Biuletyn Inżynierii Stosowanej Aeg Perfekt Glide 24

Biuletyn Inżynierii Stosowanej Aeg Perfekt Glide 24 jest flagowym produktem firmy Aeg. Jest to zaawansowany system zabezpieczający, który zapewnia wyjątkową wydajność i jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo w każdym środowisku. System składa się z czujników i czujników poziomu gliny, które monitorują poziom gliny i monitorują poziom dążenia do idealnego poziomu gliny. System jest wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika i jest bardzo łatwy w użyciu, co pozwala na szybkie i wygodne wykonanie wszystkich czynności związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami. System jest też wyposażony w oprogramowanie do analizy danych, które może być wykorzystywane do wykrywania i usuwania problemów, a także do monitorowania wydajności systemu. System może monitorować wszelkiego rodzaju czynniki, takie jak poziom gliny, siła wody, temperatura i ciśnienie, i dostarczać danych w czasie rzeczywistym. System może też zintegrować się z urządzeniami sterującymi i wykorzystywać ich do kontrolowania systemu zabezpieczeń.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Inżynierii Stosowanej Aeg Perfekt Glide 24


Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty Metryka
Fizyka techniczna Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 16. 10. 2019 15:00
Wprowadził informację mgr inż. Karolina Grygiel - z-ca kier. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 25. 2019 10:04

Fizyka techniczna Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2022/2023-zimowy

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 15. 06. 2022 15:00
Wprowadził informację mgr inż. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 28. 2022 09:04

Fizyka techniczna Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 10. 07. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 24. 2019 13:25

Fizyka techniczna Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2022/2023-letni

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 18. 01. 2023 15:00
Wprowadził informację mgr inż. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 31. 2023 09:05

Matematyka Studia stacjonarne I stopnia - licencjackie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 18. 2023 15:00
Wprowadził informację mgr inż. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 31. 2023 09:05

Matematyka Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Matematyka Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2020/2021-zimowy

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 20. 05. 2020 15:00
Wprowadził informację mgr inż. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 29. 2020 09:25

Matematyka Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2021/2022-zimowy

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 16. 2021 15:00
Wprowadził informację mgr inż. 2021 13:15

Nanotechnologia Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Nanotechnologia Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2020/2021-zimowy

Program studiow

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 11. 03. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 20. 2020 11:25

Nanotechnologia Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2022/2023-zimowy

Nanotechnologia (3 - semestralne) Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Nanotechnologia (3 - semestralne) Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2020/2021-letni

Nanotechnologia (3 - semestralne) Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2021/2022-letni

Nanotechnologia (3 - semestralne) Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2022/2023-letni

Nanotechnologia (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Nanotechnologia (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2020/2021-zimowy

Nanotechnologia (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2021/2022-zimowy

Nanotechnologia (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2022/2023-zimowy

418 Biuletyn Informacyjny PTMTS Łódź Opole • Zbiór referatów XL Sympozjonu ”Modelowanie w mechanice”, Wisła 19-23 luty 2001, Zeszyty Naukowe Katedry <strong>Mechaniki</strong> <strong>Stosowanej</strong> Politechniki Śląskiej, z. 15, s. 364, z. 17, s. 256, Gliwice 2001 • Streszczenia referatów XL Sympozjonu ”Modelowanie w mechanice”, Wisła 19- 23 luty 2001, Zeszyty Naukowe Katedry <strong>Mechaniki</strong> <strong>Stosowanej</strong> Politechniki Śląskiej, s. 320, Wisła 2001, pod redakcją Ewy Opoki • Zbiór referatów VI Konferencji ”Układy dynamiczne – teoria i zastosowanie”, Łódź 10-12 grudnia 2001, s. 432. Wybrane prace będą wydane w specjalnym zeszycie czasopisma ”Meccanica” (Kluwer) • Zbiór referatów ”VII Summer School of fracture Mechanics”, Opole-Pokrzywa 18-22. 06. 2001, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Mechanika <strong>nr</strong> 269/2001, z. 67, s. 398 (w języku angielskim) • Zbiór referatów XX Sympozjonu ”Podstawy Konstrukcji Maszyn”, Polanica- Zdrój 24-28. 09. 2001, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Mechanika <strong>nr</strong> 270, z. 68, s. 478, <strong>nr</strong> 271, z. 69, s. 478, <strong>nr</strong> 272, z. 70, s. 462, Opole 2001, pod redakcją Tadeusza Łagody i Ewalda Machy Warszawa • Streszczenia referatów VII Sympozjonu ”Aerodynamika lotnicza”, Warszawa 11-12 czerwiec 2001. Materiały pokonferencyjne są w przygotowaniu i ukażą się w ”Pracach Naukowych Instytutu Lotnictwa”, s. 54 Łącznie wydano 218, 75 arkuszy wydawniczych. Łącznie w wydawnictwach ciągłych i pokonferencyjnych wydano 289, 75 arkuszy wydawniczych. Sprawozdanie z działalności PTMTS za 2002 rok Załącznik <strong>nr</strong> 3 Działalność naukowa Białystok Zebrania naukowe • S. Martyniuk – ”Problemy konstrukcyjne termoformowania elementów z tworzyw sztucznych oraz głębokiego tłoczenia felg metalowych” (31 V, 21 uczestników)

Biuletyn Informacyjny PTMTS 419 • R. Omeljaniuk – ”Technologia wytwarzania kabin i montażu ciągników” (21 V, 21 uczestników) • Wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego (21 V, 21 uczestników) • prof. G. T. Sulym (Ukraina) – ”Anizotropia rozwoju szczeliny w warunkach dwuosiowego obciążenia” (20 VI, 25 uczestników) Bielsko-Biała Brak sprawozdania. Bydgoszcz • prof. dr hab. inż. Cz. Cempel – ”Wielowymiarowa diagnostyka maszyn” (7 V, 13 uczestników) Częstochowa • doc. dr inż. J. Porochnicki, dr inż. E. Moryń-Kucharczyk – ”Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła wód geotermalnych ” (24 I, 35 uczestników) • prof. S. Kosiński, doc. W. Bachmacz – ”Odbicie fali uderzeniowej w materiale hipersprężystym” (7 II, 14 uczestników) • prof. Woźniak, dr hab. N. Sczygiol – ”Modelowanie w mechanice kompozytów” (16 V, 22 uczestników) • dr hab. A. Nowak, dr hab. Sczygiol – ”Analiza wybranych problemów odwrotnych dla procesu ciągłego odlewania” (23 X, 14 uczestników) Gdańsk • mgr inż. Torbacki – ”Analiza konstrukcji belkowych i płytowych na niejednorodnym podłożu sprężystym” (25 II, 9 uczestników) • mgr inż. M. Wacławczyk – ”Analiza statystyczna pól prędkości przepływu turbulentnego” (11 IV, 14 uczestników) • mgr inż. Zagubień – ”Badania laboratoryjne i identyfikacja niesprężystych własności materiałowych tkaniny powlekanej typu Panama” (16 V, 11 uczestników) • mgr inż. Opoka – ”Entropia informacyjna w symulacji jednowymiarowych pól losowych w mechanice kontinuum” (28 V, 15 uczestników) • mgr A. Milewska – ”Nieklasyczny rachunek operatorowy w zastosowaniu w układach dynamicznych” (12 VI, 10 uczestników) • mgr inż. I. Lubowiecka – ”Całkowanie nieliniowych równań ruchu w dynamice konstrukcji. Dynamika powłok sprężystych” (13 VI, 14 uczestników) • mgr inż. Maier (Niemcy) – ”A model for analysis and improvement of heat consumption in living houses” (13 VI, 9 uczestników) • mgr inż. K. Kubicki – ”Analiza wrażliwości elementów konstrukcji przy małych odkształceniach termo-sprężysto-plastycznych” (31 VI, 8 uczestników) • dr inż. P. Omenzetter (Singapur) – ”Two examples of bridge health monitoring in Singapore” (24 VI, 27 uczestników) • dr T. Tatara – ”Działania drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami na niką zabudowę mieszkalną” (26 IX, 11 uczestników)

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Biuletyn Inżynierii Stosowanej Aeg Perfekt Glide 24

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Inżynierii Stosowanej Aeg Perfekt Glide 24

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Inżynierii Stosowanej Aeg Perfekt Glide 24