Podręcznik pilota Bosch Psr 9 6 Ve 2

Podręcznik pilota Bosch Psr 9 6 Ve 2 jest przeznaczony dla osób, które chcą się nauczyć, jak programować i konfigurować sterowniki Bosch Psr 9 6 Ve 2. Podręcznik jest szczegółowo opisany i zawiera przystępne instrukcje, które pomogą użytkownikom w łatwy sposób poznać wszystkie funkcje i możliwości sterownika. Podręcznik zawiera również wyjaśnienia dotyczące typowych błędów, które mogą wystąpić podczas korzystania z sterownika, a także wskazówki dotyczące sposobu ich rozwiązania. Ponadto podręcznik zawiera wyczerpujące informacje na temat komunikacji między sterownikiem a urządzeniami i systemami, a także programowania i konfigurowania sterownika.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pilota Bosch Psr 9 6 Ve 2

O książce

Oficjalny podręcznik znanego na całym świecie Brytyjskiego Stowarzyszenia Szybowcowego zalecany zarówno pilotom jak i instruktorom. Uczniom-pilotom przed lekturą niniejszej książki wskazane jest zapoznanie się z podstawami w innych publikacjach lub ukończenie teoretycznego szkolenia szybowcowego w ramach kursu podstawowego ze względu na złożoność omawianych zagadnień.

Jest to bogato ilustrowany i przyjazny dla czytelnika podręcznik. Prowadzi przez najważniejsze teorie lotu. Wskazuje „niezbędne” minimum wiedzy stanowiące wiarygodne źródło, które można wielokrotnie badać lub zgłębiać w razie potrzeby. Złożone tematy przedstawiono możliwie najprościej i z angielskim humorem, a 400 kolorowych rysunków dodatkowo objaśnia materiał z takich dziedzin jak:

 • fizyka,
 • aerodynamika i mechanika lotu,
 • osiągi,
 • budowa i wytrzymałość konstrukcji,
 • osprzęt,
 • sytuacje niebezpieczne,
 • meteorologia.

Podręcznik tłumaczy w jaki sposób i dlaczego latają szybowce wyjaśniając jednocześnie jak powyższe zagadnienia łączą się ze sobą.

O autorze

The British Gliding Association (BGA), czyli Brytyjskie Stowarzyszenie Szybowcowe jest instytucją rządową zrzeszającą 80 lokalnych aeroklubów położonych w Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie utworzono 27 marca 1930 roku. Wśród członków jest ponad 7000 pilotów (w tym 1100 instruktorów), którzy użytkują 2100 szybowców. Do głównych statutowych działań należy koordynowanie i wspieranie aeroklubów w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo i operacje lotnicze, regulacje, szkolenia, finanse, promocja szybownictwa z naciskiem na młodych pilotów, a także nadzór techniczny, czy egzaminowanie w oparciu o aktualne przepisy.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 - Definicje

 • Przerażająca nauka
 • Fizyka w przyrodzie
 • Wymiary
 • Podawanie kierunków – z której strony zacząć?
 • Współrzędne (jesteś tutaj)
 • Algebra i jak tu się nie zgubić
 • Strzałka czasu
 • Siły, wektory, obciążenia
 • Stan równowagi
 • Ciężar, grawitacja i masa (Q, g i m)
 • Siła bezwładności
 • Pęd
 • Szastanie ciężarem
 • Przyspieszenia niewynikające z grawitacji
 • Środek ciężkości, środek masy
 • Przewracanie się
 • Gdzie jest środek ciężkości, jeśli nie ma grawitacji?
 • Momenty i dźwignie
 • Wektory i rozkład sił
 • Dziwne pary
 • Energia i konwersja energii
 • Energia kinetyczna i potencjalna
 • Paczki i pakunki
 • Układy odniesienia
 • Rozdział 2 - Niepewne kroki

 • Wymagania dotyczące latania
 • Unoszenie
 • Siła napędowa
 • Wytrzymałość i integralność konstrukcji
 • Stateczność i sterowność
 • Teoria jako modelowanie
 • Teoria jako ocena ryzyka
 • Ptaki, latawce i papierowe samolociki
 • Zmiana kierunku
 • Eksperymentatorstwo
 • Wznoszenie (i opadanie) balonu
 • Wyporność
 • Balony na ogrzane powietrze – w pogoni za termiką
 • Przeminął z wiatrem
 • Balony gazowe
 • Niebezpieczeństwa czyhające na pionierów
 • Sukces oraz zapowiedź katastrofy
 • Pierwsze wzloty
 • Rozgłos i postęp
 • Sukces wymaga wyrzeczeń
 • Pytanie o dowody
 • Kosztowny ślepy zaułek
 • Uniesiony w powietrze i wreszcie pod kontrolą
 • Spełniona obietnica, przyćmiony sukces
 • Rozdział 3 - Siła nośna, siła oporu i warstwa przyścienna

 • Zobaczyć to, co niewidoczne
 • Założenia
 • Przepływ i energia
 • Ostrożnie ze źródłem
 • Siła nośna
 • Płaskie płyty jako profile aerodynamiczne
 • Kąt natarcia (ang. AoA) i przepływ względny
 • Nieoczekiwane korzyści z zaokrąglenia
 • Wytwarzanie siły nośnej
 • Zwężki Venturiego
 • Charakterystyka ciśnienia
 • Przeciągnięcie
 • Lepkość i opór tarcia
 • Warstwa przyścienna
 • Punkt przejściowy
 • Opór
 • Opór profilowy
 • Opór kształtu (ciśnienia)
 • Opór tarcia
 • Opór interferencyjny
 • Opór szkodliwy
 • Opór wynikający z nieszczelności
 • Opór indukowany
 • Teoria cyrkulacji
 • Efekt Magnusa
 • Teoria cyrkulacji i wir związany
 • Przypomnij mi, jak działa profil lotniczy
 • Więcej na temat wirów (turbulencja w śladzie)
 • Straty energii w strugach zaskrzydłowych
 • Zmniejszanie oporu indukowanego
 • Wydłużenie płata
 • Opór całkowity
 • Co z tym bąblem
 • Jak radzić sobie z oderwaniem
 • Gdzie działa siła nośna
 • Środek parcia (Ś. P. )
 • Kwestie dotyczące środka parcia
 • Środek aerodynamiczny (Ś. A. )
 • Symetryczne profile lotnicze
 • Ugięcie a siła nośna - niesymetryczne profile lotnicze
 • Linia zerowej siły nośnej i moment pochylający zerowej siły nośnej
 • Całkowita siła nośna
 • Współczynniki siły nośnej
 • Tu mniej, tam więcej
 • Inne kwestie
 • Nielaminarne profile lotnicze
 • Nowe perspektywy
 • Owady i inne zmartwienia
 • Rozdział 4 - Siły działające w locie

 • Stan równowagi, przyspieszenie i reakcja
 • Z górki na pazurki
 • Przyspieszanie i hamowanie
 • Opadanie toru lotu
 • Obciążenie skrzydła
 • Przeciążenie a obciążenie
 • Odkrywcze doznania zmysłowe
 • Inne efekty
 • Współczynnik obciążenia a prędkość przeciągnięcia
 • Siły działające w zakręcie
 • Zakręty i pętle – porównanie
 • Położenie w trakcie wyprowadzania z lotu nurkowego
 • Wznoszenie
 • Podstawowe relacje między siłami
 • Siły działające podczas startu za wyciągarką
 • Rozbieg
 • Początkowy kąt wznoszenia
 • Przyspieszenie pionowe
 • Siły na wznoszeniu 
 • Rozdział 5 - Tabliczka informacyjna, konstrukcja i ograniczenia eksploatacyjne

  Część 1 rozdziału 5 - KONSTRUKCJA -

 • Tabliczka informacyjna
 • Europejskie przepisy lotnicze
 • Lot prostoliniowy
 • Rodzaje obciążeń
 • Kilka kwestii ogólnych
 • Rozważania konstrukcyjne
 • Podstawowe zasady konstruowania
 • Testy niszczące
 • Pilot i obciążenia
 • Materiały
 • Struktura materiałów
 • Drewno
 • Włókno szklane
 • Metal
 • Pęknięcia, złamania i zmęczenie
 • Mosty
 • Opór jest przydatny
 • Zatańczyć twista, czyli skręcanie
 • Skrzynki i dźwigary
 • Po linii najmniejszego oporu
 • Monokok, czyli konstrukcja skorupowa
 • Główne elementy
 • Skrzydło
 • Statecznik i usterzenie
 • Kadłub
 • Rozłożenie obciążeń
 • Łączenie elementów
 • Przygotowanie powierzchni
 • Montaż konstrukcji
 • Przenoszenie obciążeń między elementami
 • Elementy pomocnicze
 • Chowane podwozie
 • Zaczepy do holowania za wyciągarką i samolotem
 • Część 2 rozdziału 5 - KRZYWA WYRWANIA -

 • Jeszcze słowo o przeciążeniach i obciążeniach
 • Krzywa wyrwania
 • Linia przeciągnięcia
 • Projektowana prędkość nurkowania (VD)
 • Obciążenia graniczne
 • Obciążenie niszczące
 • Maksymalna prędkość manewrowa (VA)
 • Krzywa podmuchów
 • Maksymalna prędkość lotu w powietrzu burzliwym (VB)
 • Efekt odciążenia
 • Maksymalna dopuszczalna prędkość startu za wyciągarką lub samochodem (VW) i maksymalna dopuszczalna prędkość holowania za samolotem (VT)
 • Sztywność konstrukcji i flatter
 • Skutki zmian gęstości powietrza
 • Prędkość rzeczywista i prędkość przyrządowa (TAS & IAS)
 • Na czym polega problem
 • Inne skutki
 • Jak unikać flatteru
 • Pozostałe kwestie
 • Klapy - prędkości dopuszczalne
 • Zmiany rozkładu obciążenia przy użyciu hamulców aerodynamicznych
 • Rozdział 6 - Stateczność i powierzchnie sterowe

 • Stateczność
 • Stateczność statyczna i dynamiczna
 • Osie stateczności
 • Równowaga
 • Środek ciężkości (Ś. C. )
 • Długo i krótkookresowe oscylacje podczas pochylenia
 • Punkt równowagi obojętnej (P. R. O. )
 • Zapas stateczności statycznej
 • Stateczność pochylenia
 • Środek ciężkości i punkt równowagi obojętnej
 • Stateczność kierunkowa i wzdłużna
 • Odchylenie
 • Przechylenie
 • Wznios płata i ślizg boczny (stateczność spiralna)
 • Inne czynniki mające wpływ na stateczność przechylenia
 • Zagadnienia różne
 • Środek sterowności (Ś. S. )
 • Kąt zaklinowania (płata)
 • Dźwignie sterujące
 • Uwagi ogólne
 • Mechaniczne aspekty funkcjonowania dźwigni sterujących
 • Aerodynamiczne aspekty funkcjonowania dźwigni sterujących
 • Statecznik poziomy i ster wysokości
 • Trymer
 • Trymer sprężynowy
 • Gradient siły na drążku względem przeciążenia
 • Stateczność z drążkiem unieruchomionym i puszczonym
 • Usterzenie ogonowe płytowe
 • Usterzenie motylkowe
 • Statecznik poziomy płytowy
 • Lotki
 • Odchylenie przeciwne (opór lotki)
 • Projektowanie lotek
 • Wstrzymywanie przechylenia
 • Siły na lotkach i odwrócenie działania lotki
 • Ster kierunku
 • Klapy
 • Klapy dodatnie
 • Klapy ujemne (przelotowe) i opór szkodliwy wyważenia
 • Kontrola podejścia do lądowania 
 • Rozdział 7 - Przeciągnięcie i korkociąg

 • Rys historyczny
 • Załamanie przepływu powietrza a przeciągnięcie
 • Zachowanie szybowca podczas przeciągnięcia
 • Wyprowadzenie z przeciągnięcia
 • Oznaki przeciągnięcia
 • Lot powolny
 • Jeszcze kilka słów o lotkach
 • Lot "przeciągnięty"
 • Ekstremalne kąty natarcia i przewroty
 • Przeciągnięcie, przeciążenie <1 i zerowe
 • Przeciągnięcie przy nieudanym starcie za wyciągarką
 • Minimalna bezpieczna prędkość i przeciągnięcie przy starcie
 • Przeciągnięcie na dużej prędkości
 • Odpowiednia reakcja podczas przeciągnięcia
 • Opuszczanie i zwichrzenie dodatnie skrzydła
 • Korkociąg (autorotacja)
 • Wyprowadzenie z korkociągu
 • Efekt żyroskopowy
 • Zachowanie momentu pędu
 • Wprowadzenie w korkociąg
 • Spiralny lot nurkowy
 • Rozdział 8 - Osiągi

 • Kąt lotu ślizgowego i doskonałość aerodynamiczna
 • W poszukiwaniu minimalnej prędkości opadania (własnego)
 • Uwzględnianie noszeń i duszeń
 • Wpływ wiatru
 • Kiedy liczy się prędkość przelotowa
 • Prędkość wznoszenia
 • Krążek MacCready`ego
 • Wykonanie krążka
 • Wykorzystanie krążka
 • Dodanie balastu wodnego
 • Latanie delfinem i lot z małymi stratami
 • Rozdział 9 - Wariometry

 • Wariometry
 • Naczynie wyrównawcze
 • Dajnik ciśnienia statycznego
 • Wpływ odchylenia na ciśnienie statyczne
 • Wznoszenie i zniżanie
 • Elektryczne i elektroniczne wariometry
 • Kiedy wariometr elektryczny nie działa
 • Wariometry mechaniczne
 • Wariometr skrzydełkowy
 • Wariometr membranowy
 • Bezwładność szybowca
 • Energia całkowita
 • Wariometr energii całkowitej (W. E. )
 • Sondy
 • Dysza Venturiego
 • Kompensator wariometru energii całkowitej z membraną (K. W. )
 • Wariometr netto
 • Skutki szybkich zmian ciśnienia
 • Coś nie działa prawidłowo?
 • Rozdział 10 - Meteorologia

 • Błędy prognostyczne
 • Powtórka
 • Związek między temperaturą, ciśnieniem a gęstością
 • Marnotrawne Słońce
 • Temperatura
 • Ciepło i jego transfer
 • Konwekcja
 • Insolacja
 • Warstwy atmosfery
 • Równowaga atmosfery
 • Gradient suchoadiabatyczny
 • Krzywa stratyfikacji czyli aktualny gradient temperatury
 • Inwersje
 • Temperatura wyzwalania i przełamanie inwersji
 • Wilgotność
 • Kondensacja
 • Pochodzenie mas powietrza a ich wilgotność
 • Ciepło przemiany fazowej
 • Gradient wilgotnoadiabatyczny a chmury
 • Temperatura punktu rosy
 • Poziom zamarzania
 • Prądy termiczne i cyrkulacja
 • Komórki cyrkulacyjne
 • Ciśnienie, izobary i wiatr
 • Przepływ gradientowy
 • Efekt Coriolisa a wiatry geostroficzne
 • Powstawanie frontów i niżów
 • Prąd strumieniowy
 • Front ciepły i pogoda frontu ciepłego
 • Pogoda w wycinku ciepłym
 • Front chłodny i pogoda frontu chłodnego
 • Fala
 • Uzyskiwanie informacji pogodowych
 • Umiejętność prognozowania pogody, czyli czy iść na lotnisko?
 • Źródła informacji meteorologicznych
 • Airmet
 • Internet
 • Gazety ogólnokrajowe lub lokalne
 • Prognozy okrętowe (ang. Shipping forecasts)
 • VOLMET
 • Załącznik A

 • Sumy wektorów
 • Załącznik B

 • Obliczanie środka ciężkości szybowca
 • Załącznik C

 • Balast wodny
 • Załącznik D

 • Wpływ bliskości ziemi
 • Załącznik E

 • Problemy z wariometrem i ich rozwiązania
 • Sprawne działanie systemu wariometru: serwisowanie
 • Poszukiwanie przecieków i sprawdzanie kompensacji W.
 • Prawdopodobne źródła nieszczelności po stronie sondy
 • Prawdopodobne źródła nieszczelności po stronie naczynia wyrównawczego
 • Problemy z wnikaniem wody
 • Tłumienie energii całkowitej
 • Załącznik F

 • Efekt Coriolisa
 • Ruch względny
 • PSR 9, 6 VE-2 (9. 6 V) - RI, (0603940604)

  Producenci »Bosch »PSR 9, 6 VE-2 (9. 6 V) - RI, (0603940604)


  • Rysunek 1

  Ściągnij plik lub zobacz w pełnym rozmiarze:

  • Rysunek 1
  Nr
  ref
  Nr Kat. Części Nazwa części Cena BruttoIlość
  2/102606316143ZĘBNIK Z=12zapytaj o cenę
  32608040154UCHWYT MISKI14. 00 zł

  52601099096ZASUWA NASTAWNA11. 00 zł252608572140UCHWYT SZYBKOMOCUJĄCY 3/8'237. 00 zł292600290043PŁYTA ELEKTROMAGNETYCZNAzapytaj o cenę
  452606200078PRZEKŁADNIA PLANETARNAzapytaj o cenę
  912607335271AKUMULATOR 9, 6V, 1, 2AH, NICDzapytaj o cenę
  931609200147OSTRZE WKRĘTARKI 6 MM13. 00 zł1012603490018WKRĘT SOCZEWKOWY TORX 3X187. 00 zł1072609110721WKRĘT Z ŁBEM STOŻK. PŁAS. M5X209. 00 zł6532607224425SZYBKA ŁADOWARKA EU 230/7, 2-24V, 1H402. 00 zł8012605104813SKORUPA OBUDOWYzapytaj o cenę
  8022607022988SILNIK PRĄDU STAŁEGO 9, 6Vzapytaj o cenę
  8042607200430PRZEŁ. WEJŚCIA/WYJŚCIAzapytaj o cenę
  8322601099128zapytaj o cenę
  8990603940627AKUM. WKRĘTARKA 9, 6Vzapytaj o cenę

  Wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję" sprawi, że będziemy mogli gromadzić dane dotyczące zachowania użytkowników na naszej stronie. Dzięki tym danym będziemy mogli ulepszać stronę i przygotowywać interesujące naszych użytkowników reklamy.

  Wyrażenie sprzeciwu poprzez kliknięcie przycisku "Odrzucam" oznacza, że będziemy używać tylko plików cookies związanych z sesją, statystykami i poprawianiem użyteczności strony.

  Podręcznik pilota Bosch Psr 9 6 Ve 2

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pilota Bosch Psr 9 6 Ve 2

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik pilota Bosch Psr 9 6 Ve 2