Instrukcja bezpiecznego użytkowania Cadac Eazi Chef 8210

Cadac Eazi Chef 8210 jest popularnym urządzeniem do przygotowywania posiłków, które ułatwia zapewnienie zdrowej i zrównoważonej diety. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego urządzenia, należy przestrzegać kilku prostych zasad. Przede wszystkim należy upewnić się, że urządzenie jest włączone, gdy jest używane, a następnie wyłączone po użyciu. Wszystkie części urządzenia powinny być starannie czyste i dobrze utrzymane. Należy również pamiętać, aby zawsze używać wyłącznie urządzenia do przygotowywania posiłków, spełniającego wymagania producenta. Należy również pamiętać, aby trzymać ręce i twarz z dala od elementów grzewczych, aby uniknąć poparzeń. Wreszcie, należy pamiętać, że urządzenie nie może być używane bez nadzoru. Przestrzeganie tych środków ostrożności pomoże zapobiec potencjalnym obrażeniom i uszkodzeniom, które mogą wystąpić w wyniku niewłaściwego użytkowania Cadac Eazi Chef 8210.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpiecznego użytkowania Cadac Eazi Chef 8210

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Citi Chef 50. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Citi Chef 50, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Citi Chef 50. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Citi Chef 50 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Citi Chef 50

Strona: 1

6767OSTROŻNIEWyłącznie do użytku na zewnątrz!Zabrania się korzystania z urządzenia na zamkniętych balkonach, gankach i w altanach!WAŻNEPrzed podłączeniem do butli gazowej należy dokładnie przeczytać instrukcję celem zapoznania się z urządzeniem.Zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.PL2. Informacje ogólne•Urządzenie jest zgodne z normami EN 498:2012, EN484:1997 i SANS 1539:2012.• Urządzenie może być wykorzystywane tylko w połączeniu z zatwierdzonym wężem i reduktorem (stanowiącymi elementy stałego wyposażenia wRPA)• Ostrzeżenie: Elementy urządzenia mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dladzieci.• Stosować wyłącznie butle gazowe o wysokości maksymalnej 500 mm.• Do prawidłowej pracy urządzeń gazowych oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się w pobliżu urządzenia wymagana jestwentylacja, dlatego zabronione jest korzystanie z urządzenia na niewentylowanym obszarze. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytkuzewnętrznego.• Przed rozpoczęciem używania urządzenia uważnie przeczytaj poniższą instrukcję.• Wyłącznie do użytku na zewnątrz!Gas Supply Sources Elementydoprowadzające gaz:Zatwierdzone wąż i reduktor podłączone do butli gazowej do napełniania o masie maks. 9 kg, zgodnej zobowiązującymi w danym kraju przepisami.Kraj, w którym urządzenie jestużywaneBE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT,LU, LV, PT, SK & SIBE, CY, DK, EE, FR,FI, HU, IT, LT, NL,NO, SE, SI, SK, RO,HR, TR, BG, IS, LU,MT, & ZAAT, CH, DE & SKKategorie urządzeń I3+(28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (30) I3B/P (50)Dopuszczalne gazy Butan-G30 Propan-G31 Butanu-G30, propanu-G31 lub ich mieszaninyCiśnienie robocze 28~30 mbar 37 mbar 37 mbar28~30 mbar(RPA: 2, 8 kPa)50 mbarŚrednica dyszy palnika (mm) 0. 95 0. 91 0. 85Nominalne zużycie gazu 270 g/hNominalne obciążenie cieplnebrutto3. 7 kWInformacje z zakresu bezpieczeństwaAE = United Arab Emirates AL = Albania AT = Austria BE = Belgium CH = SwitzerlandCZ = Czech Republic DE = Germany DK = Denmark ES = Spain FI = FinlandFR = France GB = United Kingdom GR = Greece HR = Croatia IT = ItalyJP = Japan KR = Korea NL = Netherlands NO = Norway PL = PolandPT = Portugal RO = Romania RU = Russia RS = Serbia SI = SloveniaSK = Slovakia SE = Sweden TR = Turkey ZA = South Africa1. WprowadzenieTo urządzenie jest przeznaczone do gotowania na świeżym powietrzu, szczególnie na patio• Na tym urządzeniu można przygotowywać różne rodzaje potraw. Urban Chef 50 jest zaprojektowany w taki sposób aby przygotowywać potrawyna różnych powierzchniach gotowania• Gaz dostarczany jest do urządzenia za pomocą węża i regulatora. Wąż i regulator mogą być podłączone do cylindra gazowego (cylinder gazowynie jest dostarczany z urządzeniem)• Uruchamianie i obsługa jednostki są łatwe (opis zawiera rozdział 6), a specjalny zawór umożliwia użytkownikowi sterowanie ilościąwprowadzanego ciepła.

Strona: 2

68683. Informacje z zakresu bezpieczeństwaWąż• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do wykorzystywania na zewnątrz.• Wąż i reduktor dostarczane są z tym urządzeniem (tylko RPA)• Wąż należy sprawdzać pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem oraz przedpodłączeniem do butli gazowej.• Nie używać urządzenia, jeżeli wąż jest uszkodzony lub zużyty. Wymienić wąż.• Nie używać urządzenia, jeśli jest nieszczelne, uszkodzone lub nie działa prawidłowo.Butla gazowa• Korzystać wyłącznie z butli gazowych zatwierdzonych w danym kraju.• Butlę z gazem należy zawsze podłączać/wymieniać w dobrze wentylowanych miejscach,najlepiej na zewnątrz, z dala od jakichkolwiek źródeł zapłonu takich jak otwarty płomień,płomień podtrzymujący, grzejnik elektryczny oraz z dala od innych osób.• Butle gazowe przechowywać z dala od źródeł ciepła i płomieni. Nie umieszczać urządzenia napiecu ani żadnych innych gorących powierzchniach.• Używane naboje gazowe/butle gazowe muszą być ustawione w pozycji pionowej. Pozwala tozapewnić właściwy sposób uwalniania paliwa. Brak stosowania się do tych wytycznych możepowodować uwalnianie się płynu z butli i stworzenie zagrożenia.• Nie podejmować prób odłączenia butli, kiedy urządzenie jest uruchomione.• Po użyciu lub w trakcie przechowywania butla gazowa musi być odłączona od urządzenia.Montaż i użytkowanie• Używać wyłącznie na stabilnym, równym podłożu.• Nie podejmować prób przenoszenia uruchomionego urządzenia.• Nie korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia osłony cieplnej, tacki na tłuszcz lub misypalnika prowadzącego do stykania się osłony cieplnej i płyty na tłuszcz podczas użytkowania.Produkt zwrócić dystrybutorowi Cadac w celu naprawy.• Upewnić się, że w pobliżu urządzenia nie znajdują się żadne materiały łatwopalne. Minimalnybezpieczny odstęp: 1, 2 m nad urządzeniem. 600 mm z tyłu i z boku. (zob. rys. 2)• Ostrożnie: Podczas zdejmowania i zakładania pokrywy, ze względu na wysoką temperaturę jejuchwytu, zaleca się korzystanie z rękawic ochronnych.• Ostrożnie: Elementy urządzenia mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Zalecane jestkorzystanie z rękawic ochronnych.• Nie dopuszczać dzieci w pobliże urządzenia.• UWAGA! W przypadku korzystania z urządzenia w przypadku wiatru pokrywa musi pełnićfunkcję osłony od wiatru i należy ją ustawić w sposób wskazany na rys. 4.Płomień wsteczny• W przypadku wystąpienia płomienia wstecznego (kiedy płomień cofa się, zapalając sięwewnątrz palnika lub obudowy zwężek Venturiego), natychmiast odciąć dopływ gazu,zamykając najpierw zawór butli, a następnie zawór urządzenia. Po wygaszeniu płomieniazdemontować reduktor i sprawdzić stan uszczelki. W razie wątpliwości wymienić uszczelkę.Ponownie zapalić palnik w sposób opisany w części 6 poniżej. Jeśli zjawisko płomieniawstecznego powtarza się, zwrócić produkt do autoryzowanego punktu serwisowego CADAC.Wycieki• W przypadku wycieku (którego objawem jest zapach gazu) natychmiast zakręcić pokrętło nabutli gazowej. Sprawdzenie urządzenia pod kątem wycieków musi odbywać się na zewnątrz.Nie podejmować prób wykrywania wycieków za pomocą płomienia; użyć wody z mydłem.• Właściwą metodą kontroli wycieków jest posmarowanie złączy wodą z mydłem. Wytworzeniesię baniek mydlanych oznacza wyciek gazu. Natychmiast odłączyć dopływ gazu, najpierwzamykając zawór regulacyjny na butli gazowej, a następnie zawór urządzenia. Sprawdzićprawidłowość wykonania połączeń. Skontrolować je jeszcze raz, używając wody z mydłem.Jeżeli wyciek gazu występuje nadal, zwrócić produkt dystrybutorowi CADAC celemprzeprowadzenia jego inspekcji/naprawy.• Sprawdzić, czy wycieki nie występują na końcówce zaworu oraz reduktorze butli, uruchamiającprzepływ gazu na butli, ale nie na zaworze regulacyjnym urządzenia.Rys. 1Rys. 2Rys. 3Rys. 4WIATR

Strona: 3

69694. Modele ComboBBQ Combo Citi Chef 50 (Kod produktu: 20162-20)Rys. 6aUchwyt pokrywyTermometrPokrywaRuszt do grillowaniaElement ustalającyPłyta na tłuszczPokrętło regulacyjneMisa palnikaKoloPodstawka pod garnek

Strona: 4

70705. Montaż i wymiana węża i butli z gazem• UWAGA! Podczas dokręcania nakrętki końcówki należy trzymać ją prosto, aby zapobiec możliwemuwyciekowi gazu. Dokręcić za pomocą odpowiedniego klucza. (rys. 10)• Kategorie urządzeń I 3B/P (30), I 3B/P (37) oraz I 3+ (28-30/37): Przykręcić końcówkę do zaworu,obracając ją w lewo. Odpowiedni wąż prawidłowo osadzić w końcówce zaworu. Na drugim końcu,założyć odpowiednią niską reduktor (I3B / P (30): 30mbar butan / propan regulator konfiguracje; I3+ (28-30/37): 30mbar regulator butan lub propan 37mbar regulator) I3B / P (37): butan 37mbar /regulatory konfiguracje propan). Typ węża stosowane są zgodne z odpowiednią normą EN i zlokalizowaćwymóg. W RPA wykorzystywany wąż musi być zgodny z normą SANS 1537.• Kategoria urządzenia I 3B/P (50): Przykręcić wąż, używając odpowiednich gwintowanych końcówek, dolewego gwintu BSP ¼” zaworu. Z drugiej strony węża zamocować reduktor niskiego ciśnienia 50 mbar.Montaż używany Wąż musi być zgodna z normą DIN 4815 część 2 lub równoważną.• Długość węża powinna wynosić od 800 mm do 1, 5 m. Sprawdzić termin przydatności węża i wymienićgo w razie potrzeby lub kiedy wymagane jest to przez krajowe przepisy.• Uważać, aby nie zgiąć ani nie ścisnąć węża. Upewnić się, że wąż nie styka się z powierzchniami, którepodczas użytkowania mogą stać się gorące.• Przed podłączeniem reduktora do butli z gazem należy upewnić się, że uszczelka reduktora znajduje się na swoim miejscu i jest w dobrym stanie.Czynność tę należy powtarzać podczas każdego podłączania i przed każdym użyciem.• Przed zamocowaniem butli gazowej upewnić się, że zawory zamknięte, obracając zawór regulacyjny w prawo aż do zatrzymania.• Butlę z gazem należy zawsze podłączać/wymieniać w dobrze wentylowanych miejscach, najlepiej na zewnątrz, z dala od jakiegokolwiek źródłazapłonu, jak otwarty płomień lub grzejnik elektryczny, oraz z dala od innych osób.• Po sprawdzeniu, że butla z gazem skierowana jest do góry, całkowicie dokręcić reduktor do butli. Dokręcać wyłącznie ręcznie.• W przypadku wycieku (wyczuwalna woń gazu) natychmiast zakręcić zawór butli i wykonać czynności zmierzające do wykrycia i zatrzymania wycieku(rozdział 3). Do sprawdzania szczelności urządzenia na złączach używać wody z mydłem. Czynności wykonać na zewnątrz. Wytworzenie się baniekmydlanych wskazuje na wyciek gazu.• Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane, i przeprowadzić kontrolę za pomocą wody z mydłem. Jeśli wykrycie wycieku nie jestmożliwe, zaprzestać użytkowaniaurządzenia. Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem CADAC w celu uzyskania pomocy technicznej.• Przed napełnieniem butli z gazem najpierw zakręcić zawór butli (jeśli jest zamocowany), a następnie obrócić zawór regulacyjny w prawo do pozycjizatrzymania.• Upewniając się, że płomień został zgaszony, odkręcić reduktor. Zamocować pełną butlę, stosując się do środków ostrożności opisanych powyżej.6. Zapalanie urządzeniaŚrodki ostrożności przez zapaleniem• Po dłuższym okresie braku użytkowania sprawdzić stan otworów doprowadzających powietrze w pokrywie zaworów pod kątem obecnościinsektów, które mogą utrudnić przepływ gazu. Sprawdzić wlot zwężki Venturiego pod kątem obecności insektów. Po przeprowadzeniu kontrolizamontować wszystkie elementy we właściwych pozycjach.• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie na stabilnym, równym podłożu.Korzystanie z zaworu regulacyjnegoIstnieją dwa ustawienia zatrzymania zaworu regulacyjnego: niski płomień i zapłon/płomień wysoki. Ustawienia te stanowią ograniczenia regulacjipłomienia.Zapalanie za pomocą zapalnika piezoelektrycznego• W celu zapalenia urządzenia za pomocą zapalnika piezoelektrycznego należy wcisnąć i obrócić pokrętło regulacyjne w lewo aż do usłyszeniakliknięcia. Jeżeli pierwsza iskra nie powoduje zapłonu, należy wcisnąć i obrócić pokrętło regulacyjne całkowicie w prawo. Podjąć ponowną próbę,wciskając i obracając pokrętło regulacyjne w lewo aż do usłyszenia kliknięcia. W przypadku braku zapłonu przez pierwsze dwie lub trzy sekundynależy zakręcić zawór regulacyjny, wciskając pokrętło i obracając je całkowicie w prawo. Odczekać około trzy sekundy, aby umożliwić ujście gazunagromadzonego w misie palnika. W razie konieczności powtórzyć powyższy proces aż do wystąpienia zapłonu. Zapłon powinien wystąpić wciągu jednej lub dwóch początkowych sekund.Zapalanie za pomocą zapalarki do grilla• Jeżeli urządzenie jest zimne, palnik można zapalić od góry przed umieszczeniem odpowiedniej powierzchni użytkowej na płycie na tłuszcz.Podczas zapalania gorącego urządzenia zaleca się jednak wprowadzenie zapalarki do grilla przez jeden z otworów wentylacyjnych pod palnikiemi ustawienie go na poziomie palnika (NIE wkładać zapalarki do grilla przez duży otwór znajdujący się bezpośrednio pod palnikiem). Uruchomićzapalarkę do grilla. Po uruchomieniu zapalarki do grilla w celu zapalenia palnika wcisnąć i obrócić pokrętło w lewo.Informacje ogólne• Po uruchomieniu urządzenia intensywność płomienia można regulować za pomocą pokrętła zaworu: w lewo, aby zmniejszyć płomień, lub wprawo, aby go zwiększyć.• Pozycja całkowitego zamknięcia znajduje się w skrajnej prawej pozycji. Aby obrócić zawór z pozycji całkowitego zamknięcia, należy najpierwnacisnąć pokrętło, tak aby możliwe było jego odblokowanie. Po wciśnięciu przekręcić pokrętło w lewo. Po odblokowaniu trzpienia wciskaniepokrętła nie jest już konieczne. Możliwe jest swobodne obracanie pokrętłem i ustawienie właściwej wielkości płomienia.• Do obserwacji płomienia służy otwór rewizyjny w bocznej części płyty na tłuszcz.• Zbyt wysoki płomień podczas przyrządzania potraw o dużej zawartości tłuszczu może spowodować wybuchy ognia. W takim przypadku należyzmniejszyć płomień aż do momentu ustania wybuchów.• Podczas użytkowania nie przenosić urządzenia. Oprócz zagrożenia czynność ta może także powodować wybuchy ognia.• Po zakończeniu użytkowania w pierwszej kolejności zamknąć zawór butli z gazem (tam, gdzie to konieczne). Po zgaśnięciu płomienia zamknąćzawór na urządzeniu, wciskając i całkowicie przekręcając pokrętło regulacyjne w prawo.Rys. 10

Strona: 5

71717. Korzystanie z urządzenia i powierzchni użytkowychRuszt do grillowania (Rys. 13)• Ruszt do grillowania umieszczany jest na trzech odlanych ciśnieniowoelementach ustalających na płycie na tłuszcz (rys. 11).• Dostępny jako element dodatkowy i część zamienna• Powierzchnia użytkowa pokryta nieprzywierającą warstwą• Nie używać metalowych przyborów kuchennych, które mogą spowodowaćuszkodzenie warstwy nieprzywierającej.• Idealny do grillowania mięsa, ryb, kurczaka i warzyw• W zestawie wygodna torba do transportu.• OSTRZEŻENIE: Podczas obsługiwania rusztu do grillowania zaleca sięstosowanie rękawic.Płyta nieprzywierająca (Rys. 15)• Płyta do grillowania umieszczana jest na trzech odlanych ciśnieniowo• Dostępny jako element dodatkowy i część zamienna (niedołączony do żadnegomodelu)• Powierzchnia użytkowa pokryta nieprzywierającą warstwą.• OSTRZEŻENIE: Podczas nagrzewania wstępnego płyty do grillowania niestosować silnego płomienia i pokrywy przez dłużej niż 15 minut, może tobowiem spowodować uszkodzenie nieprzywierającej powłoki i płyty.• OSTRZEŻENIE: Podczas obsługiwania płyty do grillowania zaleca sięBrytfanna do pieczenia (Rys. 17)• Powierzchnia użytkowa pokryta warstwą porcelanowo-emaliowaną• Idealna do przygotowywania pieczonego kurczaka, jagnięciny, warzyw itp.• OSTRZEŻENIE: Podczas obsługiwania brytfanny do pieczenia zaleca sięstosowanie rękawicLocatorsRys. 11Rys. 18Rys. 17Rys. 15Rys. 13Rys. 168910-1018910-1028910-1088910-1058910-110Podstawka pod garnek (Rys. 19)• Niklowania podstawka do większości standardowych garnków.• Dostępny jako element dodatkowy i część zamienna.• OSTRZEŻENIE: Podczas obsługiwania podstawki pod garnek zaleca sięKamień do przygotowywania pizzy (Rys. 18)• Kamień do pieczenia o grubości 10 mm jest odporny na temperatury do 500ºC• Do płyty dołączony jest niklowany uchwyt.• OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z kamienia do pieczenia zaleca się stosowanierękawic.BBQ 2 Plancha (Rys. 16)• BBQ Plancha daje maksymalną wszechstronność z otwartym grill grill na jednejstronie i płaski grill pan na drugim.• Ceramiczna powlekany top jest łatwy w obsłudze i czyste.• Dogodnym torba jest wliczone.• UWAGA: Zaleca się stosowanie rękawic przy pracy z BBQ Plancha.Rys. 198910-SP003

Strona: 6

72728. Konserwacja ogólnaObowiązek konserwacji urządzenia od momentu zakupu spoczywa wyłącznie na kliencie.Urządzenie nie wymaga wykonywania regularnych czynności konserwacyjnych.Wymiana zablokowanej dyszy:• Urządzenie Citi Chef wyposażone jest w odpowiednich rozmiarów dyszę służącą do regulacji ilości gazu.• Zablokowanie otworu dyszy może być przyczyną zbyt małego płomienia lub jego braku. Nie należy czyścić dyszy za pomocą szpilki lub innegopodobnego przedmiotu, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia otworu, przez co użytkowanie urządzenia może stwarzać zagrożenie.• Aby wymienić dyszę: Pociągnij tylny panel za pomocą uchwytu (Rys. 20) Zdejmij pokrywę, siatkę grillową, stojak do naczyń i inne luźneprzedmioty z urządzenia. Odkręć 3 wkręty od spodu urządzenia, jak pokazano na rysunku 21, spowoduje to poluzowanie palnika. Następniewyjąć palnik delikatnie, podnosząc go (rys. 22), UWAGA, palnik jest przymocowany do przewodu zapłonu piezoelektrycznego. NIE wyjmuj palnikaw przeciwnym razie istnieje ryzyko urwania przewodu zapłonu piezoelektrycznego z urządzenia. Delikatnie odłóż palnik na bok co spowodujeodsłonięcie i dostęp dyszy (rys. 23). Dyszę można teraz zdemontować za pomocą odpowiedniego klucza. Nie używaj szczypiec do odkręceniadyszy, gdyż może to spowodować uszkodzenie dyszy lub urządzenia w taki sposób, że nie będzie możliwe usunięcie dyszy. Wkręcić nową dyszę dozaworu. Nie dokręcaj zbyt mocno, gdyż może to spowodować uszkodzenie dyszy.• W celu ponownego zmontowania urządzenia powtórzyć powyższe czynności w odwrotnej kolejności.Wymiana węża:• Opis montażu węża zawiera rozdział 5 – Montaż i wymiana węża i butli z gazem.Rys. 20 Rys. 21• WAŻNE! Aby zachować ważność gwarancji, należy stosować wyłącznie specjalne powierzchnie użytkowe CADAC.• UWAGA! W przypadku wiatru zawsze korzystać z osłony od wiatru.Rys. 19. 18910-100Ruszt Grill 2 Braai (Rys. 1)• Ruszt Grill 2 Braai umieszczany jest na trzech odlanych ciśnieniowo elementachustalających na płycie na tłuszcz (rys. 11).• Gładka połowa idealnie nadaje się do przygotowywania ryb, potraw śniadaniowych inaleśników, a połowa żebrowana jest doskonała do grillowania mięsa, ryb, kurczakai warzyw.• OSTRZEŻENIE: Podczas obsługiwania rusztu Grill 2 Braai zaleca się stosowanie

Strona: 7

7373Rys. 23Rys. 2220162-SP011Strumień20162-SP00510. Przechowywanie i transport• Pokrywę można przymocować do tylnej części torby za pomocą specjalnych pasów.• Nieprawidłowe działanie urządzenia po przechowywaniu i wykonaniu czynności kontrolnych podanych w rozdziałach 5 i 8 może oznaczaćzablokowanie zwężki Venturiego. Skutkiem zablokowania zwężki Venturiego może być słabszy żółtawy płomień lub, w przypadkach skrajnych,jego całkowity brak. W takim przypadku konieczne jest zdemontowanie palnika w sposób opisany w rozdziale 8 – Konserwacja ogólna orazgruntowne sprawdzenie i usunięcie obcych ciał, które mogły zgromadzić się w zwężce Venturiego.9. Czyszczenie• Uwaga: Nazwy elementów podano w rozdziale 7.• Płyta do grillowania: Usunąć tłuszcz z rynienki na dnie płyty na tłuszcz i przeprowadzić czyszczenie ten sam sposób co w przypadku płyty dogrillowania typu. Po wytarciu tłuszczu pozostałego po gotowaniu umyć ruszt i płytę w ciepłej wodzie, używając detergentu nieposiadającegowłaściwości ściernych.• Pokrywa: Umyć pokrywę w ciepłej wodzie, używając odpowiedniego detergentu nieposiadającego właściwości ściernych. Nie używać ostrychprzedmiotów metalowych ani detergentów o właściwościach ściernych, może to bowiem spowodować uszkodzenie powierzchni.• Uwaga: W przypadku uporczywych plam konieczne może być użycie środka do czyszczenia piekarników.Pielęgnacja nieprzywierających powierzchni użytkowych:• Nieprzywierające powierzchnie użytkowe pokryte są warstwą Non-Sticku, który sprawdza się w przypadku najlepszych naczyń do gotowaniana świecie. Zachowanie zasad pielęgnacji może przyczynić się do przedłużenia okresu bezproblemowego gotowania zdrowych potraw nanieprzywierających powierzchniach.• W celu zachowania właściwości odżywczych potraw i utrzymania nieprzywierających właściwości powierzchni użytkowej zaleca się korzystanie zpłomienia niskiego lub średniego.• Metalowe przybory kuchenne mogą spowodować uszkodzenie nieprzywierającej powłoki.• UWAGA! Podczas gotowania zaleca się wykorzystywanie wyłącznie przyborów z tworzywa sztucznego lub drewnianych.• Nie przegrzewać nieprzywierających powierzchni użytkowych. Zawsze przed użyciem pokrywać je niewielką ilość oleju.• Przed zanurzeniem w wodzie odczekać, aż nieprzywierające powierzchnie ostygną.• Mycie powierzchni nieprzywierającej w zmywarce jest całkowicie bezpieczne, jednak łatwość jej czyszczenia sprawia, że wystarcza szybkie mycieręczne. Nie zaleca się korzystania z detergentów posiadających właściwości ścierne, może to bowiem uszkodzić nieprzywierającą powierzchnię.• Po wyczyszczeniu odświeżyć powierzchnię, używając niewielkiej ilości oleju roślinnego.• Po każdym użyciu usunąć tłuszcz z płyty na tłuszcz i wyczyścić ją w sposób właściwy dla płyty do grillowania.11. Zwrot urządzenia w celu naprawy lub wykonania czynności serwisowych• Do not modify the appliance, as this could be dangerous.• If you cannot rectify a fault by following these instructions, contact your local CADAC distributor for details on how to return the product forattention.• Your CADAC Citi Chef is guaranteed by CADAC for a period of 5 years against factory fault.

Strona: 8

747412. Części zamienne i akcesoria• Zawsze stosować oryginalne części zamienne CADAC, ponieważ zostały one zaprojektowane tak, by zagwarantować optymalną sprawność.*Sprzedawane tylko w niektórych regionach20162-SP00120162-SP0028910-SP02820162-SP00320162-SP00720162-SP00620162-SP00820162-SP01020162-SP011 (28 mbar)20162-SP022 (50 mbar)20162-SP00920162-SP01720162-SP01820162-SP01920162-SP02020162-SP012 (28 mbar)20162-SP013 (50 mbar)20162-SP01420162-SP01520162-SP016

Marka:
Cadac
Produkt:
Grille
Model/nazwa:
Citi Chef 50
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Duński, Polski, Norweski, Słoweński

Powiązane produkty Cadac Citi Chef 50

3. Informacje z zakresu bezpieczeństwa

Wąż

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do wykorzystywania na zewnątrz.

Wąż i reduktor dostarczane są z tym urządzeniem (tylko RPA)

Wąż należy sprawdzać pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem oraz przed

podłączeniem do butli gazowej.

Nie używać urządzenia, jeżeli wąż jest uszkodzony lub zużyty. Wymienić wąż.

Nie używać urządzenia, jeśli jest nieszczelne, uszkodzone lub nie działa prawidłowo.

Butla gazowa

Korzystać wyłącznie z butli gazowych zatwierdzonych w danym kraju.

Butlę z gazem należy zawsze podłączać/wymieniać w dobrze wentylowanych miejscach,

najlepiej na zewnątrz, z dala od jakichkolwiek źródeł zapłonu takich jak otwarty płomień,

płomień podtrzymujący, grzejnik elektryczny oraz z dala od innych osób.

Butle gazowe przechowywać z dala od źródeł ciepła i płomieni. Nie umieszczać urządzenia na

piecu ani żadnych innych gorących powierzchniach.

Używane naboje gazowe/butle gazowe muszą być ustawione w pozycji pionowej. Pozwala to

zapewnić właściwy sposób uwalniania paliwa. Brak stosowania się do tych wytycznych może

powodować uwalnianie się płynu z butli i stworzenie zagrożenia.

Nie podejmować prób odłączenia butli, kiedy urządzenie jest uruchomione.

Po użyciu lub w trakcie przechowywania butla gazowa musi być odłączona od urządzenia.

Montaż i użytkowanie

Używać wyłącznie na stabilnym, równym podłożu.

Nie podejmować prób przenoszenia uruchomionego urządzenia.

Nie korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia osłony cieplnej, tacki na tłuszcz lub misy

palnika prowadzącego do stykania się osłony cieplnej i płyty na tłuszcz podczas użytkowania.

Produkt zwrócić dystrybutorowi Cadac w celu naprawy.

Upewnić się, że w pobliżu urządzenia nie znajdują się żadne materiały łatwopalne. Minimalny

bezpieczny odstęp: 1, 2 m nad urządzeniem. 600 mm z tyłu i z boku. (zob. rys. 2)

Ostrożnie: Podczas zdejmowania i zakładania pokrywy, ze względu na wysoką temperaturę jej

uchwytu, zaleca się korzystanie z rękawic ochronnych.

Ostrożnie: Elementy urządzenia mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Zalecane jest

korzystanie z rękawic ochronnych.

Nie dopuszczać dzieci w pobliże urządzenia.

Wyłącznie do użytku na zewnątrz!

UWAGA! W przypadku korzystania z urządzenia w przypadku wiatru pokrywa musi pełnić

funkcję osłony od wiatru i należy ją ustawić w sposób wskazany na rys. 4.

Płomień wsteczny

W przypadku wystąpienia płomienia wstecznego (kiedy płomień cofa się, zapalając się

wewnątrz palnika lub obudowy zwężek Venturiego), natychmiast odciąć dopływ gazu,

zamykając najpierw zawór butli, a następnie zawór urządzenia. Po wygaszeniu płomienia

zdemontować reduktor i sprawdzić stan uszczelki. W razie wątpliwości wymienić uszczelkę.

Ponownie zapalić palnik w sposób opisany w części 6 poniżej. Jeśli zjawisko płomienia

wstecznego powtarza się, zwrócić produkt do autoryzowanego punktu serwisowego CADAC.

Wycieki

W przypadku wycieku (którego objawem jest zapach gazu) natychmiast zakręcić pokrętło na

butli gazowej. Sprawdzenie urządzenia pod kątem wycieków musi odbywać się na zewnątrz.

Nie podejmować prób wykrywania wycieków za pomocą płomienia; użyć wody z mydłem.

Właściwą metodą kontroli wycieków jest posmarowanie złączy wodą z mydłem. Wytworzenie

się baniek mydlanych oznacza wyciek gazu. Natychmiast odłączyć dopływ gazu, najpierw

zamykając zawór regulacyjny na butli gazowej, a następnie zawór urządzenia. Sprawdzić

prawidłowość wykonania połączeń. Skontrolować je jeszcze raz, używając wody z mydłem.

Jeżeli wyciek gazu występuje nadal, zwrócić produkt dystrybutorowi CADAC celem

przeprowadzenia jego inspekcji/naprawy.

• Sprawdzić, czy wycieki nie występują na końcówce zaworu oraz reduktorze butli, uruchamiając

przepływ gazu na butli, ale nie na zaworze regulacyjnym urządzenia.

503-0623 LEV11 (20162) Citi Chef 50 - User Manual (EU & SA). indd 68

68

PL

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

WIATR

Rys. 4

14/12/2017 11:39:48

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Grillo Chef 2 5650. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Marka:
Cadac
Produkt:
Grille
Model/nazwa:
Grillo Chef 2 5650
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Słoweński

Powiązane produkty Cadac Grillo Chef 2 5650

Instrukcja bezpiecznego użytkowania Cadac Eazi Chef 8210

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpiecznego użytkowania Cadac Eazi Chef 8210

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpiecznego użytkowania Cadac Eazi Chef 8210