Instalacja sprzętu Ge 164d2966p079

Instalacja sprzętu Ge 164d2966p079 jest łatwa i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że produkt jest odpowiednio dobrany pod względem wymiarów, wagi i funkcjonalności. Przed rozpoczęciem należy przeczytać instrukcję obsługi i sprawdzić, czy ma się odpowiednie narzędzia. Następnie należy wybrać właściwy rodzaj podłoża i wybrać miejsce, w którym sprzęt zostanie zainstalowany. Jeśli to możliwe, zaleca się zainstalowanie sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. Należy też zwrócić uwagę na wymogi dotyczące oświetlenia i wentylacji. Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia są poprawne i bezpieczne, a następnie uruchomić sprzęt.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja sprzętu Ge 164d2966p079

NVIDIA GeForce Experience - problem z instalacją składników - Sprzęt komputerowy - dobreprogramy - forum

Ładowanie

 • NEWSY
 • BLOGI
 • PROGRAMY
 • GRY

Pomoc techniczna dla systemu Windows 7 zakończyła się 14 stycznia 2020 r.

Zalecamy migrację do systemu Windows 11, aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej

W dowolnym momencie można sprawdzić, czy usługa Windows Update znalazła zaktualizowane sterowniki sprzętu, szczególnie jeśli ostatnio zainstalowano nowe urządzenie. Następnie można zainstalować zaktualizowane sterowniki. Jak to zrobić:

 1. Otwórz usługę Windows Update, klikając przycisk Start . W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W okienku z lewej strony kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje. Jeśli są dostępne jakieś aktualizacje, kliknij linki, aby dowiedzieć się więcej na ich temat. Usługa Windows Update informuje, czy aktualizacja jest ważna, zalecana, czy opcjonalna. Każdy typ aktualizacji może zawierać sterowniki.

  Na stronie Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować poszukaj aktualizacji dla urządzeń, zaznacz pola wyboru dla każdego sterownika, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK. Mogą nie być dostępne żadne aktualizacje sterowników.

  Na stronie Windows Update kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje . Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Usługa Windows Update poinformuje, czy aktualizacje zostały pomyślnie zainstalowane.

Uwagi: 

  Niektóre aktualizacje wymagają ponownego uruchomienia komputera.

Aby automatycznie pobierać dostępne aktualizacje sterowników dla swojego sprzętu, wybierz opcję instalowania zalecanych aktualizacji przez system Windows. Można zdecydować, aby system Windows automatycznie instalował ważne i zalecane aktualizacje lub tylko ważne aktualizacje. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane ani instalowane automatycznie. Aby uzyskać wszystkie dostępne aktualizacje dla swoich urządzeń, sprawdzaj okresowo, czy w usłudze Windows Update są dostępne aktualizacje opcjonalne.

Otwórz usługę Windows Update, klikając przycisk Start

W lewym okienku kliknij pozycję Zmień ustawienia.

W obszarze Aktualizacje ważne kliknij element na liście. Możesz zdecydować, które aktualizacje mają być pobierane i instalowane automatycznie.

W obszarze Zalecane aktualizacjezaznacz pole wyboru Zapewnij mi zalecane aktualizacje w taki sam sposób, w jaki otrzymuję ważne aktualizacje, a następnie kliknij przycisk OK, Zezwalaj wszystkim użytkownikom na instalowanie aktualizacji na tym komputerze.

Najlepiej jest zezwolić systemowi Windows na automatyczne instalowanie sterowników urządzeń. Jeśli system Windows nie może znaleźć sterownika urządzenia, możesz wyszukać sterownik w witrynie internetowej producenta urządzenia. Aktualizacje sterowników są często dostępne w sekcji pomocy technicznej takich witryn internetowych.

Jeśli znajdziesz zaktualizowany sterownik, wykonaj instrukcje instalacji znajdujące się w witrynie internetowej. Większość sterowników instaluje się sama — po ich pobraniu zwykle wystarczy kliknąć dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację, a następnie sterownik sam instaluje się na komputerze.

Sterowniki niektórych urządzeń wymagają, aby je samodzielnie zainstalować. W przypadku pobrania sterownika, który nie instaluje się sam, wykonaj poniższe czynności. (Aby wykonać te czynności, trzeba się zalogować jako administrator).

Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk Start, Panel sterowania , klikając pozycję Systemi zabezpieczenia, a następnie w obszarze Systemkliknij pozycję Menedżer urządzeń. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub podaj potwierdzenie.

Na liście kategorii sprzętu znajdź urządzenie, które chcesz zaktualizować, i kliknij dwukrotnie jego nazwę.

Kliknij kartę Sterownik, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Windows 10 Pro released in July 2015 Windows 8 Windows 8 Enterprise Windows 8 Pro Windows 8. 1 Windows 8. 1 Enterprise Windows 8. 1 Pro Windows 7 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Starter Windows 7 Ultimate Windows Server 2008 Datacenter Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems Windows Server 2008 Foundation Windows Server 2008 Standard Windows Server 2008 Standard without Hyper-V Windows Server 2008 R2 Datacenter Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems Windows Server 2008 R2 Foundation Windows Server 2008 R2 Standard Więcej... Mniej

Podsumowanie

W tym artykule omówiono kody błędów generowane przez Menedżera urządzeń w systemie Windows. Prawdopodobnie ten artykuł został otwarty, ponieważ Menedżer urządzeń lub inne narzędzie (np. DXDiag) zgłosiło kod błędu i użytkownik nie wie, jak rozwiązać problem. Zawartość tego artykułu ułatwia znalezienie kodu błędu i prezentuje wskazówki pozwalające podjąć próbę usunięcia błędu.

Aby uzyskać rozwiązania ogólnych problemów w Menedżerze urządzeń, zobacz następujące artykuły:

 • Na liście wyświetlanej w Menedżerze urządzeń nie są uwzględniane urządzenia, które nie są podłączone

 • Zaktualizuj sterowniki w systemie Windows 10

W przypadku problemów z określonymi typami urządzeń, zobacz następujące artykuły:

Rozwiąż problemy z dźwiękiem w systemie Windows 10Rozwiąż problemy z połączeniem drukarki i drukowaniem w systemie Windows 10Kamera nie działa w systemie Windows 10

Najpierw wypróbuj te kroki

Na początek spróbuj usunąć problem przy użyciu tych typowych rozwiązań:

Aktualizacje sterownika urządzenia przy użyciu usługi Windows Update

Zaktualizuj sterownik urządzenia przy użyciu usługi Windows Update.


Aktualizacja sterownika urządzenia z witryny producenta

Zaktualizuj sterownik urządzenia z witryny producenta. Wykonaj podane instrukcje instalacji lub aktualizacji.

Jeśli urządzenie było fabrycznie zamontowane w komputerze, przejdź do witryny producenta komputera.

Jeśli urządzenie zostało zamontowane po zakupie komputera, przejdź do witryny producenta urządzenia.

Jeśli urządzenie było fabrycznie zamontowane w komputerze, ale producent komputera nie udostępnia zaktualizowanego sterownika urządzenia, przejdź do witryny producenta urządzenia.

Uwaga Upewnij się, że instalowane sterowniki urządzenia są zgodne z używaną wersją systemu Windows i platformą.

Kody błędów wyświetlanych w Menedżerze urządzeń

Jeśli powyższe kroki nie pomogły w rozwiązaniu problemu lub ich wykonanie nie było możliwe, odszukaj kod błędu w tabeli poniżej i wykonaj zalecane instrukcje jego rozwiązania. Możesz też kliknąć dany kod błędu, by uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Uwaga Artykuł nie zawiera wszystkich kodów błędów generowanych przez Menedżera urządzeń. Jeśli wyświetlany kod błędu nie został tu wymieniony, możesz uzyskać wsparcie, kontaktując się z pomocą techniczną dostawcy urządzenia lub pomocą techniczną firmy Microsoft.

Jak znaleźć kod błędu wyświetlany w Menedżerze urządzeń

  W Menedżerze urządzeń kliknij dwukrotnie typ urządzenia, którego dotyczy problem.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, którego dotyczy problem, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Właściwości dla tego urządzenia. Kod błędu można sprawdzić w obszarze Stan urządzenia tego okna dialogowego.

Kody błędów i sposoby rozwiązania problemu

Przyczyna

Na komputerze nie są zainstalowane sterowniki urządzenia lub nie są one poprawnie skonfigurowane.

Zalecane rozwiązanieZaktualizowanie sterownika

W oknie dialogowym Właściwości urządzenia kliknij kartę Sterownik, a następnie przycisk Aktualizuj sterownik, aby uruchomić Kreatora aktualizacji sprzętu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować sterownik. Jeśli aktualizacja sterownika nie rozwiąże problemu, zajrzyj do dokumentacji sprzętu, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika. System Windows może zawierać wbudowany sterownik. Mogą też być nadal dostępne pliki sterownika zainstalowane podczas poprzedniego konfigurowania urządzenia. W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Pełny komunikat o błędzie„Sterownik tego urządzenia może być uszkodzony lub w systemie może być za mało pamięci bądź innych zasobów. (Kod 3)”

Sterownik urządzenia może być uszkodzony albo może brakować pamięci. W systemie może być za mało pamięci i może być konieczne jej zwolnienie lub rozszerzenie.

Zalecane rozwiązaniaZamknięcie niektórych otwartych aplikacji

Jeśli w systemie nie ma wystarczającej ilości pamięci do uruchomienia urządzenia, należy zamknąć niektóre aplikacje, aby zwolnić pamięć. Można też sprawdzić zasoby pamięci i systemowe oraz ustawienia pamięci wirtualnej.

Aby sprawdzić zasoby pamięci i systemowe, otwórz Menedżera zadań. W tym celu naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij polecenie Menedżer zadań.

Aby sprawdzić ustawienia pamięci wirtualnej, otwórz okno dialogowe Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Ustawienia w obszarze Wydajność.

Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie sterownika

Sterownik urządzenia mógł ulec uszkodzeniu. Należy odinstalować sterownik za pomocą Menedżera urządzeń i przeprowadzić skanowanie w poszukiwaniu nowego sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

W oknie dialogowym Właściwości urządzenia kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uruchom ponownie komputer.

Otwórz Menedżera urządzeń, kliknij menu Akcja, a następnie kliknij polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu. Niekiedy jest otwierany Kreator nowego sprzętu, w którym może zostać wyświetlony monit o sterownik.

Zainstalowanie dodatkowej pamięci RAM

Może być konieczne zainstalowanie dodatkowej pamięci RAM.

„System Windows nie może zidentyfikować tego sprzętu, ponieważ nie ma on prawidłowego numeru identyfikacyjnego sprzętu. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z producentem sprzętu. (Kod 9)”

Komputer wykrył nieprawidłowe identyfikatory urządzeń dla sprzętu.

Skontaktuj się z dostawcą sprzętu. Sprzęt lub sterownik jest uszkodzony.

„Nie można uruchomić tego urządzenia. Spróbuj zaktualizować sterownik tego urządzenia. (Kod 10)”

Zazwyczaj klucz sprzętowy urządzenia zawiera wartość „FailReasonString”. Zapisany w tej wartości ciąg jest wyświetlany jako zdefiniowany przez producenta sprzętu komunikat o błędzie. Jeśli klucz sprzętowy nie zawiera wartości „FailReasonString”, wyświetlany jest powyższy komunikat.

W oknie dialogowym Właściwości urządzenia kliknij kartę Sterownik, a następnie przycisk Aktualizuj sterownik, aby uruchomić Kreatora aktualizacji sprzętu.

To urządzenie nie może odnaleźć wystarczającej ilości wolnych zasobów, których mogłoby użyć. Aby użyć tego urządzenia, należy wyłączyć jedno z innych urządzeń uruchomionych w tym systemie. (Kod 12)

Ten błąd może wystąpić w przypadku przypisania tych samych portów We/Wy, tego samego przerwania lub tego samego kanału bezpośredniego dostępu do pamięci (w systemie BIOS, w systemie operacyjnym lub w obu tych systemach) do dwóch urządzeń zainstalowanych na komputerze. Ten komunikat o błędzie może również zostać wyświetlony, jeśli system BIOS nie przydzielił urządzeniu wystarczającej ilości zasobów.

Windows Vista lub nowsza wersja systemu Windows

Przy użyciu Menedżera urządzeń określ źródło konfliktu i rozwiąż go. Więcej informacji o sposobie rozwiązywania konfliktów urządzeń można znaleźć w pomocy dotyczącej używania Menedżera urządzeń. Ten komunikat o błędzie może również zostać wyświetlony, jeśli system BIOS nie przydzielił urządzeniu wystarczającej ilości zasobów. Komunikat zostanie na przykład wyświetlony, jeśli system BIOS nie przydzieli przerwania kontrolerowi USB ze względu na nieprawidłową tabelę specyfikacji wieloprocesorowej (MPS).

Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

Otwórz Menedżera urządzeń.

Kliknij dwukrotnie ikonę, która reprezentuje urządzenie w oknie Menedżera urządzeń.

Na wyświetlonym arkuszu właściwości urządzenia kliknij pozycję Rozwiąż problemy, by uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów sprzętowych z urządzeniem.

Ten komunikat o błędzie może również zostać wyświetlony, jeśli system BIOS nie przydzielił urządzeniu wystarczającej ilości zasobów.

„To urządzenie nie będzie działać właściwie, dopóki komputer nie zostanie uruchomiony ponownie. Aby uruchomić ponownie komputer, kliknij pozycję Uruchom komputer ponownie. (Kod 14)”

Uruchom ponownie komputer. W menu Start kliknij pozycję Zamknij, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie.

„System Windows nie może zidentyfikować wszystkich zasobów używanych przez to urządzenie. Aby określić dodatkowe zasoby tego urządzenia, kliknij kartę Zasoby w Menedżerze urządzeń i wypełnij brakujące ustawienia. Sprawdź w dokumentacji sprzętu, jakich ustawień użyć. (Kod 16)”

Urządzenie jest jedynie częściowo skonfigurowane i może wymagać dodatkowej ręcznej konfiguracji zasobów, których potrzebuje.

Następująca procedura może zadziałać tylko w przypadku urządzeń typu Plug and Play. Jeśli urządzenie nie jest typu Plug and Play, więcej informacji można uzyskać w jego dokumentacji lub kontaktując się z producentem.

W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

Kliknij dwukrotnie urządzenie na liście i wybierz kartę Zasoby.

Na liście Ustawienia zasobu sprawdź, czy obok zasobu jest wyświetlany znak zapytania. Jeśli tak jest, wybierz ten zasób i przypisz go do urządzenia.

Jeśli nie można zmienić zasobu, kliknij przycisk Zmień ustawienia. Jeśli przycisk Zmień ustawienia jest niedostępny, wyczyść pole wyboru Użyj ustawień automatycznych, aby go udostępnić.

Zainstaluj ponownie sterownik urządzenia przy użyciu Kreatora aktualizacji sprzętu

Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

Z wyświetlonego menu wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, by uruchomić Kreatora aktualizacji sprzętu.

Ręcznie zainstaluj ponownie sterownik urządzenia

Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Odinstaluj.

Po odinstalowaniu urządzenia z paska menu wybierz pozycję Akcja.

Wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

System Windows nie może uruchomić tego urządzenia sprzętowego, ponieważ jego informacje o konfiguracji (w rejestrze) są niekompletne lub uszkodzone. (Kod 19)

Ten problem może wystąpić wtedy, gdy dla urządzenia zdefiniowano więcej niż jedną usługę, wystąpił błąd przy otwieraniu klucza usługi albo nie można uzyskać nazwy sterownika z klucza usługi.

Wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

Przywrócenie ostatniej działającej konfiguracji rejestru

Aby przywrócić ostatnią działającą konfigurację rejestru komputera, należy ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym i wybrać opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja lub też, jeśli utworzono punktu przywracania systemu, można spróbować przywrócić komputer do niego.

Opcja przywracania w systemie Windows 10Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie plików (Windows 8. 1)

Jakie są opcje odzyskiwania systemu w systemie Windows? (Windows 7)

System Windows usuwa to urządzenie. (Kod 21)

Ten błąd oznacza, że trwa usuwanie urządzenia z systemu Windows. Usuwanie urządzenia nie zostało jeszcze ukończone. Ten kod błędu jest tymczasowy i występuje jedynie podczas prób zapytania o urządzenie, a następnie jego usunięcia.

Możesz poczekać, aż system Windows zakończy usuwanie urządzania, lub uruchomić ponownie komputer.

Zaczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij klawisz F5, aby zaktualizować widok Menedżera urządzeń.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, ponownie uruchom komputer. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Zamknij, a następnie opcję Uruchom ponownie w oknie dialogowym Zamykanie systemu Windows, aby ponownie uruchomić komputer.

Przyczyna 

Użytkownik wyłączył urządzenie w Menedżerze urządzeń.

W Menedżerze urządzeń kliknij menu Akcja, a następnie polecenie Włącz urządzenie. Zostanie uruchomiony kreator włączania urządzeń. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.

To urządzenie nie istnieje, nie działa właściwie lub nie ma zainstalowanych wszystkich potrzebnych sterowników. (Kod 24)

Urządzenie jest niepoprawnie zainstalowane. Przyczyną problemu może być awaria sprzętu. Może też być wymagany nowy sterownik. W takim stanie znajdują się urządzenia przeznaczone do usunięcia z systemu. Po usunięciu urządzenia ten błąd zniknie.

Błąd powinien przestać występować po usunięciu urządzenia.

To urządzenie jest wyłączone, ponieważ jego oprogramowanie układowe nie przydzieliło mu wymaganych zasobów. (Kod 29)

Włącz urządzenie w jego systemie BIOS. Aby uzyskać informacje o sposobie dokonywania tej zmiany, zajrzyj do dokumentacji sprzętu lub skontaktuj się z producentem komputera. 

To urządzenie nie działa poprawnie, ponieważ system Windows nie może załadować sterowników wymaganych dla tego urządzenia. (Kod 31)Wyłączono sterownik (usługę) dla tego urządzenia. Możliwe, że tę funkcję zapewnia sterownik alternatywny. (Kod 32)

Typ uruchamiania tego sterownika ustawiono w rejestrze jako „Wyłączony”.

Uległ awarii translator określający rodzaje zasobów, których wymaga urządzenie.

Użyj narzędzia do konfiguracji systemu BIOS lub zaktualizuj system BIOS.

Skonfiguruj, napraw lub wymień urządzenie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji systemu BIOS oraz konfigurowania lub wymiany urządzenia, skontaktuj się z jego dostawcą.

System Windows nie może określić ustawień dla tego urządzenia. Zajrzyj do dokumentacji, która została dostarczona z tym urządzeniem, i ustaw konfigurację przy użyciu karty Zasób. (Kod 34)

Urządzenie wymaga konfiguracji ręcznej. W celu uzyskania instrukcji dotyczących ręcznego konfigurowania urządzenia zapoznaj się z dokumentacją sprzętu lub skontaktuj się z jego dostawcą. Po skonfigurowaniu urządzenia można użyć karty Zasoby Menedżera urządzeń, aby skonfigurować ustawienia zasobów w systemie Windows.

Oprogramowanie układowe systemu komputera nie zawiera wystarczających informacji, aby można było poprawnie skonfigurować to urządzenie i używać go. Aby używać tego urządzenia, skontaktuj się z producentem komputera w celu uzyskania aktualizacji oprogramowania układowego lub systemu BIOS. (Kod 35)

Tabela systemu wieloprocesorowego przechowująca przydziały zasobów systemu BIOS nie zawiera wpisu dla urządzenia i należy ją zaktualizować.

Skontaktuj się z producentem komputera, aby zaktualizować system BIOS. 

To urządzenie żąda przerwania PCI, lecz jest skonfigurowane dla przerwania ISA (lub odwrotnie). Użyj programu konfigurującego system komputera, aby ponownie skonfigurować przerwanie tego urządzenia. (Kod 36)

Nie powiodła się translacja żądania przerwania.

Zmień ustawienia zastrzegania żądań przerwań w systemie BIOS.

Aby uzyskać informacje o sposobie zmiany ustawień systemu BIOS, zajrzyj do dokumentacji sprzętu lub skontaktuj się z producentem komputera. Jeśli istnieje taka opcja, można spróbować użyć narzędzia do konfigurowania systemu BIOS, aby zmienić ustawienia zastrzegania żądań przerwań. Być może w systemie BIOS są dostępne opcje rezerwacji pewnych przerwań dla urządzeń PCI lub ISA. 

Sterownik zgłosił błąd w trakcie wykonywania procedury DriverEntry.

System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu, ponieważ poprzednie wystąpienie sterownika urządzenia jest wciąż obecne w pamięci. (Kod 38)

Nie można załadować sterownika, ponieważ jego poprzednie wystąpienie nadal znajduje się w pamięci.

System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. Być może brakuje sterownika lub jest on uszkodzony. (Kod 39)System Windows nie może uzyskać dostępu do tego sprzętu, ponieważ w rejestrze brakuje informacji o kluczu usługi lub są one niewłaściwie zapisane. (Kod 40)

Informacje w rejestrze o podkluczu usługi dotyczącej sterownika są nieprawidłowe.

System Windows pomyślnie załadował sterownik urządzenia dla tego sprzętu, ale nie może odnaleźć urządzenia sprzętowego. (Kod 41)

Ten problem występuje po zainstalowaniu sterownika dla urządzenia, które nie jest typu Plug and Play, gdy system Windows nie może odnaleźć tego urządzenia.

System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu, ponieważ istnieje duplikat urządzenia już uruchomiony w systemie. (Kod 42)

Wykryto duplikat urządzenia. Ten błąd występuje w przypadku, gdy sterownik magistrali niepoprawnie utworzył dwa podprocesy o takiej samej nazwie (tak zwany błąd sterownika magistrali) albo gdy urządzenie z numerem seryjnym zostało odnalezione w nowej lokalizacji przed usunięciem go z poprzedniej lokalizacji.

Jeden ze sterowników urządzenia powiadomił system operacyjny o awarii urządzenia.

Jeśli skorzystano już z kreatorów rozwiązywania problemów w sekcji „Najpierw wypróbuj te kroki”, można poszukać dodatkowych informacji o diagnozowaniu tego problemu w dokumentacji sprzętu lub kontaktując się z jego producentem.

Uruchom ponownie komputer. W menu Start kliknij pozycję Zamknij, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie

Aktualnie to urządzenie sprzętowe nie jest podłączone do komputera. Aby rozwiązać ten problem, ponownie podłącz to urządzenie sprzętowe do komputera. (Kod 45)

Ten błąd występuje, jeśli urządzenie wcześniej podłączone do komputera nie jest już podłączone. Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie podłączyć to urządzenie sprzętowe do komputera.

Nie trzeba stosować żadnego rozwiązania. Ten kod błędu służy tylko do wskazania stanu urządzenia (odłączonego) i nie wymaga rozwiązania. Ten kod błędu automatycznie przestaje być wyświetlany po podłączeniu skojarzonego z nim urządzenia do komputera.

System Windows nie może uzyskać dostępu do tego urządzenia sprzętowego, ponieważ system operacyjny jest w trakcie procesu zamykania. Urządzenie sprzętowe powinno działać poprawnie po ponownym uruchomieniu komputera. (Kod 46)

Urządzenie jest niedostępne, ponieważ trwa zamykanie systemu. Ten kod błędu pojawia się tylko wtedy, gdy włączona jest opcja weryfikatora sterowników, a wszystkie aplikacje zostały już zamknięte.

System Windows nie może użyć tego urządzenia sprzętowego, ponieważ zostało ono przygotowane do bezpiecznego usunięcia, ale nie zostało usunięte z komputera. Aby rozwiązać ten problem, odłącz to urządzenie od komputera, a następnie podłącz je ponownie. (Kod 47)

Ten błąd występuje tylko w przypadku użycia aplikacji do bezpiecznego usuwania w celu przygotowania urządzenia do usunięcia albo w przypadku naciśnięcia fizycznego przycisku wysunięcia.

Odłącz urządzenie od komputera, a następnie podłącz je ponownie. Uruchom komputer ponownie, jeśli nie rozwiąże to problemu. W menu Start kliknij pozycję Zamknij, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie

Oprogramowanie dla tego urządzenia zostało zablokowane przed uruchomieniem, ponieważ wiadomo o nim, że powoduje problemy z systemem Windows. Skontaktuj się z producentem sprzętu w celu uzyskania nowego sterownika. (Kod 48)

Należy skontaktować się z producentem urządzenia sprzętowego, aby uzyskać najnowszą wersję sterownika lub zaktualizowany sterownik. Następnie należy zainstalować go na komputerze.

System Windows nie może uruchomić nowych urządzeń sprzętowych, ponieważ gałąź systemu jest za duża (przekracza limit rozmiaru rejestru). (Kod 49)

Został przekroczony maksymalny rozmiar gałęzi systemowej i nowe urządzenia nie będą działać aż do zmniejszenia jej rozmiaru. Gałąź systemowa jest stałą częścią rejestru skojarzoną z zestawem plików zawierających informacje na temat konfiguracji komputera, na którym zainstalowany jest system operacyjny. Do konfigurowanych elementów należą aplikacje, preferencje użytkowników, urządzenia itd. Problem może dotyczyć określonych urządzeń, które nie są już podłączone do komputera, ale informacje o nich nadal znajdują się w gałęzi systemowej.

Odinstaluj urządzenia sprzętowe, których już nie używasz.

Skonfiguruj Menedżera urządzeń do wyświetlania urządzeń, które nie są już podłączone do komputera.

W menu Start kliknij polecenie Uruchom.

W polu Otwórz wpisz ciąg cmd. Zostanie otwarte okno Wiersz polecenia.

W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter: set devmgr_show_nonpresent_devices=1

Otwórz Menedżera urządzeń, kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia. Będą teraz widoczne urządzenia, które nie są podłączone do komputera.

Wybierz niepodłączone urządzenie. Na karcie Sterownik wybierz opcję Odinstaluj.

Powtórz krok 3 dla wszystkich niepodłączonych urządzeń, których już nie używasz. Następnie ponownie uruchom komputer.

W oknie dialogowym Właściwości urządzenia w Menedżerze urządzeń sprawdź, czy błąd został usunięty.

System Windows nie może zastosować wszystkich właściwości dla tego urządzenia. Właściwości urządzenia mogą zawierać informacje opisujące możliwości i ustawienia urządzenia (takie jak ustawienia zabezpieczeń). Aby rozwiązać ten problem, można spróbować zainstalować to urządzenie ponownie. Mimo tego, zalecane jest skontaktowanie się z producentem sprzętu w celu uzyskania nowego sterownika. (Kod 50)To urządzenie obecnie czeka na uruchomienie innego urządzenia lub zestawu urządzeń. (Kod 51).

Rozwiązanie tego problemu aktualnie nie jest dostępne. Aby zdiagnozować ten problem, sprawdź w drzewie urządzeń inne niedziałające urządzenia, od których działania może być uzależnione dane urządzenie. Jeśli uda się określić, dlaczego inne powiązane urządzenie się nie uruchamia, być może uda się rozwiązać problem.

System Windows nie może zweryfikować podpisu cyfrowego sterowników wymaganych dla tego urządzenia. Niedawna zmiana sprzętu lub oprogramowania mogła doprowadzić do instalacji pliku, który jest niepoprawnie podpisany lub uszkodzony albo może być złośliwym oprogramowaniem z nieznanego źródła. (Kod 52)

Sterownik nie jest podpisany lub jest uszkodzony.

Pobierz najnowszy sterownik z witryny producenta sprzętu lub skontaktuj się z nim, by uzyskać pomoc.

To urządzenie jest zarezerwowane do użytku przez debugera jądra systemu Windows na czas trwania tej sesji rozruchu. (Kod 53)

Wyłącz debugowanie jądra systemu Windows, aby umożliwić normalne uruchomienie urządzenia.

To kod przejściowego problemu przypisywany podczas wykonywania metody resetowania ACPI. Jeśli urządzenie nie uruchomi się ponownie z powodu awarii, pozostanie w tym stanie i należy ponownie uruchomić system.

Informacje

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów dotyczących konfliktu urządzeń przy użyciu Menedżera urządzeń można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów dotyczących konfliktu urządzeń przy użyciu Menedżera urządzeń.

Instalacja sprzętu Ge 164d2966p079

Bezpośredni link do pobrania Instalacja sprzętu Ge 164d2966p079

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja sprzętu Ge 164d2966p079