Procedura instalacji Haier 25f9k

Instalacja Haier 25f9k jest prosta i może zostać wykonana w kilku prostych krokach. Najpierw należy upewnić się, że wszystkie części są dostarczone wraz z urządzeniem, aby uniknąć problemów z instalacją. Następnie należy przygotować miejsce, w którym urządzenie będzie zainstalowane. Po zakończeniu tego procesu należy złożyć urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji, aby zapewnić optymalne działanie. Po zakończeniu montażu należy podłączyć urządzenie do zasilania i przetestować je, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Wreszcie, po sprawdzeniu wszystkich części, instalacja Haier 25f9k jest gotowa do korzystania.

Ostatnia aktualizacja: Procedura instalacji Haier 25f9k

Instalacja Poziomowanie pralki Przed rozpoczęciem eksploatacji, wypoziomowanie pralki MUSI być sprawdzone poziomnicą (5). Obniży to do minimum drgania i hałas podczas pracy pralki, a także ograniczy jej zużycie. Pralkę należy wypoziomować za pomocą znajdujących się pod nią nóżek. Najpierw należy wyregulować nóżkę ręcznie, by wypoziomować urządzenie, a następnie dokręcić nakrętki do dna pralki za pomocą płaskiego klucza maszynowego o rozwartości 16 mm (B). Podłączenie węża doprowadzającego wodę Ważne: pralka MUSI być podłączona wyłącznie do rurociągu zimnej wody. Podłączyć wąż doprowadzający wodę, przymocowując go do ustawionego pod kątem złącza znajdującego się z tyłu pralki (7). Proste złącze służy do zamocowania zaworu doprowadzania wody (8). Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy wszystkie uszczelki są na swoim miejscu. Ważne: nakrętkę podłączenia węża należy dokręcić ręcznie – nie wolno jej nadmiernie dokręcać. Podłączenie węża odprowadzającego wodę Ważne: wysokość górnego wygięcia węża odprowadzającego wodę MUSI być między 80 – 100 cm od podłogi (9). Wąż odprowadzający wodę należy umieścić w podpórce (10) i przymocować do ścianki na odpowiedniej wysokości. 5 Wąż doprowadzający wodę Wąż doprowadzający wodę Zawór doprowadzania wody

Instalacja Podłączenie węża odprowadzającego wodę – opcje Dostępne są trzy opcje podłączenia. Uwagi ogólne. Koniec węża odprowadzającego wodę nie może znajdować się pod wodą, musi być bezpiecznie przymocowany i nie może przeciekać. Jeżeli wąż odprowadzający wodę umieszczony jest na poziomie podłoża lub wysokość rury wynosi mniej niż 80 cm, woda będzie przez cały czas odpływała z pralki podczas jej napełniania (samoczynne przelewanie przez syfon). Nie zaleca się przedłużać węża odprowadzającego wodę, chyba że jest to absolutnie konieczne. Wówczas przedłużenie musi mieć tę samą średnicę i nie może być dłuższe niż 250 cm. Opcja 1: do odpływowej rury pionowej Rura pionowa powinna mieć średnicę wewnętrzną około 36 mm, co pozwoli na pozostawienie szczeliny powietrznej między rurą a wężem. Opcja 2: do króćca odpływowego syfonu Jeżeli króciec odpływowy był wcześniej używany, należy najpierw usunąć korek zaślepiający, jeśli został zamocowany. Należy wepchnąć wąż odprowadzający wodę do króćca i pewnie przymocować opaską zabezpieczającą. Uwaga: należy pamiętać o utworzeniu uniesionej pętli z węża odprowadzającego wodę, co zapobiegnie przepływowi wody odpływowej ze zlewu z powrotem do pralki. Opcja 3: bezpośrednio do zlewu Za pomocą podpórki węża, należy zaczepić wąż odprowadzający wodę bezpośrednio o brzeg zlewu (upewniając się, że wąż jest na odpowiedniej wysokości). 6 Opcja 1 Odpływowa rura pionowa Opcja 2 Króciec odpływowy syfonu Opcja 3 Zlew Uniesiona pętla

 • Page 1 and 2: Haier - Pralka Instrukcja instalacj
 • Page 3 and 4: Informacje dotyczące bezpieczeńst
 • Page 5: Instalacja Rozpakowanie pralki Uwag
 • Page 9 and 10: Funkcje panelu sterowania 1. Dozown
 • Page 11 and 12: Wskazówki dotyczące wyboru progra
 • Page 13 and 14: Instrukcja użytkownika Korzystanie
 • Page 15 and 16: Sygnały awarii Kontrolka blokady d
 • Page 17 and 18: Pielęgnacja i konserwacja Transpor
 • Page 19: Dane techniczne Model / pozycja HW5

Montaż klimatyzacji przeprowadza specjalista z odpowiednimi uprawnieniami.

Montaż klimatyzacji przynosi wiele korzyści domownikom. Nowoczesny klimatyzator służy przede wszystkim do schładzania pomieszczeń latem, ale może też dogrzewać wnętrze zimą. Dodatkowo oczyszcza powietrze nawiewane do wnętrza. Poprawnie wykonany montaż klimatyzacji zapewni efektywne działanie całego układu. Podpowiadamy, jak zamontować klimatyzator i nie przepłacić?

Spis treści

 1. Czy montaż klimatyzacji musi wykonać osoba ze specjalnymi uprawnieniami?
 2. Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych - film
 3. Montaż klimatyzacji – jednostka wewnętrzna
 4. Montaż klimatyzacji – jednostka zewnętrzna
 5. Jak zamaskować kable i przewody podczas montażu klimatyzacji?

Czy montaż klimatyzacji musi wykonać osoba ze specjalnymi uprawnieniami?

Unia Europejska konsekwentnie prowadzi działania mające na celu ograniczenie emisji substancji, które przyczyniają się do niszczenia warstwy ozonowej oraz wywołujących efekt cieplarniany. Wdrożenie przepisów europejskich do prawa polskiego regulowała Ustawa z dnia 15. 05. 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, która została zmieniona ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. 

Z uwagi na te przepisy montaż klimatyzacji najlepiej powierzyć przeszkolonym specjalistom. Pamiętajmy, że tylko fachowcy, którym przyznano Świadectwo Kwalifikacji w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane mogą napełnić klimatyzator czynnikiem i wykonać próbę szczelności układu.

 • Dowiedz się więcej o klimatyzatorach, ich funkcjach i poprawie jakości powietrza w domach

Montaż klimatyzacji to wydatek rzędu 1000-1500 zł. Zanim zdecydujemy się na konkretnego fachowca, poprośmy go o wycenę usługi. Warto również wiedzieć, że przy większych odległościach pomiędzy jednostkami montaż klimatyzacji generuje wyższe koszty na robociznę i materiały.

Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych - film

Montaż klimatyzacji – jednostka wewnętrzna

Montaż klimatyzacji rozpoczynamy od rozpakowania urządzenia. Klimatyzator typu split składa się z jednostki zewnętrznej (skraplacz) i jednostki wewnętrznej (parownika), połączonych ze sobą kablami elektrycznymi i przewodem freonowym z czynnikiem chłodniczym. Ostrożnie wyjmujemy obie jednostki i sprawdzamy, czy nie są uszkodzone.

Jeśli mamy wszystkie potrzebne narzędzia i części, możemy przystąpić do kolejnego etapu montażu klimatyzacji. Z pewnością nie powinno zabraknąć miarki, poziomicy oraz ołówka, za pomocą których ustalimy miejsce zamocowania jednostki wewnętrznej. 

W instrukcji montażu klimatyzacji znajdziemy informację o wymaganych odstępach pomiędzy urządzeniem, a sufitem i podłogą oraz od przeszkód z obu jego boków, a także maksymalną odległość od jednostki zewnętrznej. Jego instalację ułatwi wspornik, który powinien znajdować się w zestawie.

Zanim zainstalujemy jednostkę wewnętrzną musimy wykonać w ścianie zewnętrznej otwór o średnicy około 5-6 cm, przez który wyprowadzimy rury i kable elektryczne poza budynek. Niezbędna do tego jest wiertarka z otwornicą. Po wywierceniu otworu mocujemy wspornik poziomo do konstrukcji nośnej ściany za pomocą wkrętów. By przyśpieszyć i ułatwić pracę, można użyć wkrętów szybkiego montażu.

Teraz czas na podłączenie przewodu freonowego i kabla elektrycznego do jednostki wewnętrznej. Montaż klimatyzacji na tym etapie wymaga szczególnej uwagi, ponieważ w dużej mierze od niego zależy bezpieczne oraz prawidłowe działanie klimatyzatora. W kolejnym kroku łączymy ze sobą przewody i rurkę do skroplin, owijając je taśmą izolacyjną. Ułatwi to ich wyprowadzenie na zewnątrz poprzez wcześniej wywiercony otwór. Po przełożeniu przewodów i nasadzeniu jednostki wewnętrznej na stelaż możemy przystąpić do następnego etapu montażu klimatyzacji.

Autor: SH

Montaż klimatyzacji ułatwi wspornik, na którym mocujemy jednsotkę wewnętrzną.

Montaż klimatyzacji – jednostka zewnętrzna

Jednostkę zewnętrzną instalujemy poza budynkiem, na elewacji, dachu lub balkonie. Do urządzenia przykręcamy nóżki, na których będzie się opierało i ustawiamy w docelowym miejscu montażu, zachowując wskazane w instrukcji odległości od przeszkód. Klimatyzator najlepiej postawić w zacienionym miejscu na sztywnej i stabilnej podstawie. Weźmy również pod uwagę hałas, który generuje urządzenie podczas pracy. Jest to szczególnie ważne, gdy montujemy klimatyzację w mieszkaniu. Postarajmy się, by klimatyzacja do mieszkania stała jak najdalej od balkonu czy okna sąsiadów.

Ważnym elementem, o którym nie wolno zapomnieć jest podłączenie odpływu skroplin. Przyłącze instalujemy pod spodem jednostki zewnętrznej. Dzięki temu odprowadzimy wodę na zewnątrz urządzenia podczas trybu ogrzewania.

W następnej kolejności przyłączamy przewód freonowy, czyli dwie rurki o różnych średnicach, owinięte otuliną termiczną. W zależności od potrzeb doginamy je, a następnie skracamy, dostosowując długość przewodu do odległości pomiędzy jednostkami. Usuwamy zadziory z rur, nakładamy nakrętki i wykonujemy kielichowanie.

Prawidłowy montaż klimatyzacji wymaga odpowietrzenia instalacji freonowej i usunięcia z niej wilgoci oraz sprawdzenia szczelności układu. Czynność tę wykonujemy przy pomocy wakuometru i pompy próżniowej. pl/galeria/montaz-klimatyzacji/gg-JPZw-Tjtn-StRE/gp-kjUb-xSAy-urJB">

Montaż klimatyzatora typu split. Przykręcanie nóżek do jednostki zewnętrznej.

Jak zamaskować kable i przewody podczas montażu klimatyzacji?

Jeśli zależy nam na estetyce, kable i rury można ukryć w ścianie. Wiąże się to jednak z większymi wydatkami na montaż klimatyzacji oraz wydłużeniem czasu jego realizacji. Alternatywnym rozwiązanie jest listwa elektroinstalacyjna. Nie wymaga dodatkowych prac, wystarczy przymocować ją do ściany.

Pamiętajmy, że wylot rurki do skroplin musi znaleźć się w miejscu, w którym kapiąca woda nie będzie przeszkadzać lub wygodnie odprowadzimy ją do naczynia.

Po zakończeniu montażu klimatyzacji, przeprowadzamy próbne uruchomienie według wskazówek w instrukcji.

Użytkownik nie może zapomnieć o utrzymaniu układu w czystości, by klimatyzator nie stał się siedliskiem szkodliwych substancji, które przedostaną się do wnętrza wraz z nawiewanym powietrzem. pl/technika/wentylacja-klimatyzacja/czyszczenie-klimatyzacji-aa-RYBX-UyKZ-Qrd1. html" rel="follow" target="_blank">Czyszczenie klimatyzacji powinno być przeprowadzane przynajmniej raz do roku.

Ważny serwis klimatyzacji!

Zaniedbanie regularnego serwisu klimatyzacji wcześniej czy później doprowadzi do spadku jakości chłodzenia, a w końcu do awarii. Dlatego też raz, dwa razy do roku konieczne jest wykonanie przeglądu, który powinien obejmować m. in. : odgrzybienie i oczyszczenie skraplacza i parownika oraz sprawdzenie ciśnień w układzie chłodzenia. Powinna się tym zająć specjalistyczna firma.

Zwieńczeniem inwestycji we własną elektrownię słoneczną jest podłączenie fotowoltaiki do sieci. Procedura ta, choć nie jest zbyt rozbudowana, może sprawiać problem osobom, które zdecydują się na jej samodzielne przeprowadzenie. Jak podłączyć fotowoltaikę do sieci dystrybucyjnej? Jak wygląda zgłoszenie fotowoltaiki do sieci?

Fotowoltaika – Bezpłatne Porównanie Ofert

Spis treści – Czego dowiesz się z artykułu?

Kiedy podłączenie fotowoltaiki do sieci jest niezbędne?

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci to procedura, która obowiązuje dwie z trzech typów instalacji fotowoltaicznych, a zatem:

 • instalację fotowoltaiczną on-grid – czyli taką, którą projektuje się wyłącznie w celu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Fotowoltaika on-grid (w przeciwieństwie do samowystarczalnej instalacji off-grid), nie jest w stanie działać bez podłączenia do sieci.
 • instalację fotowoltaiczną hybrydową – czyli taką, która stanowi kombinację instalacji fotowoltaicznej on-grid i off-grid. Pozwala ona na czerpanie korzyści z podłączenia fotowoltaiki do sieci, eliminując jednocześnie ograniczenia tego rozwiązania (brak prądu przy awarii sieci).

Zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej jest niezbędne do uzyskania statusu Prosumenta i korzystania z systemu opustów (tzw. net-meteringu) lub też net-bilingu. W obu przypadkach, dopuszczalna moc szczytowa nie może przekraczać 50 kW. Napięcie znamionowe sieci, do której fotowoltaika zostanie przyłączona nie może natomiast przekroczyć 110 kV.

Kto może starać się o podłączenie fotowoltaiki do sieci?

Jeszcze do niedawna, ze względu na mało sprzyjające rozwiązania prawne, największym zainteresowaniem cieszyła się fotowoltaika dla domu. Teraz, po zmianach ustawy o OZE, po mikroinstalacje fotowoltaiczne opłaca się sięgnąć zarówno przedsiębiorstwom (którym dedykowana jest fotowoltaika dla firmy), jak i również pozostałym podmiotom (dużą popularność zyskuje ostatnio np. fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).

W praktyce, o zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej i przyłączenie jej do sieci mogą ubiegać się następujące osoby:

 • osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 • osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorstwa – głównie małe i średnie firmy,
 • inne podmioty prawne – m. in. parafie, jednostki samorządu terytorialnego czy spółdzielnie energetyczne.
 • Zgłoszenie fotowoltaiki – tryby

  Zanim przejdziemy do szczegółowych informacji na temat formalności związanych z podłączaniem fotowoltaiki do sieci, warto podkreślić, że proces ten może się różnić w zależności od warunków przyłączeniowych. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne istnieją dwa tryby podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci:

 • przyłączenie na podstawie zgłoszenia – które stosuje się w przypadku, gdy obiekt wyposażony w fotowoltaikę jest już przyłączony do sieci dystrybutora, a moc instalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej,
 • przyłączenie na podstawie wniosku do dystrybutora o określenie warunków przyłączenia – które wykorzystuje się, gdyż moc zamontowanej fotowoltaiki jest większa od mocy przyłączeniowej nieruchomości bądź gdy obiekt nie jest wcale podłączony do sieci.
 • Podłączenie fotowoltaiki do sieci – nowe zasady zgłaszania fotowoltaiki od 2022 roku

  Pod koniec 2021 roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zajęło się ujednoliceniem zasad podłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. Efektem prac jest Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Określa ono:

 • wymagania techniczne w kwestii przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunków jej współpracy z systemem elektroenergetycznym,
 • warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz zasad wydawania warunków przyłączenia fotowoltaiki, a także dokonywania zgłoszenia przyłączenia.
 • W ramach rozporządzenia, wprowadzono kilka zmian obejmujących m. :

 • ujednolicenie wniosku zgłoszenia oraz wniosku o wydanie warunków przyłączenia mikroinstalacji;
 • wprowadzono ustawową możliwość przesyłania zgłoszenia lub wniosku za pomocą komunikacji elektronicznej oraz możliwość ich elektronicznego rozpatrywania,
 • wprowadzono 30-dniowy okres na uzupełnianie braków formalnych.
 • Dzięki wprowadzeniu ujednoliconego dokumentu dotyczącego podłączenia fotowoltaiki do sieci, nie mają już znaczenia warunki przyłączeniowe. Z tego samego wniosku będziecie mogli bowiem skorzystać jeśli:

 • jeśli posiadacie przyłącze, a moc zamontowanej instalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej – możecie zacząć od zgłoszenia;
 • jeśli dysponujecie przyłączem, ale moc przyłączeniowa jest niższa od mocy instalacji – przed złożeniem zgłoszenia, należy poprosić o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku; możecie też
 • Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obiekt, przy którym zostanie zamontowana fotowoltaika nie posiada stałego przyłącza – czyli np. wtedy, gdy decydujecie się na fotowoltaikę przed odbiorem domu. W takim przypadku najpierw musicie zadbać o uzyskanie przyłącza energetycznego (o mocy uwzględniającej instalację).

  Jeśli posiadacie stałe przyłącze, możecie rozpocząć procedurę podłączania fotowoltaiki do sieci. Pamiętajcie, że jest ona całkowicie darmowa!

  Jak podłączyć fotowoltaikę do sieci w 2022 roku? Schemat postępowania

  Poniżej opisaliśmy, poszczególne etapy, które wyjaśniają jak podłączyć fotowoltaikę do sieci oraz infografikę podsumowującą.

  1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów

  Zanim rozpoczniesz starania o podłączenie fotowoltaiki do sieci, upewnijcie się, że posiadacie wszystkie niezbędne dokumenty, w czytelnej formie (papierowej lub elektronicznej). Zgodnie z nowymi zasadami zgłaszania fotowoltaiki do sieci, bez względu na to, do którego operatora się zgłaszacie, będziecie potrzebować:

 • schematu instalacji elektrycznej obiektu – przygotowanego przez instalatora (lub osobę z uprawnieniami), określającego sposób przyłączenia mikroinstalacji;
 • parametrów technicznych, charakterystyki ruchowej i eksploatacyjnej przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci – czyli innymi słowy, wszelkich danych technicznych związanych z instalacją, a zatem mocy fotowoltaiki (zgodnie z nową definicją ustawową), informacji na temat parametrów technicznych poszczególnych urządzeń (przydatne będą np. karty katalogowe podzespołów czy specyfikacja techniczna);
 • certyfikaty sprzętu – od 2019 roku operatorzy wymagają dokumentów potwierdzających spełnienie przez urządzenia wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania bądź sprawozdania z testu zgodności przeprowadzanego w trybie uproszczonym. Do 30. 04. 2022 roku należy dostarczyć certyfikat NC RfG lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 50549-1 i/lub normą PN-EN 50549-2 wraz z potwierdzeniem przystąpienia do procedury certyfikacji zgodności z NC RfG;
 • pełnomocnictwo/pełnomocnictwo – jeśli zgłoszenie składane jest w imieniu Zgłaszającego (takiego dokumentu będą wymagać wnioski kierowane przez firmy instalacyjne);
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji, na której jest planowana mikroinstalacja, zgodnie z art. 7. ust. 8d6 ustawy Prawo energetyczne;
 • oświadczenie instalatora, potwierdzające jego kwalifikacje, a także zgodność wykonanych prac z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną;
 • dodatkowe załączniki, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo działania mikroinstalacji lub sieci.
 • Oprócz tego należy też znać numer licznika lub punktu poboru energii (PPE) – znajdziemy je m. na fakturze rozliczeniowej lub w umowie z zakładem energetycznym. pl/wp-content/uploads/moj-licznik-numer-licznika. webp" alt="gdzie znaleźć numer licznika" width="750" height="131" srcset="https://enerad. pl/wp-content/uploads/moj-licznik-numer-licznika-300x52. webp 300w, https://enerad. pl/wp-content/uploads/moj-licznik-numer-licznika-150x26. webp 150w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px"/>

  2. Wypełnienie wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do sieci energetycznej

  Kolejnym etapem jest pobranie i uzupełnienie wniosku o podłączenie mikroinstalacji do sieci. Jego wzór, jak już wspominaliśmy, został określony odgórnie rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska. Możecie go zatem znaleźć na stronie każdego z operatorów lub skorzystać z załącznika (wzoru) do rozporządzenia. Znajdziecie go stronie http://isap. xsp? id=WDU20210002343.

  Przede wszystkim, na wniosku należy określić w jakim trybie chcemy podłączyć fotowoltaikę do sieci:

 • jako zgłoszenie,
 • jako wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci,
 • jako zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci, a w przypadku braku spełnienia warunków zgłoszenia – jako wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci (zdejmuje to z inwestora obowiązek samodzielnego ustalania koniecznej mocy przyłączeniowej).
 • Następnie, wniosek zgłoszenie mikroinstalacji do sieci będzie trzeba uzupełnić następującymi informacjami:

 • dane osobowe i teleadresowe właściciela instalacji – wnioskodawcy,
 • dane adresowe nieruchomości, przy której będzie podłączana mikroinstalacja,
 • typ instalacji OZE – z określeniem źródła energii,
 • typ, moc i liczba jednostek wytwórczych (modułów) oraz przetwornic (falowników),
 • dane na temat łącznej mocy zainstalowanej mikroinstalacji,
 • informacjami na temat typu instalacji odbiorcy końcowego – jedno lub trójfazowej,
 • przewidywanym terminem rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej.
 • W dokumencie trzeba będzie też wskazać, w jakim celu składamy wniosek (np. by zaktualizować dane przyłączonej mikroinstalacji czy też by przyłączyć nową mikroinstalację).

  Konieczne będzie też złożenie oświadczeń, m. co do znajomości zasad ruchu i eksploatacji sieci operatora (każdy z nich posiada dokumenty informacyjne na ten temat) czy zgodności instalacji z przepisami i wymaganiami technicznymi. Formularz wymaga także określenia, jak będzie wykorzystywana energia z fotowoltaiki (np. na potrzeby gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa).

  Wypełniony i podpisany wniosek (w zależności od formy dokumentu, można złożyć podpis kwalifikowany, zaufany, osobisty) lub własnoręczny wraz z załącznikami należy dostarczyć do OSD. Można to zrobić osobiście (w BOK), pocztą tradycyjną, e-mailem lub za pośrednictwem formularza na stronie online (jeśli operator posiada taką funkcjonalność na stronie).

  Uwaga! Pamiętajcie, że cała procedura, zakończona złożeniem wniosku, musi się odbyć co najmniej na 30 dni przed dostarczeniem dokumentów do operatora sieci.

  3. Weryfikacja zgłoszenia i instalacja licznika

  Operator sprawdzi kompletność oraz poprawność danych i prześle do Was potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji (bądź informację o brakach w dokumentacji).

  W przypadku niekompletnego, błędnie wypełnionego lub nieprawidłowego wniosku, OSD w ciągu 7 od jego wpłynięcia poinformuje Was o konieczności poprawek. Zgodnie z nowym rozporządzeniem będziecie mieli na to nie mniej niż 30 dni.

  Jeśli wszystkie dane będą poprawne, operator sieci w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia, przeprowadzi weryfikację techniczną instalacji i zainstaluje licznik dwukierunkowy – na własny koszt.

  4. Podpisanie umowy kompleksowej

  Podsumowaniem procedury jest podpisanie umów regulujących współpracę z zakładem energetycznym. W przypadku Prosumentów zwykle będzie to tzw. umowa kompleksowa obejmująca zakup i dystrybucję energii. Od tego momentu Wasza instalacja jest gotowa do produkcji czystej energii ze słońca.

  Uwaga! Jeśli posiadacie już umowę kompleksową, podpisywanie żadnych nowych umów nie będzie konieczne – powinniście jedynie otrzymać aneks informujący

  Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci – o czym jeszcze należy pamiętać?

  Właściciel podłączonej mikroinstalacji ma pewne obowiązki wobec operatora. Wymaga się od niego poinformowania zakładu energetycznego o każdej zmianie dotyczącej systemu, a przede wszystkim:

 • o zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii wykorzystywanego w mikroinstalacji lub o zmianie mocy instalacji – w ciągu 14 dni od wprowadzenia zmian,
 • o zawieszeniu wytwarzania energii na okres od 30 dni do 24 miesięcy – nie później niż w ciągu 45 dni od zawieszenia,
 • o całkowitym zakończeniu wytwarzania energii w mikroinstalacji – nie później niż w ciągu 45 dni od zakończenia produkcji.
 • Wzory powyższych oświadczeń dostępne są na stronach poszczególnych operatorów.

  Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci – dokumenty, wnioski

  Jak już wspominaliśmy, od początku 2022 roku, merytoryczna zawartość wniosku dotyczącego zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej nie jest już uzależniona od operatora sieci dystrybucyjnej, do której zostanie podłączona mikroinstalacja. Dlatego, procedury połączenia instalacji fotowoltaicznej w Tauronie, Enerdze, PGE, Enei czy Innogy/E. ON powinny wyglądać i przebiegać w bardzo zbliżony sposób. Pomiędzy wnioskami mogą jednak występować drobne różnice w wyglądzie. Co do zasady ich treść powinna się pokrywać z tym, co znajdziemy w rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

  Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Energa

  W przypadku Energi podmiotem odpowiedzialnym za infrastrukturę jest Energa Operator i to właśnie na jego stronie znajdziemy aktualne wnioski dotyczące zgłoszenia mikroinstalacji.

  Operator udostępnił tam wersję elektroniczną do uzupełnienia na komputerze (aktywny PDF) oraz wersję tradycyjną, przeznaczoną do wydruku. Oprócz samego wniosku znajdziemy tam też wzory niezbędnych, dodatkowych oświadczeń i dokumentów: m. oświadczenie instalatora mikroinstalacji, oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji dotyczących własności lokalu, wzór pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wniosek ma złożyć za nas ktoś inny). Poniżej dokumenty do pobrania:

  Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej – Energa
  Oświadczenie instalatora – Energa
  Energa – Oświadczenie o którym mowa w art. 7 ust. 8d6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
  Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Energa – pełnomocnictwo

  W Energa, procedura podłączenia fotowoltaiki do sieci przebiega zgodnie z przedstawionym powyżej schematem.

  Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej PGE

  W przypadku PGE procedurę koordynuje podmiot PGE Dystrybucja. Cały proces zgłoszenia można przeprowadzić za pomocą wygodnego wniosku online, który krok po kroku przeprowadzi nas przez kolejne etapy procedury.

  Źródło: pgedystrybucja. pl/przylaczenia/przylaczenia-online

  Aktualny wniosek do wydrukowania, zgodny z wytycznymi Ministerstwa znajdziecie nastomiast poniżej:

  Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej – PGE
  Oświadczenie instalatora – PGE
  PGE – Oświadczenie o którym mowa w art. pl/wp-content/uploads/zgloszenie-instalacji-fotowoltaicznej-do-sieci-pge-schemat. pdf. pdf" target="_blank" rel="noopener">PGE – Schemat instalacji elektrycznej do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej

  Również i w tym przypadku, oprócz wniosku do pobrania mamy wzory załączników – m. schemat instalacji elektrycznej podłączenia mikroinstalacji (do uzupełnienia), oświadczenie instalatora i oświadczenia zgłaszającego mikroinstalację.

  Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Tauron

  Specjalny elektroniczny formularz do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej przygotował również Tauron Dystrybucja. Na jego stronie, operator informuje również, jakie są wymagane załączniki do wniosku. Elektroniczny wniosek do złożenia wniosku znajdziecie na stronie: https://www. pl/przylaczenie-do-sieci/przylaczenie/mikroinstalacja/formularz.

  Wniosek “Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji. Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Dokument mikroinstalacji” do pobrania znajdziecie poniżej:

  Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej – Tauron

  Tauron Dystrybucja zachęca jednak do korzystania z formularza on-line.

  Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Innogy

  W przypadku firmy Innogy, odpowiedzialnym za podłączenia mikroinstalacji jest Stoen Operator. Dokumenty można przesłać mailowo (na adres: operator@stoen. pl), pocztą lub dostarczyć osobiście. Aktualny wzór wniosku dostępny jest na specjalnym portalu przyłączeniowym: https://przylacza. stoen. pl/skladanie-wniosku/ lub do pobrania poniżej:

  Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej – Innogy/Stoen

  Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej ENEA

  Podłączenia mikroinstalacji wchodzą w zakres obowiązków Enea Operator – to właśnie do tego podmiotu należy kierować wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami. Ich wzory znajdziecie na stronie OSD: https://www. operator. enea. pl/dladomu/obslugaklientaikontakt/plikidopobrania lub poniżej:

  Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej – Enea
  Oświadczenie instalatora – Enea
  Enea – Oświadczenie o którym mowa w art. – Prawo energetyczne

  Jak informuje Enea, zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej można złożyć papierowo w punkcie obsługi Enea lub też elektronicznie (jako skan) na adres mailowy: kontakt@operator. pl.

  To, jak podłączyć fotowoltaikę do sieci, uzależnione jest od kilku czynników, m. rodzaju dystrybutora oraz warunków przyłączeniowych. Choć procedura nie jest skomplikowana, to jednak jej sprawne przeprowadzenie będzie wymagało od Was czasu, szerszej wiedzy i przygotowania. Jeśli chcecie uniknąć samodzielnego wypełniania formalności związanych ze zgłoszeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci, zachęcamy do Was do wyboru profesjonalnej firmy fotowoltaicznej, która zajmie się tym za Was. Opcji jest wiele – sprawdźcie nasz ranking firm fotowoltaicznych, gdzie każdy z instalatorów oferuje pomoc w procedurach przyłączeniowych.

  Informacje o autorze

  Emila Biernaciak

  Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

  Procedura instalacji Haier 25f9k

  Bezpośredni link do pobrania Procedura instalacji Haier 25f9k

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura instalacji Haier 25f9k