Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Callaway Micro

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Callaway Micro to dokument, który powinien zostać zapoznany przez użytkownika przed użyciem telefonu. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpiecznego i prawidłowego używania oraz konserwacji telefonu. Należy pamiętać, że niewłaściwe używanie urządzenia może spowodować uszkodzenie telefonu lub zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera również informacje na temat wymagań dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych obowiązujących w kraju użytkownika. Należy zapoznać się z instrukcją i stosować się do jej wskazówek, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Callaway Micro

OSTRZEŻENIE

Montaż kół i opon o nieprawidłowych wymiarach możeskutkować uszkodzeniem hamulca podstawowego lubkomponentów zawieszenia kół. Niebezpieczeństwo wypadku!

Koła i opony wymieniać zawsze na takie, które są zgodneze specyfikacjami dotyczącymi części oryginalnych.

W przypadku kół należy zwrócić uwagę na:

 • Oznaczenie
 • Typ

W przypadku opon należy zwrócić uwagę na:

 • Producenta

  OSTRZEŻENIE

  Opona pozbawiona ciśnienia bardzo pogarsza reakcjepojazdu podczas jazdy, przy skręcaniu i hamowaniu.Istnieje niebezpieczeństwo wypadku!

  Opony nie umożliwiające jazdy awaryjnej:

  • Nie jechać, gdy opona jest pozbawiona ciśnienia.
  • Oponę pozbawioną ciśnienia należy natychmiastwymienić na koło zapasowe lub skontaktować się zfachowym serwisem.

  Opony umożliwiające jazdę awaryjną:

 • Należy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych iinformacji dotyczących opon MOExtended (oponyumożliwiające jazdę awaryjną).

  Akcesoria, które nie posiadają dopuszczenia producenta pojazdówMercedes-Benz do danego typu pojazdu lub są nieprawidłowostosowane, mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo jazdy.

  Przed zakupem i użyciem akcesoriów bez dopuszczenia należy wfachowym serwisie uzyskać informacje na temat:

  • celowości
  • przepisów ustawowych
  • rekomendacji fabrycznych

  Dalsze informacje na temat kół i opon znajdują się w rozdziale "Połączeniakoła-opony ".

  Informacje na temat dopuszczalnych kombinacji obręcze-oponymożna uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi Mercedes-Benz.Informacje o ciśnieniu w oponach znajdują się:

 • w tabeli z wartościami ciśnienia w oponach na pokrywie wlewupaliwa
 • pod tytułem "Ciśnienie w oponach"
 • Prace modyfikujące przy układzie hamulcowym i kołach sąniedozwolone. Zastosowanie podkładek kompensacyjnych i osłonprzeciwpyłowych hamulców jest niedozwolone. Może to spowodowaćcofnięcie decyzji o dopuszczeniu do ruchu drogowego.

  Info 

  Szczegółowe informacje na temat kół i opon są dostępne wkażdym fachowym serwisie.

   Eksploatacja

   Informacje dotyczące jazdyJeśli pojazd jest znacznie obciążony, należy przed rozpoczęciemjazdy sprawdzić ciśnienie w opona...

   Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa?

   Według Kodeksu Pracy: Art. 237. 4 § 2. „(…) Pracodawca zobowiązany jest wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Opracowanie i udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy uregulowanym przepisami prawa i egzekwowanym podczas ewentualnych kontroli PIP. Instrukcje bhp winny być sformułowane w czytelny i zrozumiały sposób. Przed przystąpieniem pracownika do pracy na danym stanowisku musi się on zapoznać z instrukcją BHP. Sporządzenie instrukcji BHP bazując na darmowych wzorach może przysporzyć mniej wyzwań niż przygotowanie instrukcji BHP od zera, ponieważ zakres i tematyka instrukcji jest już przygotowana.

   » PEY 18/21/24. Made in Germany

   » PEY 8//4 C 40 45 50 35 55 30 60 Made in Germany WSKAZÓWKI SPECJALNE OBSŁUGA. Wskazówki ogólne 8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8. Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji _ 8. 3 Jednostki

   Bardziej szczegółowo

   INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJIINSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Konwektory promiennikowe»» CNR 100»» CNR 150»» CNR 200 ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa UWAGA: bardzo gorąca powierzchnia urządzenia! Niektóre elementy

   Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 CPojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

   Instrukcja obsługi i instalacjiInstrukcja obsługi i instalacji Ciśnieniowy pojemnościowy ogrzewacz przepływowy SHD 30 S SHD 00 S Montaż, pierwsze uruchomienie i przeglądy tego urządzenia mogą być dokonywane jedynie przez uprawnionego

   Instrukcja obsługi i montażuInstrukcja obsługi i montażu Pojemnościowe, bezciśnieniowe ogrzewacze wody» sn sl SN SLi» sn 10 sl sn 10 sli» sn 1 sl sn 1 sli 6 27989 6 6 A Typ SN SL SN SLi SN 10 SL SN 10 SLi SN 1 SL SN 1 SLi B a 230

   Wielozadaniowe zasobniki c. w. u. POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY Wielozadaniowe zasobniki c. VTI VTH VTS Niezawodna technologia Współpraca z dowolnym źródłem ciepła 1 lub 2 wężownice Szeroki wybór pojemności Świetne zabezpiecznie antykorozyjne

   Wymiana układu hydraulicznegoInstrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

   Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

   I INSTALACJI Konwektory ścienne Duo»» CND 75»» CND 100»» CND 150»» CND 200 RYSUNKI 1x 4x 5x60 mm 1x 4x 8x50 mm Strefa 3 Strefa 2 Strefa 1 2 RYSUNKI 3 RYSUNKI 4 Bezpieczeństwo Przed użyciem urządzenia należy

   Instrukcja montażu i obsługiInstrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści... strona Normy/przepisy... 3 Montaż... 4 Połaczenie elektr. /regulator temp. kotła... 5 Widok

   Dane techniczne SIW 8TUInformacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

   Dane techniczne SIW 11TUInformacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/111473669-Wymiennik-cieplej-wody-uzytkowej. html">Wymiennik Ciepłej Wody UżytkowejWymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SWW SWWZ SBW SBWZ Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację

   Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SN Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

   Dane techniczne LA 18S-TURDane techniczne LA 18S-TUR Informacja o urządzeniu LA 18S-TUR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow.

   Dane techniczne SIW 6TUInformacja o urządzeniu SIW 6TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/154858877-Epi611-nr-ref-823195. html">EPI611 Nr ref. :823195ON OFF EPI611 Nr ref. :823195 02 04 05 06 07 08 DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała i uszkodzeń mechanicznych:

   Dane techniczne LAK 9IMRDane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min. html">

   Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Callaway Micro

   Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Callaway Micro

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Callaway Micro