Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Epson Xp 800 Series

Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Epson Xp 800 Series to przydatne narzędzie, które pomaga użytkownikom w instalacji i konfiguracji drukarki Epson Xp 800 Series. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji i konfiguracji urządzenia, a także wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów napotkanych podczas korzystania z drukarki. Podręcznik zawiera wszystkie potrzebne informacje, takie jak instrukcje i wskazówki dotyczące instalacji, a także wytyczne dotyczące rozwiązywania problemów technicznych i konfiguracji. Użytkownicy mogą skorzystać z podręcznika, aby uzyskać wyczerpujące informacje i korzystać z niego do instalowania i konfigurowania drukarki Epson Xp 800 Series.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Epson Xp 800 Series

  1. HomeBrother
  2. Serwis i wsparcie
  3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Wprowadź poniżej numer seryjny urządzenia, aby znaleźć najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla Twojego produktu.

Opcje kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Epson można znaleźć na karcie Kontakt po wybraniu produktu.

Szukaj według nazwy produktu

Przykład: L5290, XP-245, WF-4740, DS-560

Szukaj według numeru seryjnego

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie zastosować prawdopodobne rozwiązania, aż problem zostanie rozwiązany.

Informacje przydatne do diagnozowania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trakcie rozwiązywania problemów w trybie online, na panelu sterowania lub w programie Status Monitor. Patrz odpowiednia sekcja poniżej.

W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem nie związanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiedniej sekcji.

Aby rozwiązać problem, konieczne może być anulowanie drukowania.

Wskaźniki błędów

Wiele często występujących problemów z drukarką można rozpoznać, sprawdzając wskaźniki błędów umieszczone na panelu sterowania drukarki. Jeżeli drukarka przestanie działać i nie można będzie rozwiązać problemu, należy zapoznać się z tabelą wskaźników błędów oraz sposobów rozwiązywania problemów podaną w instrukcji papierowej.

Sprawdzanie stanu drukarki

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie Status monitor (Monitor stanu) zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeżeli informacja o błędzie wskazuje na zbliżające się wyczerpanie pojemników z tuszem, skontaktuj się z działem wsparcia firmy Epson, aby je wymienić. Komunikat będzie regularnie wyświetlany, dopóki nie zostaną wymienione poduszki z tuszem. Kiedy pojemniki z tuszem są zanieczyszczone, drukarka zatrzymuje się i wymagane jest wsparcie Epson, żeby kontynuować drukowanie.

W systemie Windows

Uwaga:

Kolejność umieszczenia pojemników z tuszem na liście zmienia się w zależności od drukarki.

Dostęp do programu EPSON Status Monitor 3 można uzyskać na dwa sposoby:

Kliknąć dwukrotnie ikonę skrótu drukarki na taskbar (pasek zadań) systemu Windows.
Informacje dotyczące dodawania ikony skrótu do taskbar (pasek zadań) systemu Windows zawiera sekcja Za pomocą ikony skrótu na taskbar (pasku zadań).

Otworzyć sterownik drukarki, kliknąć kartę Maintenance (Konserwacja), a następnie kliknąć przycisk EPSON Status Monitor 3.

Po uruchomieniu programu EPSON Status Monitor 3 zostanie wyświetlone następujące okno:

Program EPSON Status Monitor 3 dostarcza następujących informacji:

Bieżący stan:
Jeśli poziom atramentu jest niski lub atrament się wyczerpał, w oknie programu EPSON Status Monitor 3 pojawia się przycisk How to (Jak). Kliknięcie przycisku How to (Jak) powoduje wyświetlenie instrukcji wymiany wkładu atramentowego oraz przesuwa zatrzask wkładu do pozycji wymiany.

Ink Levels (Poziomy tuszu):
Program EPSON Status Monitor 3 wyświetla informacje o stanie wkładu atramentowego w formie graficznej.

Information (Informacje):
Klikając przycisk Information (Informacje), można wyświetlić informacje dotyczące zainstalowanych wkładów atramentowych.

Technical Support (Obsługa techniczna):
Kliknij przycisk Technical Support (Obsługa techniczna), aby uzyskać dostęp do tego podręcznika.

Print Queue (Kolejka wydruku):
Program Windows Spooler można uruchomić, naciskając przycisk Print Queue (Kolejka wydruku).

W systemie Mac OS X

Aby uzyskać dostęp do programu EPSON Status Monitor, wykonaj poniższe czynności.

Przejść do Epson Printer Utility 4.

Kliknij przycisk EPSON Status Monitor. Pojawi się okno programu EPSON Status Monitor.

W przypadku niskiego poziomu tuszu lub po jego wyczerpaniu zostanie wyświetlony przycisk How to. Kliknij przycisk How to, aby uruchomić program EPSON Status Monitor, w którym zostanie wyświetlona procedura wymiany pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/xp-202_205_302_305_402_405/html/images/cc8270016u. gif"/>

Za pomocą tego narzędzia można również sprawdzić stan pojemnika z tuszem przed rozpoczęciem drukowania. W programie EPSON Status Monitor jest wyświetlany stan pojemnika z tuszem w momencie jego otwarcia. Aby zaktualizować stan pojemnika z tuszem, kliknij przycisk Update (Aktualizacja).

Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Epson Xp 800 Series

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Epson Xp 800 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Epson Xp 800 Series