Podręcznik zarządzania usb Ge Jbp24g

Podręcznik zarządzania USB GE JBP24G zapewnia użytkownikom szybki i łatwy dostęp do informacji na temat instalacji, konfiguracji i konserwacji urządzeń USB. Podręcznik zawiera wyczerpujące informacje na temat urządzeń USB firmy GE, w tym opis, wymagania systemowe i wskazówki dotyczące instalacji i konfiguracji. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń, które mogą chronić urządzenia USB przed uszkodzeniem lub utratą danych. Podręcznik zarządzania USB GE JBP24G zawiera również szczegółowe informacje na temat używania urządzeń USB w różnych systemach operacyjnych. Ponadto podręcznik zawiera wskazówki dotyczące konserwacji i naprawy urządzeń USB, a także informacje na temat rozwiązywania problemów.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zarządzania usb Ge Jbp24g

Podręcznik użytkownika EZD RP dostępny publicznie

13. 09. 2022

Wraz z systemem EZD RP opracowano zestaw materiałów edukacyjnych, które obejmują podręcznik użytkownika w wersji online oraz filmy instruktażowe pokazujące realizację najważniejszych czynności w systemie. Materiały te są dostępne publicznie na stronie podrecznik. ezdrp. gov. pl.

Treści edukacyjne, udostępnione dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem EZD RP, umożliwiają samodzielne przyswojenie wiedzy z zakresu używania systemu i administrowania nim. Ta szczegółowo opracowana i przystępnie napisana instrukcja obsługi została przygotowana z wykorzystaniem Biura EZD RP, czyli wirtualnego podmiotu, w którym odzwierciedlono strukturę urzędu i najważniejsze role pracowników.

Podręcznik użytkownika EZD RP został podzielony na dziewięć działów (kategorii): Podstawy użytkowania, Zaawansowane opcje, Obsługa kancelarii i sekretariatu, Prowadzenie spraw, Praca z dokumentami, Administracja systemem, Archiwizacja dokumentacji, Integracja i tematy techniczne, O systemie EZD RP. Przygotowane teksty krok po kroku przedstawiają wykonywanie czynności w środowisku EZD RP oraz sposoby rozwiązywania potencjalnych problemów. Wszystkie opisy zostały zilustrowane zrzutami ekranu, aby każdy mógł zrozumieć, na czym polega elektroniczne zarządzanie dokumentacją i mógł szybko zacząć wykorzystywać możliwości systemu. Link do podręcznika znajduje się też na stronie głównej EZD RP w sekcji Przydatne linki – wystarczy jedno kliknięcie, aby przenieść się z systemu na stronę podręcznika.

Podręcznik użytkownika EZD RP – widok strony głównej.

Szczególny charakter ma dział pn. Integracja i tematy techniczne. Zawarte w nim artykuły zostały poświęcone API EZD RP, czyli interfejsowi programistycznemu, dzięki któremu dostawcy i wytwórcy oprogramowania dziedzinowego mogą integrować swoje produkty z EZD RP. W tym dziale znaleźć można także instrukcję instalacji EZD RP dla instancji testowej/pilotażowej, rekomendowane wymagania sprzętowe i programowe, scenariusze implementacji oraz rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa dostępu do usługi SaaS EZD RP.

Dodatkowo na głównej stronie podręcznika użytkownika EZD RP umieszczono zakładki pozwalające na szybki dostęp do innych ważnych informacji dotyczących ekosystemu EZD RP: Portalu EZD RP, środowiska Piaskownicy API, podstrony ze wzorami i szablonami dokumentów oraz filmów instruktażowych, które w zwięzły sposób przedstawiają sposób realizacji najważniejszych czynności w systemie. Można się z nich dowiedzieć, jak założyć sprawę w systemie EZD RP, dodać do systemu dane podmiotów i osób, wystawić i zrealizować zadanie dekretacji, wypożyczać i wyrejestrowywać pisma ze składów chronologicznych itp.

Materiały edukacyjne EZD RP zostaną w przyszłości uzupełnione szkoleniami e-learningowymi. Przygotowywane kursy zostały podzielone na cztery poziomy zaawansowania. Można je będzie realizować kolejno, w zależności od potrzeb wynikających z pełnionej funkcji i posiadanych uprawnień.

Podręcznik użytkownika EZD RP. Instrukcja obsługi systemu oraz dokumentacja techniczna: podrecznik. pl

Wydawnictwa własne i polecane

Jednym z celów statutowych działalności IPMA Polska jest propagowanie idei zarządzania projektami jako stałej dyscypliny zawodowej oraz promowanie wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania projektami w organizacjach. Realizujemy ten cele poprzez własną działalność wydawniczą i publikacje internetowe, jak również polecamy i udostępniamy publikacje, które popularyzują dobre praktyki oraz wiodące standardy, narzędzia i techniki przydatne w zarządzaniu projektami.

IPMA ICB

Obecnie bezpłatnie udostępniamy „Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA”. To kompleksowy wykaz kompetencji, jakie powinna posiadać osoba, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem projektami, programami i/lub portfelami projektów. ICB4 stanowi wytyczne dla certyfikacji, szkoleń, konsultingu oraz badań. Narodowe organizacje IPMA stosują ICB do prowadzenia systemu certyfikacji, dostosowując Wytyczne do specyfiki danego kraju.

IPMA PEB

"Wytyczne Doskonałości w Zarządzaniu Projektami dla ciągłego doskonalenia w projektach i programach" został opracowany w celu promowania doskonałości w zarządzaniu projektami i programami. Służy również jako przewodnik dla organizacji oceniających swoje projekty i programy oraz wytycza kierunki rozwoju i dążenia do doskonałości. Adresowany głównie do kierownictwa wyższego szczebla, kierowników projektów, programów i portfeli, pracowników PMO, członków zespołów projektowych, asesorów oceniających doskonałość projektów, konsultantów, trenerów i coachów.

IPMA OCB - wersja angielska

"Wytyczne Kompetencji Organizacyjnych IPMA" opisuje kompetencje niezbędne do zarządzania projektami, programami i portfelami organizacji. OCB oferuje organizacjom holistyczne podejście, przedstawia sposoby doskonalenia zarządzania i szybszego osiągania lepszych wyników. Adresowany głównie do kierownictwa wyższego szczebla, osób kierujących działalnością projektową organizacji, kierowników liniowych pracujących w projektach i programach (lub oddziałujących na nie), a także konsultantów, trenerów oraz członków zespołów projektowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pozostałych odpłatnych publikacji oraz innych produktów dostępnych w naszym sklepie internetowym.

Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM

Książka zawiera jedyną na świecie metodykę zarządzania projektami w zrównoważony sposób, która oferuje:
Zarządom organizacji: instrukcje i wytyczne, w jaki sposób włączyć do strategii organizacji zasady zarządzania projektami zrównoważonymi.
Osobom odpowiedzialnym w organizacji za zrównoważony rozwój – instrukcje opisujące, w jaki sposób wdrożyć zrównoważony rozwój w organizacji.
Kierownikom projektów – informacje, w jaki sposób weryfikować zgodność realizowanych przez nich projektów z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Kierownikom projektów zrównoważonych – instrukcje na temat sposobów realizacji projektów.

Red. Dennis Lock

 • Okładka: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Rok wydania: 2002
 • Liczba Stron: 676
 • Format: 165 x 240 mm
 • Uwagi do wydania:
 • ISBN/EAN: 9788301137427
 • Indeks: 089140
 • Stan: Używany
 • Ocena stanu: bardzo dobry -
 • Uwagi do stanu: brak

W czasach, gdy towary "przelewają się" przez półki, a producenci wszelkimi możliwymi sposobami starają się "uwieść" klientów, coraz większego znaczenia nabiera jakość produktów. Staje się ona potężnym orężem w szalejącej walce konkurencyjnej. Jakość nie jest jednak pojęciem jednoznacznym. Chcąc konkurować na rynku pod względem jakości, trzeba dobrze zrozumieć jej istotę. Nauczyć się ją planować, projektować, produkować, kontrolować i sprzedawać. W proces zapewnienia jakości musi być wciągnięte całe przedsiębiorstwo - począwszy od kierownictwa, aż do szeregowych pracowników. Wszystkie te problemy zostały przedstawione w niniejszym podręczniku, przygotowanym przez wybitnych, światowych specjalistów w tej dziedzinie. Warto z niego skorzystać, by nie zostać za rywalami w tyle! Podręcznik jest przeznaczony dla wykładowców i studentów wydziałów organizacji i zarządzania, zarządzania produkcją oraz wydziałów politechnik jako książka pomocnicza do przedmiotu - zarządzanie produkcją.

KRYTERIA OCENY STANU - prosimy o zapoznanie się z nim przed dokonaniem zakupu:

bardzo dobry: książki z niezauważalnymi lub minimalnymi śladami użytkowania, takimi jak drobne przybrudzenia krawędzi kartek, drobne zagięcia rogów czy obtarcia okładki/obwoulty, ewentualnie z delikatnymi oznakami upływu czasu, np. lekko pożółkłymi krawędziami kartek.

dobry: książki noszące normalne ślady użytkowania, takie jak przybrudzenia krawędzi kartek wynikające z kartkowania podczas czytania, niewielkie przybrudzenia stron, zagięcia rogów kartek, uszkodzenia okładki lub obwoluty itp., a także nieraz znaczne oznaki upływu czasu. Pomimo użytkownia i upływu czasu – w dobrym stanie technicznym i bez większych uszkodzeń.

dostateczny: książki mocno sfatygowane przez poprzednich użytkowników i/lub upływ czasu.

ZAWSZE INFORMUJEMY O:

podpisach poprzednich właścicieli itp. wpisach własnościowych, pieczątkach bibliotecznych, zaznaczeniach tekstu itp., jak również fizycznych defektach typu pęknięcia bloku książki, szczeliny między kartkami, rozdarcia wyklejki okładki, pofałdowania kartek, plamy, przebarwienia itp. Jeśli więc w opisie stanu nie ma o nich informacji oznacza to, że się takowych nie dopatrzyliśmy:)

Podręcznik zarządzania usb Ge Jbp24g

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zarządzania usb Ge Jbp24g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zarządzania usb Ge Jbp24g