Montaż i demontaż Brother Db2 B774

Montaż i demontaż Brother DB2 B774 jest łatwy i szybki. Przed rozpoczęciem należy wyjąć wszystkie elementy z pudełka, a następnie złożyć drukarkę zgodnie z instrukcjami. Przygotuj miejsce, w którym będziesz używać drukarki, a następnie połącz ją z komputerem i zasilaniem, a następnie włącz ją. Po włączeniu drukarki należy zainstalować wszelkie wymagane oprogramowanie, aby umożliwić drukowanie z komputera. Gdy już to zrobisz, będziesz mógł drukować bez żadnych problemów. Jeśli chcesz wyłączyć drukarkę, wystarczy wyłączyć ją i odłączyć ją od zasilania. Demontaż jest dokładnie taki sam jak montaż.

Ostatnia aktualizacja: Montaż i demontaż Brother Db2 B774

Jak wymienić bęben w drukarce?

Postępuj zgodnie z procedurą wymiany bębna zamieszczoną poniżej.

NIE UŻYWAJ żadnych łatwopalnych preparatów w pobliżu urządzenia. NIE UŻYWAJ żadnych preparatów rozpylanych do czyszczenia urządzenia wewnątrz ani na zewnątrz. Nie przestrzegając tych ograniczeń narażasz się na pożar lub porażenie elektryczne.

 • Wyjmując zespół bębna z urządzenia, zachowaj ostrożność gdyż może dojść do zabrudzenia tonerem. W przypadku zabrudzenia przemyj zimną wodą.
 • Z wyjęciem bębna poczekaj do momentu aż będziesz już go instalował w urządzeniu. Stary schowaj do plastikowej torebki.
 • Utylizacja starego bębna podlega lokalnym przepisom dotyczącym utylizacji. Jeżeli masz jakieś pytanie odnośnie utylizacji materiałów eksploatacyjnych, skontaktuj się z lokalnym biurem.
 • Zaraz po zakończeniu pracy, niektóre elementy urządzenia mogą być gorące. NIE DOTYKAJ pokazanych na poniższym obrazku elementów.

 1. Wyłącz urządzenie z prądu. Naciśnij przycisk odblokowywujący przednią pokrywę.

 1. Złap za zielone uchwyty przy bębnie. Unieś bęben trochę, a następnie wyciągnij bęben do końca. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9121/drum_02. gif"/>

  1. Zwolnij zieloną blokadę (1) zlokalizowaną po lewej stronie w drukarce. Wyciągnij bęben całkowicie z urządzenia. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9062/drum_04. gif"/>

  2. Zalecamy położenie bębna na suchej, płaskiej powierzchni aby nie doszło do upadku i zabrudzenia rozsypanym tonerem.
  3. Chwyć tonery delikatnie i ostrożnie. Jeżeli dojdzie do zabrudzenia tonerem rąk lub ubrania, zmyj go zimną wodą.
  4. Aby zapobiedz uszkodzeniu drukarki spowodowanymi elektrycznością statyczną, NIE DOTYKAJ elektrod pokazanych na poniższym rysunku. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9063/replace_elect. gif"/>

   Trzymaj zespół bębna za uchwyty. NIE TRZYMAJ za boki zespołu bębna. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9099/replace_hold1. gif"/>

   Aby zachowac najwyższy poziom wydruków, NIE DOTYKAJ elemtów oznaczonych na obrazku szarym kolorem. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9064/replace_touch. gif"/>

   1. Trzymając tonery za uchwyty włóż je do bębna upewniając się że wkładasz odpowiednie kolory w odpowiednie miejsca oznakowane z lewej strony na bębnie. Zainstaluj pozostałe tonery w ten sam sposób. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9065/drum_05. gif"/>

    1. Rozpakuj nowy zespół bębna i zdejmij zabezpieczającą osłonę. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9066/drum_06. gif"/>

     1. Trzymając kartridż z tonerem wsuń go do nowego bębna. Upewnij się że odpowiedni kolor został wsunięty w odpawiadający mu bęben. Po włożeniu kartridża upewnij się że blokada tonera zablokowała kartridż (A) we właściwej pozycji. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9067/drum_07. gif"/>

      1. Włóż zespół bębna do urządzenia, tak jak pokazano na poniższym rysunku.
       1. Upewnij się że blokada (1) jest w odpowiedniej pozycji i wsuń bęben do urządzenia. Zablokuj blokadę (1).
        Gdy wsuwasz zespół bębna do urządzenia, upewnij się że zielona prowadnica (1) wchodzi w miejsce wskazane przez zieloną strzałkę (2).

       2. Wsuwaj bęben do czasu aż poczujesz opór. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9069/drum_10. gif"/>
      1. Zamknij przednią urządzenia. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9071/drum_11. gif"/>

       Gdy wymienisz zespół bębna na nowy, musisz zresetować licznik bębna postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

      2. Włącz urządzenie przełącznikiem z tyłu urządzenia.
      3. Naciśnij Menu => Machine Info. => Reset Menu.
      4. Naciśnij Up lub Down aż pojawi się Drum.
      5. Naciśnij OK.
      6. Naciśnij 1 aby zresetować licznik bębna.
      7. Naciśnij Stop/Exit.

      Jednostka bębna jest materiałem eksploatacyjnym i niezbędna jest jego okresowa wymiana. Na żywotność bębna ma wpływ wiele czynników takich jak temperatura, wilgotność, rodzaj papieru i od liczby stron na jedno zadanie drukowania. Nie mając wpływu na wiele czynników wpływających na żywotność bębna nie możemy gwarantować maksymalnej ilości stron określającej wydajność bębna.

      Powiązane modele

      DCP-9040CN, DCP-9042CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN

      Opinie dotyczące treści

      Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

      Jak wymienić kartridż z tuszem?

      Urządzenie stale monitoruje poziom tuszy (wszystkich czterech) zainstalowanych w urządzeniu.
      Gdy urządzenie wykryje niski poziom tuszu zostaniesz o tym poinformowany komunikatem na wyświetlaczu. Komunikat na ekranie poinformuje Cię jaki tusz się kończy i będzie niedługo wymagał wymiany. Gdy kartridż będzie już pusty, urządzenie powiadomi Cię o tym komunikatem na wyświetlaczu.

      Procedura wymiany kasety z tuszem jest następująca:

      1. Otwórz pokrywę kaset z tuszem. Jeśli jedna lub więcej kaset jest pustych, np. z czarnym tuszem, na wyświetlaczu LCD będzie napisane PUSTY CZARNY i WYMIEŃ ATRAM.
      2. Naciśnij dźwignię zwalniania blokady i wyciągnij kasetę z tuszem w tym kolorze, który jest podany na wyświetlaczu LCD.


      3. Otwórz torebkę nowego wkładu atramentu dla koloru pokazanego na LCD i wyjmij wkład.
      4. Zdejmij żółtą nakładkę ochronną. NIE dotykaj obszaru pokazanego na poniższej ilustracji (1).


      5. Każdy kolor ma swoje własne miejsce. Wsuń kasetę z tuszem, przesuwając ją w kierunku, który wskazuje strzałka na etykiecie. com/g/b/img/faqend/faq00000230_012/pl/pl/15561/replaceink_04. gif"/>

      6. Podnieś dźwignię zwalniania blokady i delikatnie ją popchnij, żeby się zatrzasnęła, a następnie zamknij pokrywę kaset z tuszem. com/g/b/img/faqend/faq00000230_012/pl/pl/15563/replaceink_07. gif"/>


      7. Urządzenie automatycznie wyzeruje licznik zużycia tuszu.

      • Jeśli kaseta z tuszem została wymieniona przed pojawieniem się komunikatu PRAWIE PUSTE lub ATR. PUSTY, na wyświetlaczu LCD pojawi się prośba o potwierdzenie, że jest to nowa kaseta (np. 1. CZY WYMIENIŁEŚ CZARNY? ). Dla każdej wymienionej kasety naciśnij klawisz nawigacyjny góra lub klawisz 1 albo +, aby wybrać opcję TAK i automatycznie wyzerować licznik zużycia tuszu w tym kolorze. Jeśli włożona kaseta nie jest całkiem nowa, naciśnij klawisz nawigacyjny dół lub klawisz 2 albo -, aby wybrać opcję NIE.
     2. Jeśli po włożeniu kaset z tuszem jest wyświetlany komunikat BRAK WKŁADU, sprawdź, czy kasety zostały poprawnie włożone.
     3. Jeżeli zabrudzisz oczy tuszem, przemyj je dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
     4. NIE rozpakowuj kaset z tuszem w innym celu niż ich włożenie natychmiast do urządzenia. Może to spowodować ubytek tuszu i niepoprawne rozpoznawanie ilości tuszu pozostałego w kasecie.
     5. NIE dotykaj gniazd w kasetach, które służą do wkładania ich do urządzenia. Możesz się poplamić tuszem.
     6. Jeśli zabrudzisz sobie dłonie lub ubranie tuszem, natychmiast zmyj go mydłem lub detergentem.
     7. Jeśli pomylisz kolory, wkładając kasetę z tuszem w niewłaściwym miejscu, po właściwym jej włożeniu wyczyść kilkakrotnie głowicę drukującą.
     8. Po rozpakowaniu kasety z tuszem włóż ją od razu do urządzenia i zużyj w ciągu sześciu miesięcy. Nierozpakowane kasety z tuszem należy zużyć przed upływem daty ważności podanej na opakowaniu.
     9. NIE rozbieraj kasety z tuszem ani jej nie przerabiaj, ponieważ może to spowodować wyciek tuszu.
     10. Brother zdecydowanie odradza ponowne napełnianie kaset z tuszem dostarczonych wraz z urządzeniem. Ponadto zdecydowanie zalecamy dalsze korzystanie wyłącznie z oryginalnych zamiennych kaset z tuszem marki Brother. Użycie lub próba użycia potencjalnie niekompatybilnego tuszu i/lub kaset w urządzeniu Brother grozi jego uszkodzeniem i/lub pogorszeniem jakości drukowania. Nasze warunki gwarancji nie obejmują żadnego problemu, który jest spowodowany stosowaniem nieautoryzowanych kaset i/lub tuszu produkowanego przez inne firmy. Dla bezpieczeństwa swojego mienia i uzyskania jak najlepszych efektów korzystania z urządzenia Brother należy stosować wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne Brother.
      > Brother Genuine Supplies information
     11. Powiązane modele

      DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-365CN, DCP-375CW, DCP-385C, DCP-395CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-250C, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J415W, MFC-J615W

      Opinie dotyczące treści

      Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

      Instrukcje i podręczniki

      Pobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother

      Zobacz instrukcje

Montaż i demontaż Brother Db2 B774

Bezpośredni link do pobrania Montaż i demontaż Brother Db2 B774

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Montaż i demontaż Brother Db2 B774