właściwości Location i ResourceGroupName ze zmiennej $ResGrp:

  $DataFactory = Set-AzDataFactoryV2 -ResourceGroupName $ResGrp. ResourceGroupName -Location $ResGrp. Location -Name $dataFactoryName

  Pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Nazwa fabryki danych Azure musi być globalnie unikatowa. Jeśli zostanie wyświetlony następujący błąd, zmień nazwę i spróbuj ponownie.

   The specified Data Factory name 'ADFv2QuickStartDataFactory' is already in use. Data Factory names must be globally unique.
  • Aby utworzyć wystąpienia usługi Data Factory, konto użytkownika używane do logowania się na platformie Azure musi być członkiem roli współautora lub właściciela albo administratorem subskrypcji platformy Azure.

  • Aby uzyskać listę regionów platformy Azure, w których obecnie jest dostępna usługa Data Factory, wybierz dane regiony na poniższej stronie, a następnie rozwiń węzeł Analiza, aby zlokalizować pozycję Data Factory: Produkty dostępne według regionu. Magazyny danych (Azure Storage, Azure SQL Database itp. ) i jednostki obliczeniowe (HDInsight itp. ) używane przez fabrykę danych mogą mieścić się w innych regionach.

   Tworzenie połączonej usługi Azure SQL Database

   Utwórz połączoną usługę, aby połączyć bazę danych hostujących wykaz usług SSIS z fabryką danych. Usługa Data Factory używa informacji w tej połączonej usłudze do nawiązywania połączenia z bazą danych SSISDB i wykonuje procedurę składowaną w celu uruchomienia pakietu SSIS.

  • Utwórz plik JSON o nazwie AzureSqlDatabaseLinkedService. json w folderze C:\ADF\RunSSISPackage o następującej zawartości:

   Przed zapisaniem pliku zastąp <ciąg nazwa_serwera, <nazwa> użytkownika> i <hasło> wartościami bazy danych Azure SQL Database.

   {"name": "AzureSqlDatabaseLinkedService","properties": {"type": "AzureSqlDatabase","typeProperties": {"connectionString": "Server=tcp:<servername>. database. windows. net, 1433;Database=SSISDB;User ID=<username>;Password=<password>;Trusted_Connection=False;Encrypt=True;Connection Timeout=30"}}}
  • W Azure PowerShell przejdź do folderu C:\ADF\RunSSISPackage.

  • Uruchom polecenie cmdlet Set-AzDataFactoryV2LinkedService, aby utworzyć połączoną usługę: AzureSqlDatabaseLinkedService.

   Set-AzDataFactoryV2LinkedService -DataFactoryName $DataFactory. DataFactoryName -ResourceGroupName $ResGrp. ResourceGroupName -Name "AzureSqlDatabaseLinkedService" -File ". \AzureSqlDatabaseLinkedService. json"

   Tworzenie potoku z działaniem procedury składowanej

   W tym kroku utworzysz potok z działaniem procedury składowanej. Działanie wywołuje procedurę składowaną sp_executesql, aby uruchomić pakiet SSIS.

  • Utwórz plik JSON o nazwie RunSSISPackagePipeline. json w folderze C:\ADF\RunSSISPackage o następującej zawartości:

   Przed zapisaniem pliku zastąp ciąg <NAZWA FOLDERU>, <NAZWA PROJEKTU>, <NAZWA> PAKIETU nazwą folderu, projektu i pakietu w katalogu usług SSIS.

   "name": "RunSSISPackagePipeline","activities": [{"name": "My SProc Activity","description":"Runs an SSIS package","type": "SqlServerStoredProcedure","linkedServiceName": {"referenceName": "AzureSqlDatabaseLinkedService","type": "LinkedServiceReference"},"storedProcedureName": "sp_executesql","storedProcedureParameters": {"stmt": {"value": "DECLARE @return_value INT, @exe_id BIGINT, @err_msg NVARCHAR(150) EXEC @return_value=[SSISDB]. [create_execution] @folder_name=N'<FOLDER NAME>', @project_name=N'<PROJECT NAME>', @package_name=N'<PACKAGE NAME>', @use32bitruntime=0, @runinscaleout=1, @useanyworker=1, @execution_id=@exe_id OUTPUT EXEC [SSISDB]. [executions] WHERE execution_id=@exe_id)<>7 BEGIN SET @err_msg=N'Your package execution did not succeed for execution ID: ' + CAST(@exe_id AS NVARCHAR(20)) RAISERROR(@err_msg, 15, 1) END"}}}}]}}
  • Aby utworzyć potok: RunSSISPackagePipeline, uruchom polecenie cmdlet Set-AzDataFactoryV2Pipeline.

   $DFPipeLine = Set-AzDataFactoryV2Pipeline -DataFactoryName $DataFactory. ResourceGroupName -Name "RunSSISPackagePipeline" -DefinitionFile ". \RunSSISPackagePipeline. json"

   Oto przykładowe dane wyjściowe:

   PipelineName: Adfv2QuickStartPipelineResourceGroupName: <resourceGroupName>DataFactoryName: <dataFactoryName>Activities: {CopyFromBlobToBlob}Parameters: {[inputPath, Microsoft. Management. DataFactory. Models. ParameterSpecification], [outputPath, Microsoft. ParameterSpecification]}

   Tworzenie uruchomienia potoku

   Użyj polecenia cmdlet Invoke-AzDataFactoryV2Pipeline, aby uruchomić potok. Polecenie cmdlet zwraca identyfikator uruchomienia potoku w celu monitorowania w przyszłości.

   $RunId = Invoke-AzDataFactoryV2Pipeline -DataFactoryName $DataFactory. ResourceGroupName -PipelineName $DFPipeLine. Name

   Monitorowanie działania potoku

   Uruchom następujący skrypt programu PowerShell, aby stale sprawdzać stan uruchomienia potoku do momentu zakończenia kopiowania danych. Skopiuj/wklej poniższy skrypt w oknie programu PowerShell i naciśnij klawisz ENTER.

   while ($True) {$Run = Get-AzDataFactoryV2PipelineRun -ResourceGroupName $ResGrp. ResourceGroupName -DataFactoryName $DataFactory. DataFactoryName -PipelineRunId $RunIdif ($Run) {if ($run. Status -ne 'InProgress') {Write-Output ("Pipeline run finished. The status is: " + $Run. Status)$Runbreak}Write-Output "Pipeline is running... status: InProgress"}Start-Sleep -Seconds 10}

   Tworzenie wyzwalacza

   W poprzednim kroku wywołano potok na żądanie. Możesz również utworzyć wyzwalacz harmonogramu, aby uruchomić potok zgodnie z harmonogramem (co godzinę, codziennie itp. ).

  • Utwórz plik JSON o nazwie MyTrigger. json w folderze C:\ADF\RunSSISPackage o następującej zawartości:

   "name": "MyTrigger","type": "ScheduleTrigger","recurrence": {"frequency": "Hour","interval": 1,"startTime": "2017-12-07T00:00:00-08:00","endTime": "2017-12-08T00:00:00-08:00"}},"pipelines": [{"pipelineReference": {"type": "PipelineReference","referenceName": "RunSSISPackagePipeline"},"parameters": {}}]}}
  • Uruchom polecenie cmdlet Set-AzDataFactoryV2Trigger, które tworzy wyzwalacz.

   Set-AzDataFactoryV2Trigger -ResourceGroupName $ResGrp. DataFactoryName -Name "MyTrigger" -DefinitionFile ". \MyTrigger. json"
  • Domyślnie wyzwalacz jest w stanie zatrzymania. Uruchom wyzwalacz, uruchamiając polecenie cmdlet Start-AzDataFactoryV2Trigger.

   Start-AzDataFactoryV2Trigger -ResourceGroupName $ResGrp. DataFactoryName -Name "MyTrigger"
  • Upewnij się, że wyzwalacz został uruchomiony, uruchamiając polecenie cmdlet Get-AzDataFactoryV2Trigger.

   Get-AzDataFactoryV2Trigger -ResourceGroupName $ResourceGroupName -DataFactoryName $DataFactoryName -Name "MyTrigger"
  • Uruchom następujące polecenie po następnej godzinie. Jeśli na przykład bieżąca godzina to 3:25 UTC, uruchom polecenie o godzinie 16:00 CZASU UTC.

   Get-AzDataFactoryV2TriggerRun -ResourceGroupName $ResourceGroupName -DataFactoryName $DataFactoryName -TriggerName "MyTrigger" -TriggerRunStartedAfter "2017-12-06" -TriggerRunStartedBefore "2017-12-09"

   Następujące zapytanie można uruchomić względem bazy danych SSISDB w SQL Database, aby sprawdzić, czy pakiet został wykonany.

   Następne kroki

   Potok można również monitorować przy użyciu Azure Portal. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zobacz Monitorowanie potoku.

 • Dodatkowe zasoby

  Procedury uruchamiania i kalibracji Dewalt D28131

  Bezpośredni link do pobrania Procedury uruchamiania i kalibracji Dewalt D28131

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedury uruchamiania i kalibracji Dewalt D28131