Konserwacja sprzętu komputerowego Haier Dw 9999 16

Konserwacja sprzętu komputerowego Haier Dw 9999 16 jest niezbędna do utrzymania wysokiej wydajności i zapewnienia bezpieczeństwa. Aby zachować prawidłową pracę sprzętu, należy regularnie czyszczyć i konserwować system, aby uniknąć zanieczyszczenia i uszkodzenia. Ważne jest, aby zawsze używać tylko i wyłącznie odpowiednich narzędzi i części, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Aby dokładnie oczyścić sprzęt, należy użyć suchych lub wilgotnych ściereczek, aby usunąć wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Ważne jest również, aby regularnie sprawdzać ustawienia systemowe, w tym przeglądarki internetowej, oprogramowania antywirusowego oraz ustawienia sterowników, aby zapewnić jak najlepszą wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja sprzętu komputerowego Haier Dw 9999 16

Wszystkie treści na stronie ir. migra. pl chronione są prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z treścią tematu A1 i A2 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”.

Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie:

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) projektuje rozbudowę i zakup nowego zestawu komputerowego oraz oprogramowania;

Spis treści

 1. Sprawdzanie zajętości dysku
 2. Odinstalowywanie niepotrzebnych programów
 3. Narzędzia oczyszczania i optymalizacji dysku
 4. Aktualizacja i przywracanie systemu operacyjnego
 5. Przyspieszanie pracy komputera
 6. Konserwacja sprzętu komputerowego

1. Sprawdzanie zajętości dysku

Aby komputer działał prawidłowo, trzeba systematycznie wykonywać podstawowe czynności profilaktyczne – podobnie jak wykonuje się okresowe przeglądy samochodu, dokonuje regulacji i konserwacji jego mechanizmów, wymienia zużywające się części. Niewykonanie tych czynności może powodować, że komputer zaczyna działać wadliwie, częściej zawodzi.

Przed rozpoczęciem wykonywania innych czynności porządkowych warto sprawdzić, ile mamy miejsca na dysku i rozpocząć porządki od opróżnienia kosza ze śmieci.

Rys. 1. Opróżnianie folderu Kosz
Rys. 2. Widoczny obszar zajętości dwóch dysków (C: i F:)

Ćwiczenie 1. Sprawdzamy zajętość dysku twardego
Sprawdź zajętość dysku (dysków) komputera, z którego korzystasz.

2. Odinstalowywanie niepotrzebnych programów

Często na dysku sązainstalowane programy, z których od dawna się nie korzysta, np. stare gry.Zajmują one niepotrzebnie miejsce na dysku. Warto przejrzeć jego zawartość iusunąć zbędne programy.

Usunięcieprogramu polega na jego odinstalowaniu. Skasowanie ikony programu z pulpitu niejest równoznaczne z usunięciem programu (ikony napulpicie są najczęściej tylko skrótami do programów). Usunięcie plikówprogramu również nie powoduje całkowitego skasowania programu i nie powinno siętego robić.

Abyodinstalować program,należy wybrać w Panelu sterowania (otwieranym np. z menu Start)opcję Dodaj lub usuń programy (lub Odinstaluj program).


Rys. 3. W oknie Panel sterowania/Programy i funkcje są widoczne zainstalowane programy

Programysą instalowane zwykle w folderze Program Files lub Program Files (x86) albo w folderach własnych. W trakcieodinstalowywania mogą nie zostać usunięte wszystkie pliki danego programu. Wtakim przypadku należy odszukać odpowiedni folder i skasować je ręcznie. Zwyklewystępują pod nazwą programu lub zbliżoną. Należy jednak bardzo uważać, aby nie skasować innych ważnych elementów.

W razie potrzeby należy,korzystając z menu kontekstowego, usunąć skróty do tego programu znajdujące siębezpośrednio na pulpicie.

3. Narzędzia oczyszczania i optymalizacji dysku

Wśród Narzędzi administracyjnych systemu Windows (dostępnych z menu Start) możemy znaleźć różne przydatne narzędzia zwiększające wydajność komputera i poprawiające jakość pracy. Omówimy kilka wybranych.

3. Oczyszczanie dysku

Program Oczyszczanie dysku(w starszych wersjach Porządkowanie dysku) przeszukuje dysk twardy iwyświetla liczbę i sumaryczną wielkość znalezionychplików tymczasowych, w tym internetowych, oraz nieużywanych plików programów.Wszystkie te pliki można bezpiecznie usunąć.

Plikitymczasowe są tworzone w trakcie działania różnych programów, np. edytoratekstu czy arkusza kalkulacyjnego. Ich nazwy są np. poprzedzone są znakiemtyldy (~), mają rozszerzenia tmp, bak, doc, old, dl_,ex_. Zazwyczaj są usuwane po zakończeniu programu, ale bywa, żepozostają na dysku.

internetowe to ślady odwiedzin konkretnych stron WWW, najczęściej są to zapisanefragmenty wcześniej odwiedzanych serwisów. Są one przechowywane, aby wprzypadku ponownego odwiedzenia danej witryny nie było konieczne przesyłanieplików z Internetu. Przeglądarka może wykorzystać właśnie te, zapamiętanekopie. Program informuje o wielkości możliwego do odzyskania miejsca na dysku.

Dodatkowemiejsce na dysku możemy jeszcze uzyskać, klikając przycisk Oczyść plikisystemowe (rys. 5. ).

Oczyszczaniedysku jest prostym programem. Istnieją bardziej złożone aplikacje pełniące takąsamą funkcję, np. program CCleaner. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys4. jpg" alt="" width="515" height="182" srcset="https://ir. jpg 1011w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys4-300x106. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys4-768x272. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys4-660x234. jpg 660w" sizes="(max-width: 515px) 100vw, 515px"/>

Rys. 4. Pliki tymczasowe widoczne oknie Eksploratora Plików w folderze Windows/Temp

Uwaga: Zasadniczo nie powinno się samodzielnie modyfikować folderu Windows. Aby móc modyfikować ten folder, trzeba mieć uprawnienia administratora. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys5. jpg" alt="" width="279" height="347" srcset="https://ir. jpg 382w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys5-241x300. jpg 241w" sizes="(max-width: 279px) 100vw, 279px"/>


Rys. 5. Okno Oczyszczanie dysku. Po uruchomieniu programu wybieramy w tym oknie dysk do uporządkowania, a następnie zaznaczamy rodzaje plików do usunięcia

Ćwiczenie 2. Szukamy informacji o programie do oczyszczania dysku
Poszukaj w Internecie informacji na temat programu CCleaner.

Wustawieniach systemu Windows 10 możemy włączyć automatyczne zwalnianie miejscana dyskach twardych i określić m. in. co ile dni system ma usuwać pliki zfolderu Kosz czy z folderu Pobrane. Możemy również zdecydować,czy chcemy usuwać pliki tymczasowe nieużywane przez aplikacje.

Rys. 6. Ustawienia pamięci dyskowej (Windows 10)

Ćwiczenie 3. Sprawdzamy ustawienia pamięci dyskowej
Sprawdź ustawienia pamięci dyskowej komputera, z którego korzystasz.
Wskazówka: Aby otworzyć okno Pamięć (rys. ), należy z menu Start wybrać aplikację Ustawienia, i w otwartym oknie wybrać opcję System/Pamięć lub w polu wyszukiwania systemu Windows wpisać hasło „Pamięć”.

3. Defragmentacja i optymalizacja dysku

Gdyby można było graficznie zobrazować powierzchniędysku, okazałoby się, że panuje tam niemały bałagan. Dane na dyskurozmieszczone są chaotycznie, miejsca zapisane przeplatają się z pustymi. Topowoduje, że odczytanie lub zapisanie danych wymaga wielu przesunięć głowicydysku twardego i jest wolniejsze.

Do porządkowania danych zapisanychna dysku służy program Defragmentacja i optymalizacja dysku (w starszychwersjach Defragmentator dysku). Przed jego uruchomieniem wskazane jestoczyszczenie dysku ze zbędnych plików oraz zatrzymanie programów intensywniezapisujących dane na dysku.

Defragmentator dysku przesuwa i układa dane na dysku tak, aby zapisane obszary dysku były zwarte, a kolejno czytane dane jednego programu znajdowały się w sąsiadujących sektorach.

Po defragmentacjisystem nie traci już czasu na poszukiwanie kolejnych fragmentów potrzebnychinformacji. W rezultacie programy uruchamiane są szybciej, a następne odwołaniado dysku zajmują mniej czasu.

Proces defragmentacji dla dużych dysków może trwać nawet kilkagodzin. Najlepiej więc uruchomić go na noc. Nie należy obawiać siępozostawienia komputera na kilka godzin bez nadzoru. Awarie komputerów najczęściejwystępują podczas włączania i wyłączania, rzadko w trakcie pracy.

Uwaga: Defragmentacja dysku jestskuteczna tylko w przypadku dysków mechanicznych (HDD). W przypadku dysków SSDjej wykonanie nie będzie miało żadnych pozytywnych efektów a nawet może sięprzyczynić do skrócenia żywotności dysku SSD.

4. Aktualizacja i przywracanie systemu operacyjnego

4. Aktualizacja systemu operacyjnego

System operacyjny komputera nie jest pozbawionybłędów. Twórcy systemu wciąż znajdują w nim błędy, które następnie sąpoprawiane. Błędy te często dotyczą bezpieczeństwa systemu, aby więc mieć pewność,że nie grożą nam ataki cybernetyczne, koniecznie należy aktualizować system.

W systemie Windows służy do tegocelu komponent systemu Windows Update(rys. 7. ), dostępny w ustawieniach systemu (w starszych wersjach – w Panelu sterowania). pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys7. jpg" alt="" width="470" height="308" srcset="https://ir. jpg 989w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys7-300x197. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys7-768x504. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys7-660x433. jpg 660w" sizes="(max-width: 470px) 100vw, 470px"/>

Rys. Okno Windows Update (Windows10)

Po kliknięciu Sprawdźaktualizację (w starszych wersjach Zmieńustawienia (rys. ) można włączyć automatyczną aktualizację systemu orazokreślić, jak często ma ona być wykonywana.

Zalecane jest, aby włączyćautomatyczne aktualizacje systemu.

4. Przywracanie i resetowanie systemu

Niekiedy zdarza się, że systemoperacyjny przestaje prawidłowo funkcjonować. Może to być wynikiem awariioprogramowania lub wadliwej instalacji komponentu systemu operacyjnego lubaplikacji. W takim przypadku można skorzystać z narzędzia Przywracanie systemu(rys. 8. ), dostępnego w oknie Właściwości systemu, które z koleiotwieramy w oknie Panelu sterowania po wybraniu opcji System (wWindows 10) lub w menu Start w Narzędziach systemowych (w Windows 7).Po uruchomieniu narzędzia należy wybrać datę, do której chcemy się cofnąć.Wszystkie zmiany dokonane w systemie po tej dacie (instalacja programów, zmianaustawień systemu, nawet zmiana położenia ikon na pulpicie) zostaną anulowane. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys8. jpg" alt="" width="361" height="412" srcset="https://ir. jpg 414w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys8-263x300. jpg 263w" sizes="(max-width: 361px) 100vw, 361px"/>

Rys. Okno Właściwości system (Windows10)
ustawieniach systemu Windows 10 (opcja Odzyskiwanie) możemy zresetowaćsystem, przywracając jego ustawienia domyślne – zostaną zrobione porządki, alebez usuwania zainstalowanych programów. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys9-1024x582. jpg" alt="" width="467" height="265" srcset="https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys9-300x170. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys9-768x436. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys9-660x375. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys9. jpg 1206w" sizes="(max-width: 467px) 100vw, 467px"/>
Rys. 9. Okno resetowania ustawień komputera (Windows 10)

Ćwiczenie 4. Sprawdzamy możliwości resetowania ustawień komputera
Sprawdź, jakie są dostępne opcje resetowania ustawień komputera oraz jakie są dodatkowe opcje odzyskiwania (w Windows 10).

5. Przyspieszanie pracy komputera

5. Sprawdzanie aktualnie działających programów

W wielu nowych komputerach,zwłaszcza przenośnych, są już zainstalowane programy dostarczone przezproducenta sprzętu. Mogą to być programy do zarządzania sprzętem, użytkowe albonp. wersje demonstracyjne aplikacji komercyjnych. Tego typu, na ogół zbędne, programynoszą nieco żartobliwą nazwę bloatware(z ang. bloat – rozdęty, napuchnięty,ware – oprogramowanie). Jeżeli niezamierzamy z nich korzystać, warto je odinstalować.

Przykład 1. Sprawdzenie, jakie programy są aktualnie uruchomione w systemie Windows

 1. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Shift + Esc – zostanie wywołany Menedżer zadań Windows (rys. 10.
 2. Kliknij zakładkę Procesy – zobaczysz wszystkie aktualnie uruchomione dla danego użytkownika programy, w tym działające tle (niepokazane na Pasku zadań).
  W kolumnie Procesor CPU jest pokazane procentowe zużycie czasu procesora przez dany program, a w kolumnie Pamięć – procentowa zajętość pamięci komputera przez dany program.
 3. Teraz możesz zlokalizować program, który zajmuje czas procesora lub pamięć i „spowalnia” komputer.
  Uwaga: W zakładce Użytkownicy można sprawdzić sumaryczną zajętość procesora i pamięci.
Rys. Okno Menedżera zadań (Windows 10)

Ćwiczenie 5. Sprawdzamy aktualnie działające programy
Sprawdź na używanym przez ciebie komputerze, który program zajmuje najwięcej procentowo czasu procesora lub pamięci.

5. Wyłączanie programów, których na bieżąco nie potrzebujemy

Niektóre działające w komputerzeprogramy nie otwierają swojego własnego okna. O ich uruchomieniu świadczyć możejedynie ikonka w Obszarze powiadomieńsystemu Windows lub w ogóle brak graficznej informacji o aktywności programu.Mówimy wtedy o programie pracującym wtle. Programy tego typu najczęściej uruchamiają się automatycznie podczasstartu systemu operacyjnego.

Aby sprawdzić, jakie programydziałają w komputerze, należy skorzystać z Narzędzi konfiguracji systemu (Windows 7) lub zakładki Uruchamianiew Menedżerze zadań (Windows 10). Znaleźć tam można listęprogramów uruchamianych podczas startu systemu operacyjnego. W menukontekstowym można wyłączyć automatyczne uruchamianie danego programu. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys11. jpg" alt="" width="433" height="292" srcset="https://ir. jpg 984w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys11-300x203. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys11-768x520. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys11-660x447. jpg 660w" sizes="(max-width: 433px) 100vw, 433px"/>

Rys. 11. Przeglądanie programów uruchomionych w komputerze i wyłączanie niepotrzebnych

Okno Konfiguracjisystemu (rys. 12. ) otwieramy z Narzędzi administracyjnych systemuWindows. Można je również otworzyć, wpisującw linii poleceń: msconfig.

zakładce Usługi Narzędzi konfiguracji systemu (Windows 7) lub Menedżera zadań (Windows 10) można znaleźć listę usług, czyli programówpomocniczych wchodzących w skład systemu operacyjnego. Jeżeli dokładnie znamyprzeznaczenie programu lub usługi i wiemy, że nie będzie nam potrzebna, możnago lub ją wyłączyć. Na przykład, jeżeli nie planujemy udostępniać innym osobomodtwarzanych przez nas filmów i muzyki, możemy wyłączyć usługę o nazwie Usługa udostępniania w sieci programuWindows Media Player (Windows 7). Zkolei, jeżeli nie korzystamy z ekranu dotykowego, możemy wyłączyć usługę onazwie Usługa wprowadzania na komputerze typu Tablet (Windows 7) lub Usługa klawiatury dotykowej i panelu pismaodręcznego (Windows 10).

Usługa – część składowa systemu operacyjnego, wyodrębniony program realizujący jedną z funkcji systemu. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys12. jpg" alt="" width="371" height="253" srcset="https://ir. jpg 580w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys12-300x204. jpg 300w" sizes="(max-width: 371px) 100vw, 371px"/>

Rys. Okno Konfiguracji systemu (Windows 10)

Ćwiczenie 6. Sprawdzamy, jakie programy są uruchamiane podczas startu systemu
Sprawdź na używanym przez ciebie komputerze, jakie programy są uruchamiane podczas startu systemu operacyjnego.

6. Konserwacja sprzętu komputerowego

Konserwacjinależy dokonywać nie tylko w odniesieniu do oprogramowania, ale również sprzętukomputerowego. Proste zabiegi konserwacyjne mogą znacząco poprawić wydajnośćpracy komputera.

Nowoczesne procesory zużywająstosunkowo dużo energii elektrycznej, którą w części przetwarzają na energięcieplną. Specjalny parametr o nazwie TDP (ang. Thermal DesignPower) określa maksymalną ilość ciepła wydzielanego w ciągu sekundy,którą trzeba odebrać z procesora (jednostki centralnej) komputera. Ciepło tojest odbierane z procesora za pomocą radiatora, a następnie rozpraszane zapomocą wentylatora (rys. 13. pl/wp-content/uploads/2019/08/IMG_8356-635x1024. jpg" alt="" width="248" height="400" srcset="https://ir. jpg 635w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/IMG_8356-186x300. jpg 186w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/IMG_8356-768x1238. pl/wp-content/uploads/2019/08/IMG_8356-660x1064. jpg 660w" sizes="(max-width: 248px) 100vw, 248px"/>

Rys. Wentylatory w komputerze po kilku latach użytkowania

Z upływem czasu, kurz osiadającywewnątrz radiatora blokuje kanały wentylacyjne, co w konsekwencji możeprowadzić do przegrzewania się procesora. W takiej sytuacji procesor, aby nieulec uszkodzeniu, zmniejsza częstotliwość pracy swoje zegara wewnętrznego a wefekcie – spada jego wydajność.

Aby zapobiec takiej sytuacji, cojakiś czas (zależnie od warunków – co rok, dwa lata), należy przedmuchaćradiator i wentylator (lub radiatory i wentylatory – mogą znajdować się takżenp. na karcie graficznej) za pomocą sprężonego powietrza (pojemniki zesprężonym powietrzem można nabyć w sklepach z elektroniką).

Aktualną temperaturę procesora sprawdzićmożna za pomocą jednego z dostępnych w Internecie programów, np. HWMonitor lubSpeedFan.

Ćwiczenie 7. Sprawdzamy aktualne parametry fizyczne pracy systemu komputerowego
Pobierz jeden z programów do monitorowania pracy komputera i sprawdź aktualne parametry fizyczne elementów systemu komputerowego, którego używasz. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys14. jpg" alt="" width="375" height="447" srcset="https://ir. jpg 589w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys14-252x300. jpg 252w" sizes="(max-width: 375px) 100vw, 375px"/>

Rys 14. Ekran programu HWMonitor, pokazujący aktualne parametry elementów systemu komputerowego

Zapraszamy do skorzystania z naszej atrakcyjnej oferty

Jesteśmy firmą świadcząca usługi informatyczne z wieloletnim doświadczeniem. Działamy na terenie powiatu piaseczyńskiego z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej 16. Nasza firma oferuje kompleksową współpracę w zakresie obsług informatycznych Firm, Osób Fizycznych i Urzędów Administracji Publicznej.

Usługi kompleksowej opieki informatycznej 24 godziny na dobę 

 • administracja sieciami komputerowymi i systemami informatycznymi
 • naprawy i konfiguracje systemów teletechnicznych
 • zachowanie ciągłości pracy systemu informatycznego w Państwa firmie
 • szybka wymiana wadliwych elementów z możliwością sprzętu zastępczego na czas naprawy
 • cykliczna kontrola sprawności oraz stanu technicznego urządzeń komputerowych
 • pogotowie komputerowe u klienta szybka reakcja na awarię, dostępność 24g/dobę
 • czas reakcji i naprawy dostosowany do wymogów klienta
 • upusty przy modernizacji i rozbudowie systemu informatycznego w Państwa firmie
 • dostawa sprzętu komputerowego; diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń sprzętu i sieci
 • dostosowywanie oprogramowania do potrzeb firmy
 • propozycje rozwiązań usprawniających działanie firmy
 • konserwacja sprzętu komputerowego
 • okresowa archiwizacja danych na serwerach bazodanowych
 • organizacja szkoleń komputerowych dla pracowników
 • stała pomoc telefoniczną
 • pośrednictwo w serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń komputerowych

Ryczałt już od 150, - PLN miesięcznie 

Proponujemy również usługi, sprzedaż akcesoriów i oprogramowania w naszej siedzibie przy ul. Bielawska 16 Konstancin-Jeziorna

 • czyszczenie komputera, renowacja oraz montaż rozszerzeń, pamięci, napędów, zasilaczy
 • diagnostyka pracy sprzętu komputerowego. Instalacja systemu operacyjnego
 • instalacja oprogramowania. Usuwanie wirusów Naprawa i serwis sprzętu informatycznego
 • odzyskiwanie danych. Doradztwo w zakresie modernizacji sprzętu komputerowego
 • doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu informatycznego
 • doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego oprogramowania
 • doradztwo w zakresie sieci komputerowych
 • instalacja, konfiguracja i wdrażanie nowego oprogramowania
 • wiele innych
 • WIEDZA I DOŚWIADCZENIE. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
  Działamy już 14 lat łączymy wieloletnią praktykę i wiedzę. Stale monitorujemy rynek i analizujemy jego potrzeby. Nasze podejście daje możliwość dopasowania stosowanych metod i narzędzi do określonych, indywidualnych potrzeb Państwa organizacji.

  • 6 października 2020

  Grupowanie Towarów i Usług – o co chodzi?

  Od 01 października 2020 roku wchodzi w życie obowiązek wysyłania na bramki KAS nowego pliku JPK_V7, który zastępuje dotychczasową deklarację VAT i plik JPK_VAT. Nowy dokument elektroniczny jest połączeniem części deklaracyjnej i ewidencyjnej, który trzeba dodatkowo uzupełnić o nowe kody GTU. Sprzedawca jest zobowiązany do oznaczenia dostarczanych towarów i świadczonych usług odpowiednim kodem GTU w pliku JPK_V7. Sprzedaż towarów, które nie są wymienione w katalogu pozostaje bez oznaczenia. Sam katalog grupujący kody GTU składa się z 13 pozycji:

 • GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (nie dotyczy gastronomii),
 • GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m. in. paliwa i oleje napędowe),
 • GTU_03 Dostawa oleju opałowego,
 • GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych,
 • GTU_05 Dostawa odpadów,
 • GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych,
 • GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych,
 • GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych,
 • GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych,
 • GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów,
 • GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnych, np. : doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych,
 • GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.
 • Jaki kod GTU zastosować?

  Szczegółowa tabela z opcją wyszukiwania

  LpRodzaj transakcjiKody GTU
  1Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowymGTU_012Dostawa towarów, o których mowa w art. 5aa ustawy o VAT, tj:GTU_022. 1benzyn lotniczych (CN 2710 12 31)GTU_022. 2benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 271012 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00)GTU_022. 3gazu płynnego (LPG) (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00)GTU_022. 4olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11)GTU_022. 5olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90)GTU_022. 6paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70)GTU_022. 7paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21)GTU_022. 8pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19)GTU_022. 9paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt. 1-4 i 6-8GTU_022. 10biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. 1155, 1123, 1210 i 1527)GTU_022. 11pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CNGTU_023Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 z wyłączeniem:
  - wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła),
  - smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,
  - olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90,
  - preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
  GTU_034Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowymGTU_045Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, tj. :GTU_055. 1wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38. 11. 49. 0)GTU_055. 2odpady szklane (PKWiU 38. 51. 3odpady z papieru i tektury (PKWiU 38. 52. 4pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38. 54. 5odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38. 55. 6odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38. 58. 7niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38. 12. 26. 8odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38. 27)GTU_055. 9surowce wtórne metalowe (PKWiU 38. 32. 2)GTU_055. 10surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38. 31. 11surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38. 12surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38. 33. 13surowce wtórne z gumy (PKWiU 38. 34. 0)GTU_056Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy, tj. :GTU_066. 1emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 20. 59. 0)GTU_066. 2atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 20. 30. 3płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch (PKWiU 22. 21. 4elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory (PKWiU 26. 5komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26. 20. 1)GTU_066. 6jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) (PKWiU 26. 7półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD (PKWiU 26. 22. 8telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU 26. 9konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU 26. 40. 60. 10aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26. 70. 13. 11części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 28. 23. 12pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD (PKWiU 58. 29. 13pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD (PKWiU 58. 14pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD (PKWiU 59. 0)GTU_067Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10, tj. :GTU_077. 1ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep) (CN 8701) - z wyłączeniem pojazdów:
  - do transportu wewnątrzzakładowego z własnym napędem, niewyposażonych w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości,
  - ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych,
  - części powyższych pojazdów.
  GTU_077. 2pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą (CN 8702)GTU_077. 3samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi (CN 8703)GTU_077. 4pojazdy silnikowe do transportu towarów (CN 8704)GTU_077. 5pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) (CN 8705)GTU_077. 6podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych poz. 8701 – 8705 (CN 8706)GTU_077. 7nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych poz. 8701 – 8705 (CN 8707)GTU_077. 8części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych poz. 8701 8705 (CN 8708), w tym:GTU_077. 8. 1zderzaki i ich części (CN 8708 10)GTU_077. 2pasy bezpieczeństwa (CN 8708 21)GTU_077. 3hamulce i hamulce ze wspomaganiem; ich części (CN 8708 30)GTU_077. 4skrzynie biegów (przekładniowe) oraz ich części (CN 8708 40)GTU_077. 5mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędzane; ich części (CN 8708 50)GTU_077. 6koła jezdne oraz ich części i akcesoria (CN 8708 70)GTU_077. 7układy zawieszenia oraz ich części (włączając amortyzatory) (CN 8708 80)GTU_077. 8chłodnice oraz ich części (CN 8708 91)GTU_077. 9tłumiki i rury wydechowe; ich części (CN 8708 92)GTU_077. 10sprzęgła i ich części (CN 8708 93)GTU_077. 11koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy; ich części (CN 8708 94)GTU_077. 12poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania; ich części (CN 8708 95)GTU_077. 13pozostałe (CN 8708 99)GTU_078Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy, tj. :GTU_088. 1załącznik 12:GTU_088. 1. 1antyki o wieku przekraczającym 100 lat - wyłącznie biżuteria artystyczna (CN 9706 00 00)GTU_088. 2- materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów,
  - formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone,
  - obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503),
  - artykuły z nieutwardzonej żelatyny - wyłącznie wyroby z bursztynu (CN 9602)
  GTU_088. 3metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary:GTU_088. 3. 1srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną) (CN 7106) - w stanie surowym lub w postaci proszku, stopy srebra, lub w stanie półproduktu z wyłączeniem:
  - srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną),
  - półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur
  GTU_088. 2złoto (włącznie ze złotem platynowanym) (CN 7108) - w stanie surowym lub w postaci proszku, stopy złota, lub w stanie półproduktu z wyłączeniem:
  - złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną),
  - półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur
  GTU_088. 3platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku (CN 7110) - wyłącznie: proszek platyny, proszek palladu, proszek irydu, proszek rodu, platyna techniczna czysta, pallad technicznie czysty, rod technicznie czysty, iryd technicznie czysty, platyna o wysokiej czystości, pallad o wysokiej czystości, rod o wysokiej czystości, iryd o wysokiej czystości, stopy platyny, stopy irydu, stopy palladu, platyna w postaci półproduktu z wyłączeniem:
  - platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali,
  - półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur
  GTU_088. 4odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych (CN 7112) - wyłącznie:
  - złom złota, złom srebra, złom platyny, złom palladu, złom irydu, odpady srebra
  GTU_088. 5artykuły biżuteryjne i ich części z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym (CN 7113)GTU_088. 6artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym (CN 7114) - z wyłączeniem:
  - dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
  - wyrobów kultu religijnego
  GTU_088. 7monety (CN 7118)GTU_088. 2załącznik 15:GTU_088. 2. 1wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24. 10. 0)GTU_088. 2wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24. 3wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24. 35. 4wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24. 36. 5wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24. 41. 6wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24. 43. 7wyroby płaskie walcowane, o szerokości>= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24. 8wyroby płaskie walcowane, o szerokości>= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24. 9pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej (PKWiU 24. 61. 10pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24. 62. 11pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24. 65. 12pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24. 66. 13kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej (PKWiU 24. 71. 14kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24. 73. 15pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej (PKWiU 24. 16pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24. 17wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane (PKWiU 24. 18wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24. 19kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24. 20arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (PKWiU 24. 21drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24. 22srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (PKWiU 24. 23metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU 24. 50. 24aluminium nieobrobione plastycznie (PKWiU 24. 42. 25pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych (PKWiU 24. 45. 26biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie:
  - części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (PKWiU 32. 0)
  GTU_089Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. 499, z późn. zm. ), tj. objętych obowiązkiem zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru ich:
  - wywozu poza terytorium Polski lub,
  - zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Polski.
  GTU_0910Dostawa budynków, budowli i gruntów – przeniesienie praw do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami jak właściciel
  - Usługi budowlane oraz remonty budynków nie są objęte oznaczeniem GTU_10
  GTU_1011Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. z 2018 r. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. 730, 1501 i 1532)GTU_1112Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: GTU_1212. 1doradczych, w tym: doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem:GTU_1212. 1usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62. 02. 01)GTU_1212. 2usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego (PKWiU 62. 02), GTU_1212. 3usługi związane z doradztwem finansowym (PKWiU 66. 19. 91)GTU_1212. 4usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego (PKWiU 69. 11)GTU_1212. 5usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego (PKWiU 69. 12)GTU_1212. 6usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy (PKWiU 69. 13)GTU_1212. 7usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego (PKWiU 69. 14)GTU_1212. 8usługi doradztwa podatkowego (PKWiU 69. 3)GTU_1212. 9usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym (PKWiU 70. 10usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków (PKWiU 70. 11usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem (PKWiU 70. 12usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi (PKWiU 70. 13usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją (PKWiU 70. 15)GTU_1212. 14usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU 70. 16)GTU_1212. 15pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKWiU 70. 16usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych (PKWiU 71. 24)GTU_1212. 17usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu (PKWiU 71. 42)GTU_1212. 18usługi doradztwa technicznego (PKWiU 71. 19usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki (PKWiU 71. 31)GTU_1212. 20usługi doradztwa w sprawach środowiska (PKWiU 74. 90. 21usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa (PKWiU 74. 22pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 74. 19)GTU_1212. 2księgowych (PKWiU 69. 2)GTU_1212. 3prawnych (PKWiU 69. 1)GTU_1212. 4zarządczych: GTU_1212. 4. 1usługi związane z zarządzaniem siecią (PKWiU 62. 03. 2usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi (PKWiU 62. 3usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) (PKWiU 63. 4pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi (PKWiU 66. 5usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych (PKWiU 66. 6usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi (PKWiU 66. 7usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 68. 8usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie (PKWiU 68. 9usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie (PKWiU 68. 10usługi zarządzania masą upadłościową (PKWiU 69. 4)GTU_1212. 11usługi zarządzania procesami gospodarczymi (PKWiU 70. 17)GTU_1212. 12pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych (PKWiU 70. 13usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej (PKWiU 90. 5marketingowych - marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia (PKWiU 73. 6firm centralnych (head offices) (PKWiU 70. 7reklamowych (PKWiU 73. 8badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73. 9w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72)GTU_1212. 10szkoleniowych – usługi w zakresie edukacji (PKWiU 85)GTU_1213Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol 49. 4, 52. 1., tj. :GTU_1313. 1transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami (PKWiU 49. 4), w tym:GTU_1313. 1transport drogowy towarów (PKWiU 49. 1):GTU_1313. 1transport drogowy towarów samochodami – chłodniami (PKWiU 49. 11)GTU_1313. 2transport drogowy produktów naftowych cysternami (PKWiU 49. 12)GTU_1313. 3transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami (PKWiU 49. 13)GTU_1313. 4transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach (PKWiU 49. 14)GTU_1313. 5transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych (PKWiU 49. 15)GTU_1313. 6transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt (PKWiU 49. 16)GTU_1313. 7transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionych przez zwierzęta (PKWiU 49. 17)GTU_1313. 8transport drogowy przesyłek pocztowych (PKWiU 49. 18)GTU_1313. 9pozostały transport drogowy towarów (PKWiU 49. 19)GTU_1313. 2wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKWiU 49. 2)GTU_1313. 3usługi związane z przeprowadzkami (PKWiU 49. 1usługi związane z przeprowadzkami świadczone na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49. 2pozostałe usługi związane z przeprowadzkami (PKWiU 49. 2magazynowanie i przechowywanie towarów (PKWiU 52. 1), w tym:GTU_1313. 1magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych (PKWiU 52. 2magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów (PKWiU 52. 3magazynowanie i przechowywanie ziaren i zbóż (PKWiU 52. 4magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKWiU 52. 19)GTU_13
  Podstawa prawna:
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 • Nomenklatura Scalona (CN)
 • Ustawa o VAT
 • Konserwacja sprzętu komputerowego Haier Dw 9999 16

  Bezpośredni link do pobrania Konserwacja sprzętu komputerowego Haier Dw 9999 16

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konserwacja sprzętu komputerowego Haier Dw 9999 16