Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Canon Imagerunner Advance C2230g

Canon Imagerunner Advance C2230g to wydajny i nowoczesny kolorowy wielofunkcyjny drukarka z opcją skanowania i kopiowania. Urządzenie łączy w sobie niezawodność i wysoką wydajność w prostym i wygodnym zestawie. Instalacja i uruchomienie Canon Imagerunner Advance C2230g jest łatwe, ponieważ urządzenie jest wyposażone w przyjazny dla użytkownika interfejs. W zestawie dostarczane są wszystkie niezbędne instrukcje, dzięki czemu można łatwo i szybko dokonać instalacji i uruchomienia drukarki. Za pomocą Canon Imagerunner Advance C2230g można drukować, skanować i kopiować dokumenty w wysokiej jakości. Urządzenie może pracować z wieloma różnymi formatami i typami plików, dzięki czemu można wydrukować i przesłać dokumenty w wielu różnych formatach. Canon Imagerunner Advance C2230g jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują wydajnego, niezawodnego i łatwego w użyciu wielofunkcyjnego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Canon Imagerunner Advance C2230g

Dostępne prowadnice

System Windows 10
PowierzchniaProgram Microsoft Edge

Windows 10

W domu lub w miejscu praca te przewodniki ułatwią szybkie rozpoczęcie korzystania z nich.

Ten krótki przewodnik po plikach PDF zawiera omówienie najważniejszych funkcji sklepu Microsoft Store, dzięki którym można szybko rozpocząć pracę i zacząć korzystać z dodatku m.

Szybki Start: Windows Defender

Ten krótki przewodnik po plikach PDF zawiera omówienie najważniejszych funkcji usługi Windows Defender, dzięki którym można szybko rozpocząć pracę z innymi.

Szybki Start:https://go. com/fwlink/? linkid=825670aplikacji Maps

Ten krótki przewodnik PDF zawiera omówienie najważniejszych funkcji aplikacji Maps, dzięki czemu można szybko rozpocząć pracę. Dowiesz się, jak korzystać z kilku znanych funkcji, które ułatwiają Oszczędzanie czasu i baw się w podróży.

Szybki Start: zdjęciahttps://go. com/fwlink/? linkid=825671aplikacji

Ten krótki przewodnik po plikach PDF zawiera omówienie najważniejszych funkcji aplikacji Zdjęcia, dzięki którym można szybko rozpocząć pracę. Dowiesz się, jak korzystać z narzędzi do edycji i funkcji organizacji, które będą tworzyć zdjęcia i albumy z listy.

Szybki Start: filmy & aplikacji TV

W tym krótkim przewodniku PDF przedstawiono niektóre przydatne porady i wskazówki ułatwiające rozpoczęcie korzystania z aplikacji Filmy i telewizor w systemie Windows 10. com/fwlink/? linkid=825647" target="_blank">Szybki Start: pulpit w pracy

Ten krótki przewodnik po plikach PDF zawiera omówienie najważniejszych funkcji pulpitu, dzięki czemu można szybko rozpocząć pracę, korzystając z domu lub w pracy. Dowiesz się, jak korzystać z nowych funkcji, które mogą ułatwić oszczędzanie czasu, być bardziej zorganizowane i robić więcej. com/fwlink/? linkid=825668" target="_blank">Szybki Start: Nawiązywanie połączenia z drukarką sieciową

Ten przewodnik PDF zawiera omówienie różnych sposobów łączenia się z drukarką sieciową, jeśli występują problemy z połączeniem sieciowym. Zaproponowano możliwość wypróbowania, czy jest to mała, średnia czy Duża organizacja. com/fwlink/? linkid=841894" target="_blank">Szybki Start: dobierz własne urządzenie

W tym krótkim przewodniku PDF są przełączane ustawienia urządzeń dla konta służbowego. Dowiedz się, jak korzystać z urządzenia osobistego w celu uzyskiwania dostępu do zasobów organizacyjnych, konfigurowania konta e-mail i łączenia się z właściwą siecią Wi-Fi.

Szybki Start: Microsoft Store

Surface

Te Przewodniki Szybki Start pozwalają na poruszanie się po książce Surface i w programie Surface Pro 4. com/fwlink/? linkid=827480książka powierzchniowa

Ten krótki przewodnik po plikach PDF zawiera omówienie najważniejszych funkcji książki Surface, dzięki którym można szybko rozpocząć pracę i zwiększyć produktywność w domu lub w pracy. Dowiesz się, jak korzystać z funkcji, które mogą ułatwić oszczędzanie czasu i robić więcej. com/fwlink/? linkid=827481" target="_blank">Szybki Start: powierzchnia Pro 4

Ten krótki przewodnik po plikach PDF zawiera omówienie najważniejszych funkcji powierzchni Pro 4, dzięki którym można szybko rozpocząć pracę i zwiększyć produktywność w domu lub w pracy.

Microsoft Edge

Te Przewodniki Szybki Start ułatwiają poruszanie się po programie Microsoft Edge.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Telefon IP Cisco 8841, 8851 i

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI1 Wybieranie numeru4 Przenoszenie6 WyciszenieW celu nawiązania połączenia podnieś słuchawkę i wybierznumer. Możesz także wypróbować jedno z następującychalternatywnych rozwiązań.1. W aktywnym połączeniu naciśnij przycisk Przekaż1. Podczas trwania połączenia naciśnij przycisk WyciszPonowne wybranie ostatniego numeru3.Naciśnij przycisk Powtórz, aby ponownie wybrać numer nalinii głównej. Aby ponownie wybrać numer na innej linii,naciśnij najpierw przycisk tej linii.Wybieranie numeru z odłożoną słuchawką1. Wprowadź numer, gdy telefon jest w stanie oczekiwania.2. Podnieś słuchawkę lub naciśnij jeden z przycisków:1Wybieranie numeru2Odbieranie3Zawieszanie4Przenoszenie5Połączenie konferencyjne6Wyciszenie7Poczta głosowa8Przekierowywanie9Przekierowywanie wszystkich połączeń10 Ristoria połączeń11 Książki telefoniczne12 Ustawienia13 Nawigacja14 Ładowanie USB15 Funkcja Intelligent Proximity16 WskazówkiSzybkie wybieranieWprowadź kod szybkiego wybierania, a następnie naciśnijprzycisk SzybkWyb. Możesz również przypisać numeryszybkiego wybierania do przycisków po lewej stronie telefonu.5 Połączenie2 Odbieranie1. W aktywnym połączeniu naciśnij przycisk KonferencjaWskaźniki nowego połączenia:•Migający na pomarańczowo przycisk linii.Animowana ikonai identyfikator abonentadzwoniącego.Migająca czerwona lampka na słuchawce.Aby odebrać połączenie, podnieś słuchawkę. Możesz równieżnacisnąć migający na pomarańczowo przycisk sesji, przyciskOdbierz, niepodświetlony przycisk zestawu nagłownego lubprzycisk układu głośnomówiącego.Odbieranie na kilku liniachJeśli w momencie nadejścia nowego połączenia prowadzisz jużrozmowę, na ekranie telefonu jest wyświetlany krótkikomunikat. Naciśnij migający na pomarańczowo przycisk linii,aby przełączyć linie, a następnie naciśnij przycisk sesji, abyodebrać drugie połączenie i automatycznie zawiesić pierwszepołączenie.Połączenie możesz odebrać przy użyciu umożliwiającejpodjęcie działania funkcji powiadamiania o połączeniuprzychodzącym, jeśli funkcja ta została włączona przezadministratora.3 Zawieszanie1. Naciśnij przycisk ZawieśUwaga Aby uzyskać najlepszy wynik, należywydrukować na papierze w formacie legal(8, 5 x 14 cali).Przekaz bezpośredniMożesz przekazać aktywne połączenie do zawieszonegopołączenia na tej samej lub na innej liniiW aktywnym połączeniu naciśnij przycisk Przekaż.Naciśnij przycisk Aktywne połączenia, aby wybraćzawieszone połączenie, a następnie naciśnij ponownieprzycisk Przekaż, aby zakończyć przekazywaniepołączenia.Połączenie, przyciskzestawu nagłownego,przyciskukładu głośnomówiącego lub przyciskWybierz.Telefon IP Cisco 8841,8851 i 88612..Wprowadź numer telefonu odbiorcy, do którego chceszprzekazać rozmowę.Naciśnij ponownie przycisk Przekaż (przed odebraniemlub po odebraniu rozmowy). Połączenie zostanieprzekazane.2.. Zostanie wyświetlonaikona zawieszonego połączenia, a przycisk linii zaczniemigać na zielono.Aby wznowić zawieszone połączenie, naciśnij migającyna zielono przycisk albo przycisk Wznów lub Zawieś.konferencyjne.2. Nawiąż nowe połączenie.3. Naciśnij ponownie przycisk Konferencja (przedodebraniem lub po odebraniu rozmowy). Rozpocznie siękonferencja i na ekranie telefonu pojawi się komunikat„Konferencja”.4. Powtórz opisane powyżej czynności, aby dodać kolejnychuczestników.Konferencja kończy się, gdy wszyscy uczestnicy odłożąsłuchawki.Dołączanie połączeńMożesz utworzyć konferencję aktywnego połączeniaz zawieszonym połączeniem na tej samej lub na innej linii.W aktywnym połączeniu naciśnij przycisk Konferencja.przycisk Konferencja, aby utworzyć konferencję.Wyświetlanie i usuwanie uczestnikówPodczas konferencji naciśnij przycisk Pokaż szczegóły. Abyusunąć uczestnika z konferencji, przewiń ekran do jego nazwyi naciśnij przycisk Usuń.2.. Przycisk zacznie świecić, co oznacza, żewyciszenie jest włączone.Naciśnij ponownie przycisk Wycisz, aby wyłączyćwyciszenie.7 Poczta głosowaWskaźniki nowych wiadomości:Zapalona stale czerwona lampka na słuchawce.Ton wiadomości oczekujących (jeśli jest dostępny).Na ekranie wraz z przyciskiem nieaktywnej sesjiwyświetlana jest ikona poczty głosowej oraz liczba.Odsłuchiwanie wiadomościNaciśnij przycisk Wiadomościi postępuj zgodniez komunikatami głosowymi. Aby sprawdzić wiadomości naokreślonej linii, naciśnij najpierw przycisk linii.8 PrzekierowywanieW przypadku połączenia odebranego, przychodzącego lubzawieszonego naciśnij przycisk Przekieruj. Za pomocą funkcjiPrzekieruj można przekierować połączenie do poczty głosowejlub pod inny numer skonfigurowany wcześniej przezadministratora systemu.9 Przekierowywaniewszystkich połączeń1. Aby przekierować połączenia odebrane na linii głównej nainny numer, naciśnij przycisk Przek. wsz.2. Wprowadź numer telefonu lub naciśnij przyciskWiadomości, aby przekierować wszystkiepołączenia do poczty głosowej. Sprawdź, czy na ekranietelefonu zostało wyświetlone potwierdzenie.3. Aby anulować przekierowywanie połączeń, naciśnijprzycisk Przek. wył.Aby skonfigurować przekazywanie na linii pomocniczej,naciśnij przycisk linii, aby wybrać drugą linię, a następnienaciśnij przycisk Przek. wsz.Aby zdalnie skonfigurować przekazywanie, przejdź do portaluSelf Care Portal.Wyświetlanie historii połączeń1. Naciśnij przycisk Aplikacje.2. Przewiń i wybierz opcję Historia połączeń.3. Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić. Na4.telefonie można wyświetlić ostatnich 150 połączeń:nieodebranych, wybranych i odebranych.Aby wyświetlić szczegóły połączenia, przejdź dopołączenia i naciśnij przycisk Więcej, a następnie przyciskSzczegóły.Przeglądanie tylko nieodebranych połączeń1. Wyświetl historię połączeń.2. Naciśnij przycisk Nieodebrane. Możesz również nacisnąćprzycisk sesji połączony z ikoną Historia połączeń.Historia połączeń wybranych1. Wyświetl historię połączeń albo przejdź do połączeńnieodebranych lub wybranych.2. Przejdź do wybranej pozycji i podnieś słuchawkę albonaciśnij przycisk Wybierz.Aby edytować numer przed jego wybraniem, naciśnijkolejno przyciski Więcej > Edycja.1.2.5.Naciśnij przycisk Kontakty.Przewiń i wybierz katalog.Wprowadź kryteria wyszukiwania przy użyciu klawiatury.Naciśnij przycisk Wyślij.Aby wybrać numer, przewiń do odpowiedniej pozycjii naciśnij przycisk Połącz.GłośnośćKontrast ekranu2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Jasność.3. Naciśnij panel Nawigacja z lewej lub prawej strony, abyzmienić kontrast, a następnie naciśnij przycisk Zapisz.Rozmiar czcionki2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Rozmiar czcionki.3. Wybierz ustawienie Bardzo mała, Mała, Normalna,Duża lub Bardzo duża.Naciśnij przycisk Zapisz.usłyszeć dzwonek.5. Wybierz kolejno opcje Ustaw i Zastosuj, aby zapisaćwybrany dzwonek.Uwaga Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Wsteczpowoduje całkowite zamknięcie menu.Aby naładować telefon komórkowy, można użyć portu USBdostępnego z boku telefonu Cisco IP Phone 8851 albo z bokulub z tyłu telefonu Cisco IP Phone 8861.Aby naładować tablet, należy użyć portu USB dostępnego z tyłutelefonu Cisco IP Phone 8861.Uwaga W przypadku używania alfabetu pisanego odprawej do lewej strony, takiego jak arabski,przycisk linii i przycisk sesji są zamienionemiejscami.Naciskaj przyciski w górę, w dół, w lewo lub w prawo naczterokierunkowym panelu nawigacyjnym.Przyciski sesji znajdują się po prawej stronie ekranu telefonu.Jak kontrolować kilka połączeń?Pasek przewijania na ekranie wskazuje względną pozycję naliście.Jeśli używasz zestawu nagłownego do nawiązywania lubodbierania połączeń, służy on jako główny kanał dźwiękowyi w prawym rogu paska nagłówka jest wyświetlona ikonazestawu nagłownego. Podczas używania zestawu nagłownegonaciśnij przycisk Odbierz, aby automatycznie odebraćpołączenie przy użyciu zestawu.Jak skonfigurować klawisze szybkiegowybierania?Aby skonfigurować klawisze szybkiego wybieraniai dostosować inne funkcje i ustawienia telefonu, użyjprzeglądarki na komputerze i przejdź do portalu Self CarePortal.Gdzie można znaleźć pełny podręcznikużytkownika?http://www. cisco. com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list. htmlProximityJak poruszać się na listach lub w menu?Gdzie znajdują się przyciski sesji?Jaki jest najlepszy sposób używania zestawunagłownego?15 Funkcja IntelligentJeśli administrator włączył tę funkcję, możesz nacisnąć przycisklinii pomocniczej, aby wyświetlić menu Bluetooth w celusparowania i podłączenia swojego smartfona. Po podłączeniusmartfona jego nazwa jest wyświetlana na etykiecie liniipomocniczej i możesz używać tej linii do zarządzaniapołączeniami na smartfonie. Tę funkcję możesz równieżwłączyć lub wyłączyć przy użyciu opcji 2-kierunkowejkomunikacji głośnomówiącej w menu Bluetooth. Aby uzyskaćwięcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.2. Wybierz opcję Bluetooth.3. Włącz lub wyłącz opcję 2-kierunkowa komunikacjagłośnomówiąca.Sygnał dzwonka2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dzwonek.3. Wybierz linię.4. Przewiń listę dzwonków i naciśnij przycisk Odtwórz, abyAby całkowicie zamknąć menu, naciśnij przycisk Zakończ.Aby przejść do menu wyższego poziomu, naciśnij przyciskWstecz.Przyciski linii znajdują się po lewej stronie ekranu telefonu.Przyciski, które nie są przypisane do linii telefonicznych, mogąbyć używane jako przyciski szybkiego wybierania lub przyciskiinnych funkcji. W celu uzyskania dodatkowych informacjinależy skontaktować się z administratorem systemu.Cztery klawisze programowe znajdują się pod ekranemtelefonu. Po naciśnięciu przycisku Więcej (jeśli jest dostępny)wyświetlane są dodatkowe klawisze programowe.Jak zamknąć menu?Gdzie znajdują się klawisze programowe?Po podświetleniu pozycji naciśnij przycisk Wybierz. Możeszrównież użyć klawiatury, aby wprowadzić odpowiedni numerpozycji.Gdzie znajdują się przyciski linii?Klawisz głośności znajduje się po lewej stronie klawiatury.Aby dostosować głośność słuchawki, zestawu nagłownegolub układu głośnomówiącego, naciskaj przycisk głośnościpodczas używania telefonu.Aby dostosować głośność dzwonka, naciskaj przyciskgłośności po stronie lewej (-) lub prawej (+).Aby wyciszyć dzwoniący telefon, naciśnij raz przyciskgłośności z lewej strony. Kilkukrotne naciśnięcieprzycisku głośności umożliwia ściszenie dzwonka.Jak wybrać pozycję z listy lub menu?Kolory przycisków linii oznaczają stany połączeń i ułatwiająorientację podczas obsługi kilku połączeń, w tym na liniiwspólnej:Dzwoniące połączenie — miga na pomarańczowo.Trwające połączenie — świeci na zielono.Zawieszone połączenie — miga na zielono.Linia wspólna używana zdalnie — świeci na czerwono.Linia wspólna zawieszona zdalnie — miga na czerwono.Siedziba w AmeryceCisco Systems, Inc.170 West Tasman DriveSan Jose, CA 95134-1706USAhttp://www. comTel. : +1 408 526-4000800 553-NETS (6387)Faks: +1 408 527-0883Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jejspółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajdujesię pod adresem: www. com/go/trademarks. Znaki towarowe innych producentów wymienione w tymdokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunkupartnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)© 2014 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwanie produktów

Znajdź dokumentację i oprogramowanie dla serii produktów lub według numeru seryjnego dla poszczególnych urządzeń.

Kategoria produktu

Znajdź dokumentację wybierając kategorię przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury lub analityki procesu.

Broszury

Przeglądy produktów, kompendia dotyczące zastosowań, broszury z zakresu wiedzy fachowej, ulotki informacyjne i serwisowe.

Certyfikaty

Certyfikaty firmowe i produktowe oraz deklaracje zgodności – łatwo dostępne poprzez szybkie filtrowanie.

Karty katalogowe

Szybki dostęp do wszystkich technicznych kart katalogowych naszych produktów.

Instrukcje obsługi

Szybko znajdź instrukcje obsługi, instrukcje uzupełniające i instrukcje szybkiego startu dla wszystkich serii produktów.

Oprogramowanie

Oprogramowanie robocze, sterowniki urządzeń i narzędzia programowe dla wszystkich serii produktów.

Filmy

Filmy instruktażowe i produktowe - dotyczące wyboru, instalacji i konserwacji urządzeń.

Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Canon Imagerunner Advance C2230g

Bezpośredni link do pobrania Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Canon Imagerunner Advance C2230g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Canon Imagerunner Advance C2230g